Publikacje

OD PRÓBKI DO WYNIKU – co się dzieje w laboratorium VitaImmun?

Od próbki do wyniku, czyli co się dzieje z twoim materiałem, gdy trafia do Centrum Medycznego VitaImmun? Wyjaśni Wam to inż. Martyna Haremza, która na co dzień dba o prawidłowy przebieg badań mikroflory jelitowej w naszym laboratorium. Zachęcamy do lektury!

Kał jest bardzo przydatnym diagnostycznie materiałem biologicznym, który zawiera niesamowitą ilość informacji na temat naszego stanu zdrowia.

Czy wiedziałeś, że około 60% suchej masy ludzkich odchodów stanowią niewidzialne gołym okiem mikroorganizmy, czyli bakterie i grzyby? Wystarczy bardzo mała ilość kału danego pacjenta, aby określić jakie mikroorganizmy bytują w jego jelitach i jakie przełożenie ma to na jego stan zdrowia! Cała procedura rozpoczyna się od pobrania próbki materiału biologicznego w warunkach domowych.

Próba, która podlega diagnostyce, jest przez nas sprawdzana zaraz po dotarciu do VitaImmun. Określany jest stan danego materiału, to czy był on odpowiednio transportowany oraz jego ilość. Wszystkie te czynności mają za zadanie utrzymać rzetelność przeprowadzanych badań na najwyższym poziomie. To właśnie od takich czynników zależy prawidłowa ocena mikroflory jelitowej osób, które zgłaszają się do Centrum Medycznego VitaImmun.

Każda zatwierdzona próbka materiału biologicznego pacjenta jest następnie rejestrowana w naszym systemie i otrzymuje swój unikalny numer ewidencyjny oraz numer laboratoryjny. Kolejne etapy to poszczególne badania laboratoryjne, które wykonywane są w sterylnych warunkach, zachowując wszelkie zasady aseptyki. Aby tego dopilnować wszystkie  badania przeprowadzane są pod komorą laminarną. Ma ona za zadanie utrzymać odpowiedni przepływ filtrowanego powietrza (przez specjalistyczne filtry HEPA). Pacjent może mieć pewność, że żadne mikroorganizmy pochodzące ze środowiska zewnętrznego nie zakłócą wyniku badania.

W celu zbadania mikroflory jelitowej wykonuje się posiewy powierzchniowe na specjalnych pożywkach, które inaczej nazywane są podłożami. W naszym laboratorium wykorzystywane są podłoża wybiórczo-różnicujące. W zależności od zastosowanego podłoża można uzyskać wzrost mikroorganizmów, które są przedmiotem naszych badań, przy czym wzrost pozostałych jest jednocześnie hamowany. Procedurę rozpoczyna się od naważenia odpowiedniej ilości kału. Następnie sporządza się serię rozcieńczeń materiału w jałowej 0,9% soli fizjologicznej oraz przenosi się odpowiednią objętość danego rozcieńczenia na zestaloną pożywkę. Nasz materiał jest rozprowadzany po powierzchni podłoża za pomocą jałowej głaszczki.

Gotowe podłoża, na które naniesiono materiał biologiczny, są umieszczane w cieplarce w odpowiednich warunkach hodowlanych, wymaganych dla prawidłowego wzrostu analizowanych mikroorganizmów. Mogą to być warunki tlenowe, a także beztlenowe, które uzyskuje się przez stosowanie laboratoryjnych generatorów atmosfer. Po odpowiednim czasie inkubacji, czyli po 48 godzinach w temperaturze  37oC, następuje odczyt mikrobiologiczny. Na poszczególnych podłożach z różnymi rozcieńczeniami można zaobserwować wzrost interesujących nas mikroorganizmów w charakterystycznych koloniach. Odczyt polega na zliczeniu tych kolonii, uwzględniając zastosowane rozcieńczenie. Dzięki temu obliczona zostaje liczba komórek, przypadająca na 1 gram kału.

Gotowe wyniki przekazywane są w następnie specjalistom VitaImmun, którzy, na podstawie uzyskanych wyników i wywiadu chorobowego pacjenta, układają dla niego spersonalizowaną terapię probiotyczną i prebiotyczną. Pamiętajcie, że dbamy o najwyższą jakość testów laboratoryjnych przeprowadzanych w naszym Centrum. W razie pytań pozostajemy do Waszej dyspozycji!

Related Posts