Zonulina

Oznaczenie poziomu zonuliny

Zonulina jest białkiem ścisłych połączeń pomiędzy komórkami nabłonka jelita cienkiego (enterocytami). Jej rolą jest modulowanie przepuszczalności bariery jelitowej. Wzrost poziomu zonuliny w kale uznawane jest za marker rozszczelnienia jelita (tzw. zespół jelita przesiąkliwego). W konsekwencji dochodzić może do przenikania szeregu niepożądanych substancji (niewystarczająco rozłożone cząsteczki pokarmowe, toksyny, antygeny bakteryjne etc.) do układu krwionośnego i następczej aktywacji układu odpornościowego.

W ramach badania każdy pacjent otrzymuje:

  • Oznaczenie poziomu zonuliny wraz z opisem – ocena przesiąkliwości jelitowej
  • Możliwość bezpłatnego skonsultowania wyniku ze specjalistami Vitaimmun

Materiałem do badania jest pojedyncza próba kału pobrana i przesłana zgodnie z poniższą instrukcją:

Potrzebujesz więcej informacji ? – skontaktuj się z nami


Zamów badanie już teraz