MikroFloraScan/ MikroFloraScan PLUS

  1. Czy musze odstawiać probiotyki przed realizacją badania MikroFloraScan?

Stosowanie probiotyków i prebiotyków nie stanowi przeciwwskazania do realizacji MikroFloraScan/Scan PLUS. W przypadku stosowania probiotykoterapii w trakcie poboru materiału należy wypisać na wywiadzie chorobowym dołączonym do zestawu pobraniowego jakie szczepy i/lub preparaty są stosowane.

  1. Stosuje olejek z oregano, preparat Candida support itd. i inne preparaty naturalne eliminujące grzyby z rodzaju Candida. – czy musze je odstawić przed realizacją badania MikroFloraScan? MikroFloraScan PLUS?

Nie ma konieczności odstawienia naturalnych preparatów przeciwgrzybiczych. Tylko syntetyczne preparaty przeciwgrzbicze (flukonazol, nystatyna i inne) stanowią przeciwwskazanie do realizacji MikroFloraScan/Scan PLUS. W przypadku przyjmowania leków przeciwgrzybiczych należy zastosować 3 tygodniową przerwę od ostatniej dawki preparatu i wówczas przystąpić do realizacji badania MikroFloraScan.

  1. Ile należy odczekać od przyjęcia ostatniej dawki antybiotyku aby wykonać badanie MikroFloraScan/Scan PLUS?

Odstęp jaki należy zachować od ostatniej dawki antybiotyku do realizacji badania MikroFloraScan/Scan PLUS wynosi 3 tygodnie. Zalecenie to dotyczy jedynie antybiotykoterapii przyjmowanej doustnie lub dożylnie. Antybiotyki stosowane miejscowo (w postaci maści itp.) nie są przeciwwskazaniem do realizacji MikroFloraScan/Scan PLUS.

  1. Od jakiego wieku mogę wykonać badanie MikroFloraScan dziecku?

Badania Mikroflora Scan można realizować już od pierwszych dni życia dziecka. Celowana suplementacja, która zostanie przygotowana w ramach badania MikrofloraScan opiera się każdorazowo o preparaty dostosowane do wieku i stanu zdrowia Pacjenta. Badania MikrofloraScan PLUS może być z kolei realizowana u dzieci, które ukończyły 2 r. ż.

  1. Czy będąc w ciąży warto zbadać mikroflorę jelitową czy lepiej odczekać i zrealizować MikrofloraScan/Scan PLUS po porodzie?

Ciąża nie jest przeciwwskazaniem do realizacji badania MikrofloraScan/Scan PLUS. Jest to wręcz idealny moment aby zrealizować badanie i jak najszybciej zastosować celowana suplementację probiotyczną. Umożliwi to przywrócenie równowagi bakteryjnej w przewodzie pokarmowym i pochwie. Dzięki temu większa jest szansa przekazania korzystnej mikroflory dziecku w trakcie porodu naturalnego. Odpowiednio dobrana suplementacja probiotyczna wpływa ponadto korzystnie na dobrostan kobiety ciężarnej i zmniejsza prawdopodobieństwo rozwoju infekcji intymnych, które u wielu ciężarnych stanowią istotny problem.

  1. Czy musze przyjeżdżać do Centrum Medycznego Vitaimmun aby ocenić mikroflorę jelitową (badanie MikrofloraScan/MikrofloraScan PLUS)?

Celem realizacji MikrofloraScan/Scan PLUS nie ma konieczności przyjazdu do CM Vitaimmun. Wystarczy zamówić  zestaw pobraniowy korzystając ze sklepu internetowego Vitaimmun.  Po otrzymaniu zestawu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją pobrania, pobrać materiał (kał) w warunkach domowych, wypełnić skierowanie i odesłać do CM Vitaimmun wybranym kurierem tak aby czas dostarczenia próby nie był dłuższy niż 3 dni od momentu wypróżnienia.

  1. Kiedy otrzymam sugerowany schemat terapii probiotycznej?

Sugerowany schemat terapii dla Pacjenta przygotowany jest po analizie dostarczonego materiału (kał) i wypełnionego wywiadu chorobowego. Przekazywany jest on pacjentowi wraz z poglądowym skanem mikroflory i szczegółowym opisem dotyczącym dawkowania, typu zalecanych suplementów (szczepów probiotycznych) oraz orientacyjnym czasem trwania probiotykoterapii.

  1. Jak długo będzie trwała terapia probiotyczna?

Czas trwania suplementacji probiotycznej jest uzależniony od nasilenia zaburzeń i dolegliwości raportowanych przez Pacjenta. Minimalny czas stosowania suplementacji wynosi z reguły około 3 – 4 miesięcy.

  1. Nie jestem w stanie zebrać tak dużej próbki kału od dziecka – co mam zrobić?

W przypadku dzieci (noworodków, niemowlaków) dopuszczalne jest pobranie 1/3 fiolki dostępnej w zestawach pobraniowych udostępnianych przez CM Vitaimmun. Istotne jest aby pobrana próba byłą tą najbardziej reprezentatywną. Materiał należy pobierać z 1 wypróżnienia.

  1. Czy mogę pobrać materiał u dziecka z pieluchy?

Nie ma przeciwwskazań do poboru materiału (kału) z pieluchy. Istotne jest jednak aby pobrana próba miała wymagana wielkość i ilość. W miarę możliwości należy pobrać kał, który nie jest zanieczyszczony moczem.

  1. Czy probiotyki są bezpieczne dla dzieci ?

Probiotyki są w pełni bezpieczne dla dzieci, gdyż są to bakterie wyizolowane z przewodu pokarmowego zdrowego człowieka (również noworodków i dzieci). Istotnym jest jednak aby dobierać te suplementy w sposób celowany i dostosowany do wieku małego Pacjenta. Propozycja suplementacji probiotycznej opracowywana na podstawie badania MikroFloraScan/ Scan PLUS zawsze bazuje na preparatach dostosowanych do wieku Pacjenta.

  1. Czy probiotyki są bezpieczne dla kobiet karmiących i ciężarnych?

Probiotyki są bezpiecznymi suplementami, gdyż są to drobnoustroje wyizolowane z przewodu pokarmowego zdrowych osób. Istotnym jest jednak aby preparaty dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących były dedykowane szczególnie dla tej grupy Pacjentek. Należy więc stosować probiotyki przebadane pod kątem efektywności i bezpieczeństwa ich zastosowana u kobiet w ciąży/kobiet karmiących. Propozycja suplementacji probiotycznej opracowywana na podstawie badania MikroFloraScan/ MikrofloraScan PLUS dla kobiet karmiących i ciężarnych zawsze oparta jest o suplementy bezpieczne w tym okresie.

  1. W jakich porach dnia należy zażywać probiotyki?

Brak jest doniesień naukowych wskazujących na celowość stosowania probiotyków w określonych porach dnia. Ważne jest jednak aby stosować probiotyki w trakcie posiłku, gdyż spożywany pokarm stanowi czynnik ochraniający (osłaniający) żywe kultury bakterii. Badania naukowe wykazały, iż spożywanie probiotyków w trakcie posiłku zwiększa przeżywalność prozdrowotnych drobnoustrojów. Propozycja suplementacji probiotycznej opracowywana na podstawie badania MikroFloraScan/ MikroFloraScan PLUS każdorazowo wskazuje do jakich posiłków powinny być spożywane konkretne preparaty probiotyczne.

  1. Czym popijać probiotyki?

Nie ma konkretnych zaleceń sugerujących jakimi płynami należy popijać probiotyki. Istotnym jest natomiast aby przyjmowany płyn nie był gorący czy nawet zbyt ciepły, gdyż wysoka temperatura może niekorzystne wpłynąć na żywotność bakterii probiotycznych w preparacie (zwłaszcza w przypadku suplementów w postaci proszku czy też kropli probiotycznych).

  1. Czy przyjmować probiotyki wraz z pokarmem czy na czczo?

Badania naukowe potwierdzają, iż najwyższą przeżywalność bakterii probiotycznych uzyskuje się przyjmując probiotyk w trakcie posiłku. Stosowanie probiotyków na czczo i po posiłku może zmniejszać przeżywalność bakterii w przewodzie pokarmowym.

  1. Czym się różni MikroFloraScan od MicroFloraScan PLUS?

Badanie MikroFloraScan ocenia liczebność wybranych wskaźnikowych bakterii oraz grzybów drożdżopodobnych z rodzaju Candida w kale. Celem jest opracowanie celowanej suplementacji probiotycznej na podstawie wspomnianego skanu mikroflory, dolegliwości raportowanych przez pacjenta i aktualnego piśmiennictwa naukowego. Badanie MikroFloraScan PLUS poza wspomnianą oceną mikroflory jelitowej i dopasowanej suplementacji probiotycznej obejmuje ocenę markerów stanu zapalnego (kalprotektyna, M2 – PK, krew utajona w kale) i przesiąkliwości jelitowej (na podstawie zonuliny), co daje możliwość wstępnej, nieinwazyjnej diagnostyki przewodu pokarmowego (skrining w kierunku krwawień z przewodu pokarmowego, stanów zapalnych, polipów, gruczolaków i innych zmian organicznych w jelicie).

  1. Jaką wiedze daje mi ocena markerów stanu zapalnego (MikroFloraScan PLUS lub Jelito PLUS)?

Markery stanu zapalnego (kalprotektyna, M2-pk, krew utajona w kale) stanowią wstępną nieinwazyjną ocenę (skrining) stanu przewodu pokarmowego. Ocena markerów stanu zapalnego nigdy nie zastępuje diagnostyki endoskopowej (gastroskopia, kolonoskopia, laparoskopia) a jedynie może być wskazaniem do jej wykonania – w przypadku nieprawidłowych wartości markerów pacjent każdorazowo kierowany jest do lekarza specjalisty celem wykonania szczegółowej diagnostyki.

  1. Czy rozpoczynając suplementację probiotyczną przygotowaną przez CM Vitaimmun mam odstawić dotychczas stosowane leczenie?

Probiotykoterapia ma stanowić wsparcie i uzupełnienie leczenia podstawowego w danych jednostkach chorobowych. W przypadku chorób przewlekłych, wymagających długofalowego leczenia NIGDY nie należy samodzielnie odstawiać leków zaordynowanych przez lekarza specjalistę. W takich przypadkach proponowana probiotykoterapia każdorazowo wymaga skonsultowania z lekarzem specjalistą – co jest zaznaczone w opisie badania MikroFloraScan/ Scan PLUS

  1. Co zrobić kiedy w trakcie probiotykoterapii musze przyjąć antybiotyk?

Antybiotykoterapia wpływa na zaburzenie równowagi mikrobiologicznej w jelicie. W trakcie stosowania antybiotyku należy każdorazowo przyjmować probiotyki wywierające działanie osłonowe ( m. in. redukujące ryzyko występowania biegunki towarzyszącej antybiotykoterapii). Specjaliści z CM Vitaimmun pomogą w doborze probiotyków najbardziej zalecanych w trakcie antybiotykoterapii. Jeśli pierwotna suplementacja probiotyczna opracowana na podstawie MikroFloraScan/ Scan PLUS została przez specjalistów CM Vitaimmun zmodyfikowana na czas przyjmowanej przez Państwa antybiotykoterapii, tuż po przyjęciu ostatniej dawki antybiotyku można do niej wrócić. W każdy przypadku warto jednak skonsultować modyfikację probiotykoterapii ze specjalistą CM Vitaimmun. Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych dyżurów telefonicznych naszych specjalistów. 

  1. Co zrobić kiedy probiotykoterapia się zakończy?

Przed zakończeniem zaleconej suplementacji probiotycznej warto skontaktować się ze specjalista CM Vitaimmun celem ustalenia suplementacji podtrzymującej i/lub stopniowej redukcji dawek stosowanych preparatów. 

  1. Kiedy i czy muszę musze powtórzyć badanie MicrofloraScan/MicrofloraScan PLUS ?

Z reguły nie ma konieczności powtarzania badania MicroFloraScan/MicroFloraScan PLUS gdyż zaproponowana, celowana suplementacja probiotyczna łagodzi lub niweluje odczuwane problemy zdrowotne Pacjenta. Przed zakończeniem suplementacji każdorazowo warto nawiązać kontakt telefoniczny ze specjalistą CM Vitaimmun celem przygotowania suplementacji podtrzymującej. Jednak w przypadku chęci powtórki analizy można jej dokonać najwczęsniej 3 – 4 tygodnie od zakończenia suplementacji probiotycznej.

  1. Jak pobiorę próbkę kału wieczorem, co mam zrobić?

Podczas poboru materiału do badania MikroFloraScan/ MikroFloraScan PLUS w godzinach wieczornych należy przechować pobrany materiał w warunkach chłodniczych (2 – 8 stopni Celsjusza) i wysłać kurierem do CM Vitaimmun kolejnego dnia. UWAGA: nie należy próby kału mrozić lub przechowywać w zbyt niskiej temperaturze.

  1. Czy skontaktujecie się Państwo się ze mną, kiedy mój wynik i zalecenia będą już gotowe?

Specjaliści CM Vitaimmun nie kontaktują się z Pacjentami po otrzymaniu przez pacjenta wyniku. Celem odbycia konsultacji można umówić się na wizytę osobistą w CM Vitaimmun (terminy wizyty zarezerwować należy telefonicznie, kontaktując się z CM Vitaimmun) lub też skorzystać z bezpłatnych konsultacji telefonicznych (godziny i dni konsultacji podane na stronie www.vitaimmun.pl – zakładka konsultacje)

  1. Z kim można porozmawiać o wynikach badań ?

Specjaliści CM Vitaimmun codziennie prowadzą bezpłatne konsultacje telefoniczne dla Pacjentów*. Celem odbycia konsultacji należy zatelefonować pod wskazany numer w określonych godzinach (numery telefonów oraz dni i godziny konsultacji – zakładka konsultacje). Można również umówić się na osobistą konsultacje z wybranym specjalistą kontaktując się uprzednio z recepcja CM Vitaimmun.

Specjaliści CM VitaImmun nie prowadzą zapisów na konsultacje telefoniczne. Codziennie z naszymi specjalistami próbuje kontaktować się bardzo duża liczba Pacjentów która jest traktowana indywidualnie i ze szczególną troską co niekiedy może ograniczyć łatwość nawiązania połączenia. W takich przypadkach specjaliści proszą o pozostawienie wiadomości sms z prośbą o nawiązanie kontaktu. Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość.

  1. Jak długo czeka się na wyniki ?

Czas oczekiwania na wyniki poszczególnych badań to:

  • MikrofloraScan– do 10 dni roboczych

  • Grzyby z rodzaju Candida – do 10 dni roboczych
  • MikrofloraScan PLUS/ Jelito PLUS/ Zonulina/Kalprotektyna/M2-Pk+Hb – do 20 dni roboczych

  • Antygen Helicobacter pylori w kale– do 5 dni roboczych
  • FoodScreen IgG, FoodScreen IgG/IgA – do 20 dni roboczych

  • Profil Kwasów Organicznych w moczu (OAP US Biotek) – do 20 dni roboczych

  1. Jakie badanie wykonać przy danej jednostce chorobowej?

Celem doboru odpowiednich badań każdorazowo prosimy o kontakt ze specjalistą CM VitaImmun.


FoodScreen US Biotek

  1. Jak długo powinna trwać prowokacja danym produktem przed wykonaniem badania FoodScreen US Biotek jeśli wcześniej był on eliminowany z diety ?

Eliminacja określonego składnika z diety przez okres dłuższy niż 4- 6 miesięcy może prowadzić do uzyskania fałszywie ujemnego wyniku FoodScreen US Biotek. Aby uzyskać obiektywny wynik FoodScreen US Biotek należy przeprowadzić 6 – tygodniową prowokację uprzednio wykluczonym pokarmem. W tym celu należy spożywać jeden posiłek dziennie zawierający w swoim składzie określony produkt żywieniowy.

Należy jednakże zaznaczyć, iż z uwagi na istnienie różnych przyczyn pierwotnej eliminacji danego pokarmu, zasadność powrotu do uprzednio wyeliminowanych pokarmów przed realizacją badania FoodScreen powinna być uprzednio omawiana indywidualnie ze specjalistą z CM VitaImmun.

  1. Czy muszę pojawić się w CM VitaImmun aby wykonać badanie?

Celem realizacji FoodScreen US Biotek nie ma konieczności przyjazdu do CM Vitaimmun. Wystarczy zamówić bezpłatny zestaw pobraniowy korzystając ze sklepu internetowego. Po otrzymaniu zestawu pobraniowego należy dokładnie zapoznać się z instrukcją pobrania, pobrać materiał (krew kapilarna) w warunkach domowych zgodnie z wytycznymi, wypełnić skierowanie i odesłać do CM Vitaimmun.

  1. Gdzie mogę zweryfikować jakie pokarmy zostaną sprawdzone w teście FoodScreen US Biotek?

Lista analizowanych pokarmów dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej (zakładka zawierająca opis badania).

  1. Czy samodzielne pobranie krwi kapilarnej w warunkach domowych umożliwi otrzymanie rzetelnego wyniku FoodScreen US Biotek? Czy lepszym wyjściem będzie pobranie surowicy krwi w laboratorium?

Sposób pobrania materiału nie ma wpływu na wynik badania. Zarówno pobór krwi kapilarnej (krwi z palca) jak i z żyły łokciowej gwarantuje iż otrzymany wynik będzie prawidłowy.

Należy zaznaczyć, iż pobrany materiał jest każdorazowo oceniany w laboratorium pod kątem jego przydatności diagnostycznej przed przystąpieniem do analizy.

  1. Czy wynik otrzymam na miejscu w dniu realizacji pobrania?

Badanie przeprowadzane jest przez certyfikowane i akredytowane laboratorium US Biotek, podwójnie, w mechanizmie zaślepionym. Wysokie standardy jakościowe oznaczenia generują konieczność przeprowadzania analizy przez określony okres czasu. Z tego względu okres oczekiwania na wynik FoodScreen US Biotek wynosi około 20 dni roboczych.

  1. Czy realizacja badania FoodScreen US Biotek wykaże czy jestem chory/ chora na celiakię?

FoodScreen US Biotek nie jest badaniem służącą do diagnozowania choroby trzewnej (celiakii).

  1. Czy na wynik FoodScreen US Biotek ma wpływ stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)?

Przyjmowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych nie wpływa na wynik FoodScreen US Biotek. Na wynik badania FoodScreen wpłynąć mogą przede wszystkim leki immunosupresyjne. W przypadku stosowania preparatów immunosupresyjnych (leki te najczęściej stosowane są w chorobach autoimmunizacyjnych – jest to przykładowo leczenie biologiczne) należy przed pobraniem krwi do FoodScreen US Biotek oznaczyć całkowity poziom przeciwciał IgG oraz IgA (w dowolnym laboratorium analitycznym). Jeśli wyniki oceny całkowitego poziomu IgG oraz IgA mieszczą się w wartościach referencyjnych (są prawidłowe) można przystąpić do realizacji badania FoodScreen US Biotek. Jeśli natomiast całkowity poziom przeciwciał IgG oraz IgA jest nieprawidłowy (znajduje się poza granicą normy laboratoryjnej), przed wykonaniem FoodScreen US Biotek należy skonsultować wynik ze specjalistą CM Vitaimmun.

  1. Jeśli wykonałem badanie MFS i FS to czy powinienem poczekać z wdrożeniem probiotyków/ diety w oczekiwaniu na wynik drugiego badania czy interwencje te można wdrażać osobno?

Zalecenia otrzymane w ramach poszczególnych badań nie muszą być wdrażane jednotorowo (w tym samym czasie).

  1. Czy można wykonać badanie IgE w VitaImmun?

Centrum Medyczne Vitaimmmun specjalizuje się w analizie zaburzeń mikroflory jelitowej wraz z doborem odpowiedniej suplementacji (MikrofloraScan/ MikrofloraScan PLUS), diagnostyką utajonych reakcji na pokarmy (FoodScreen IgG/IgA US Biotek), badaniem Profilu Kwasów Organicznych w moczu (OAP US Biotek) oraz badaniem antygenu Helicobacter pylori w kale.  Nie wykonujemy ogólnodostępnych badań laboratoryjnych, gdyż możecie je Państwo zrealizować w dowolnym laboratorium analitycznym.

  1. Jaki jest czas oczekiwania na przygotowanie diety?

Czas oczekiwania na gotowy plan żywieniowy wynosi 10 dni roboczych od daty wizyty. Jeśli prowadzona jest konsultacja on- line, czas ten liczony jest od momentu otrzymania wszystkich niezbędnych plików drogą e-mail’ ową.

  1. Czy można przeprowadzić konsultację on-line ?

Tak, specjaliści CM VitaImmun prowadzą konsultacje drogą on-line. Należy uprzednio skontaktować się z wybranym specjalistą celem umówienia terminu konsultacji.

  1. Czy warto wykonać badanie IgA jeśli nie pojawiają się problemy ze strony przewodu pokarmowego. Czym się różni FoodScreen IgG od FoodScreen IgG/IgA? Który wariant badania FoodScreen warto wykonać?

Niepożądane reakcje na pokarmy warunkowane wytworzeniem swoistych przeciwciał IgA na pokarmy najczęściej dają niepożądane objawy ze strony przewodu pokarmowego, takie jak: biegunki, wzdęcia, bole brzucha, zaparcia, nasilenie objawów refluksu. Spożywanie pokarmów wywołujących nadwrażliwość w typie IgA przez długi okres czasu może prowadzić do rozwoju stanu zapalnego śluzówki jelita. Dodatkowo, jak wskazują obserwacje empiryczne, reakcje te mogą być związane z innymi objawami, między innymi pogorszeniem stanu skóry u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry, świądem lub trądzikiem. Aby wdrożona dieta była efektywna i skutkowała szybką poprawą stanu fizycznego i psychicznego pacjenta koniecznością jest wykrycie wszystkich pokarmów wywołujących negatywną reakcję organizmu. W tym celu oznaczyć należy obie reakcje zaangażowane w rozwój utajonych reakcji na pokarmy, mianowicie reakcję IgA – zależna i IgG – zależną. Większość testów dostępnych zarówno na polskim jak i światowym rynku badań medycznych oferuje badania wykrywające jedynie pewną część ukrytych reakcji na pokarmy. Mowa tu o testach na alergię IgG – zależną. Tymczasem za pogorszenie stanu zdrowia i samopoczucia zaangażowane mogą być także przeciwciała typu IgA i celem przeprowadzenia pełnej diagnostyki ukrytych reakcji na pokarmy one także muszą zostać ocenione. U pewnej grupy pacjentów większość utajonych alergii na pokarmy to reakcje IgA – zależne. W tej sytuacji wykonania badania tylko w kierunku reakcji IgG – zależnych nie przyczyni się do poprawy stanu zdrowia pacjenta. Innymi słowy, aby diagnostyka była pełna a wdrożona dieta sprzyjała poprawie zdrowia i profilaktyce rozwoju chorób cywilizacyjnych musi obejmować badanie w kierunku zarówno reakcji IgA i IgG – zależnych na pokarmy.

  1. Czy po zakończonej diecie (12 miesięcy eliminacji) należy ponownie wykonać FoodScreen US Biotek?

Po okresie 12 miesięcy eliminacji nie ma potrzeby ponownego przeprowadzania badania FoodScreen US Biotek. Celem weryfikacji reakcji organizmu na pierwotnie alergizujące produkty należy przeprowadzić prowokację żywieniową. Szczegóły prowokacji omawiane są indywidualnie ze specjalistą z CM VitaImmun. Dni i godziny w jakich poszczególni specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji podane sa na stronie vitaimmun, w zakładce konsultacje. 

  1. Czy można wykonać poziom całkowitego IgG/ IgA aby wstępnie zweryfikować występowanie opóźnionych reakcji na pokarmy?

Przeciwciała IgA i IgG stanowią pulę przeciwciał odpornościowych naszego organizmu. Swoiste przeciwciała IgA i IgG na pokarmy to jedynie niewielka część całkowitej puli przeciwciał, toteż wykonanie badania całkowitego poziom uprzeciwciał w klasie IgG/ IgA nie może służyć do wstępnego rozpoznania utajonych reakcji na pokarmy.

  1. Z kim można porozmawiać o wynikach badań ?

Specjaliści CM Vitaimmun codziennie prowadzą bezpłatne konsultacje telefoniczne dla Pacjentów*. Celem odbycia konsultacji należy zatelefonować pod wskazany numer w określonych godzinach (numery telefonów dni i godziny podane w zakładce konsultacje). Można również umówić się na osobistą konsultacje z wybranym specjalistą kontaktując się uprzednio z recepcją CM Vitaimmun.

Specjaliści CM VitaImmun nie prowadzą zapisów na konsultacje telefoniczne. Codziennie z naszymi specjalistami próbuje kontaktować się bardzo duża liczba Pacjentów która jest traktowana indywidualnie i ze szczególną troską co niekiedy może ograniczyć łatwość nawiązania połączenia. W takich przypadkach specjaliści proszą o pozostawienie wiadomości sms z prośbą o nawiązanie kontaktu. Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość.

15. Jakie badanie wykonać przy danej jednostce chorobowej?

Celem doboru odpowiednich badań każdorazowo prosimy o kontakt ze specjalistą CM VitaImmun.