Clostridioides (Clostridium) difficile + toksyna A/B

129,00 
Zaburzenia składu ilościowego i jakościowego mikroflory jelitowej wywołane stosowaniem leków (antybiotyki, inhibitory pompy protonowej), niewłaściwą dietą czy procesami zapalnymi toczącymi
Dodaj do koszyka

Badanie próbki kału w celu wykrycia bakterii Clostridioides (Clostridium) difficile oraz toksyn A i B

Zaburzenia składu ilościowego i jakościowego mikroflory jelitowej wywołane stosowaniem leków (antybiotyki, inhibitory pompy protonowej), niewłaściwą dietą czy procesami zapalnymi toczącymi się w obrębie jelit mogą stymulować rozwój bakterii chorobotwórczych i związanych z tym objawów. Stosowanie antybiotyków jest jednym z podstawowych elementów zaburzających ekosystem bakterii jelitowych. Leki te eliminują nie tylko chorobotwórcze mikroorganizmy będące przyczyną infekcji, lecz również wysoce wrażliwe bakterie komensalne. Częstym powikłaniem po antybiotykoterapii jest nadmierny rozwój Clostridium dificille, co może prowadzić do występowania biegunki poantybiotykowej, a nawet do rozwoju rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego. Skala zjawiska jest niepokojąca (biegunkę poantybiotykową obserwuje się nawet u 40% dzieci poddanych antybiotykoterapii). Ocenia się także, że bakteria ta jest obecna u 50-60% noworodków i niemowląt nie powodując objawów choroby. Po pierwszym roku życia odsetek ten wyraźnie spada, a u osób dorosłych kształtuje się na poziomie 3-5%. Bezobjawowe nosicielstwo Clostridium difficile stwierdza się u 10-30% pacjentów hospitalizowanych, a także u znacznej części personelu medycznego.

Wykonując badanie Pacjent otrzymuje:

  • jakościowy wynik badania określający obecność lub brak obecności Clostridioides (Clostridium) difficile oraz toksyn A i B
  • możliwość omówienia wyniku podczas bezpłatnych konsultacji telefonicznych

Materiałem do badania jest pojedyncza próba kału pobrana i przesłana zgodnie z instrukcją.

Czas oczekiwania na wynik:

1 – 3 dni robocze

Potrzebujesz więcej informacji ? – skontaktuj się z nami