Nawracające infekcje układu moczowo – płciowego

Nawracające infekcje układu moczowego (ZUM) są przede wszystkim problemem płci żeńskiej. Zapalenia pochwy to jedna z najczęściej występujących wśród kobiet infekcji. Dolegliwości te znacznie obniżają jakość życia kobiety, będąc przyczyną nieprzyjemnych odczuć, bólu, wstydu i licznych utrudnień w życiu codziennym.

Głównym problemem jest nawrotowy charakter infekcji, nawet mimo zastosowania terapii celowanej (antybiotyk, lek przeciwgrzybiczy, chemioterapeutyk). Wynika to z faktu, iż najczęstszą przyczyną problemów jest nie jeden konkretny mikroorganizm patogenny (bakteria, grzyb i inne), a całościowe zaburzenie ekosystemu pochwy.

Ekosystem pochwy, czyli jakościowe i ilościowe stosunki drobnoustrojów zasiedlających pochwę, są kluczowym elementem dla zachowania równowagi układu moczowo – płciowego. Należy jednak zaznaczyć, iż środowisko to jest bardzo wrażliwe na działanie czynników wewnętrznych, przez co charakteryzuje się silną zmiennością. Do czynników oddziałujących na opisywane mikrośrodowisko zaliczyć należy: leki (antybiotykoterapia, leczenie hormonalne, leczenie przeciwgrzybicze), przebyte choroby (np. cukrzyca, niedokrwistość), etap cyklu menstruacyjnego i wiele innych.
Dzięki równowadze mikrobiologicznej pochwy zapewniona jest ochrona przed kolonizacją nabłonka pochwy mikroorganizmami patogennymi i następczym rozwojem infekcji i stanów zapalnych. 95% ekosystemu pochwy stanowią pałeczki z rodzaju Lactobacillus. Z tego względu u kobiet z nawracającymi infekcjami układu moczowo – płciowego stosuje się probiotyki ginekologiczne – dopochwowe i doustne. Niestety u znacznej grupy kobiet mimo stosowania probiotyków ginekologicznych, zapalenia pochwy nawracają.

W takiej sytuacji należy założyć, iż czynnikiem etiologicznym (przyczynowym) zapaleń układu moczowo – płciowego jest zaburzenie równowagi mikrobiologicznej jelita. Niemal 100 % infekcji pochwy  ma charakter wstępujący, a czynnikami przyczynowymi są najczęściej bakterie zasiedlające okolice odbytu. Korzystna zmiana mikroflory jelitowej (również końcowego odcinka przewodu pokarmowego, czyli odbytu) jest integralnym elementem  przyczynowego leczenia nawracających infekcji pochwy. Z tego względu koniecznością jest ocena mikroflory jelitowej i zastosowanie prawidłowo dopasowanej terapii probiotycznej i prebiotycznej.

W przypadku nawracających infekcji układu moczowo – płciowego zaleca się wykonanie:
MikroFloraScan