MikroFloraScanCOMPLETE

1180,00  z podatkiem
Dodaj do koszyka

MikroFloraScanCOMPLETE to najbardziej kompleksowa, nieinwazyjna ocena przewodu pokarmowego. W ramach badania wykonywany jest skrining mikrobioty jelitowej pacjenta połączony z oceną funkcjonowania bariery jelitowej, markerów stanu zapalnego w przewodzie pokarmowym, detekcją Helicobacter pylori oraz pasożytów w kale. Badanie to ocenia prawdopodobieństwo występowania dysbiozy, czyli nieprawidłowych proporcji mikroorganizmów w jelicie, wpływających negatywnie na zdrowie. Markery stanu zapalnego i szczelności bariery jelitowej umożliwiają dodatkową analizę kondycji nabłonka jelita i ułatwiają dalszą diagnostykę występujących problemów jelitowych. Badanie antygenu Helicobacter pylori i pasożytów umożliwia wdrożenie odpowiedniego, ukierunkowanego leczenia w przypadku uzyskania pozytywnych wyników.

W ramach badania analizujemy:

 • Bakterie prozdrowotne
 • Bakterie immunostymulujące
 • Bakterie potencjalnie chorobotwórcze (proteolityczne)
 • Grzyby drożdżopodobne i pleśniowe
 • Kalprotektyna
 • M2 – PK
 • Zonulina
 • Krew utajona
 • Antygen Helicobacter pylori
 • Pasożyty jelitowe

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA

 • Przebyta antybiotykoterapia
 • Zespół jelita nadwrażliwego (IBS)
 • Zespół przerostu w jelicie cienkim (SIBO, IMO, SIFO, SIBO H2S)
 • Zaburzenia perystaltyki jelitowej (biegunki, wzdęcia, zaparcia, bóle brzucha, gazy)
 • Obciążony wywiad chorobowy (rak jelita grubego w najbliższej rodzinie, nieswoista choroba zapalna jelit, polipowatość rodzinna i inne)
 • Halitoza (nieprzyjemny zapach z jamy ustnej)
 • Alergie i nietolerancje pokarmowe
 • Choroby autoimmunologiczne (np. choroba Hashimoto, celiakia)
 • Problemy skórne (atopowe zapalenie skóry, trądzik, łuszczyca i inne)
 • Nawracające infekcje górnych dróg oddechowych, zatok i ucha środkowego
 • Nawracające infekcje układu moczowo- płciowego i przewodu pokarmowego
 • Grzybica przewodu pokarmowego
 • Nadwaga i otyłość
 • Problemy z nastrojem, zespół chronicznego zmęczenia, pogorszona zdolność regeneracji
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu

DLACZEGO PRAWIDŁOWA MIKROBIOTA JEST TAK WAŻNA DLA ZDROWIA?

Badanie MikroFloraScanCOMPLETE ocenia stopień dysbiozy, czyli zaburzenia prawidłowych stosunków jakościowych i ilościowych mikroorganizmów kolonizujących jelito grube.

Ich prawidłowe stosunki są niezmiernie istotne dla prawidłowego funkcjonowania całego organizmu, z uwagi na mnogość pełnionych przez mikrobiom ról. Do najważniejszych zadań bakterii jelitowych zaliczyć możemy:

 • Stymulację układu odpornościowego i ochronę przed infekcjami – ponad 70 % komórek naszego układu immunologicznego występuje w obrębie tkanki GALT, zlokalizowanej w przewodzie pokarmowym. Bez właściwej regulacji, prowadzonej przez bakterie jelitowe, praca układu immunologicznego jest często zaburzona.
 • Regulację perystaltyki jelitowej – jej zaburzenie może skutkować pojawieniem się biegunek, wzdęć, zaparć
 • Wytwarzanie szeregu prozdrowotnych metabolitów – np. regenerujące nabłonek jelita krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe czy działające jak naturalne antybiotyki bakteriocyny
 • Walka z chorobotwórczymi bakteriami, wirusami i innymi patogenami
 • Syntezę witamin z grupy B
 • Syntezę neuroprzekaźników i innych substancji neuroaktywnych wpływających na układ nerwowy
 • Regulację gospodarki metabolicznej i hormonalnej
 • Neutralizacja toksyn i innych substancji niepożądanych

Prawidłowy układ mikrobioty wpływa więc właściwie na cały nasz organizm. Od bakterii kolonizujących przewód pokarmowy zależy w istotnym stopniu nasza podatność na infekcje, praca układu nerwowego (oś jelito – mózg), skóry (oś jelito – skóra) czy układu hormonalnego. Dysbioza jelitowa sprzyja rozwojowi zespołu jelita nadwrażliwego, nasileniu stanów zapalnych w obrębie przewodu pokarmowego oraz zaburzeniom trawienia i wchłaniania, a w konsekwencji rozwojowi niedoborów. Pojawiają się doniesienia o istotnej roli mikrobiomu w chorobach neurodegradacyjnych (choroba Alzheimera czy choroba Parkinsona) oraz zaburzeniach ze spektrum autyzmu. Dysbioza jelitowa może sprzyjać także nadwadze, otyłości oraz zespołowi metabolicznemu.

DLACZEGO OCENA WYSTĘPOWANIE HELICOBACTER PYLORI
I PASOŻYTÓW JEST KLUCZOWA W PROBLEMACH JELITOWYCH?

Patogenna bakteria Helicobacter pylori może prowadzić do rozwoju stanów zapalnych i choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Częstymi objawami choroby jest refluks żołądkowo – przełykowy („zgaga”), mdłości, bóle brzucha, biegunki. Nawet 90 % przypadków raka żołądka może być spowodowane przez zakażenie H. pylori. Wczesne wykrycie i eradykcja H. pylori prowadzi do wyciszenia stanu zapalnego, poprawy kondycji przewodu pokarmowego i zmniejszenia ryzyka rozwoju raka żołądka i dwunastnicy.

Pasożyty jelitowe mogą powodować szereg dolegliwości z przewodu pokarmowego (bóle brzucha, biegunki, brak apetytu) ale także problemów ogólnoustrojowych (zespół chronicznego zmęczenia, pogorszenie nastroju i jakości snu, nawracające infekcje, pogorszenie stanu skóry, anemię, problemy neurologiczne, alergiczne i inne). Wczesne wykrycie choroby pasożytniczej przewodu pokarmowego jest kluczowe dla wyboru odpowiedniego leczenia i zapobiegania infekcji ogólnoustrojowej.

CO DAJE OCENA STANÓW ZAPALNYCH W PRZEWODZIE POKARMOWYM?

Stany zapalne, polipy, gruczolaki a nawet rak jelita grubego mogą rozwijać się w przewodzie pokarmowym przez dłuższy czas, nie dając poważniejszych objawów. Szacuje się, iż rak jelita grubego może praktycznie bezobjawowo rozwijać się z polipów czy gruczolakoraków nawet przez okres 10 – 15 lat. Wczesne wykrycie stanów przednowotowrowych i raka znacznie zwiększa szanse na skuteczne leczenie. Podobnie choroby organiczne przewodu pokarmowego, takie jak nieswoiste zapalenia jelit, często wykrywane są zbyt późno.

Złotym standardem oceny zmian w przewodzie pokarmowym jest gastroskopia i kolonoskopia. Nie są to jednak badania wykonywane standardowo u osób bez objawów choroby. Ocena markerów zapalnych nie zastępuje wymienionych zabiegów, ale znacznie ułatwia wczesne wykrywanie zmian chorobowych.

Nieinwazyjna ocena kondycji przewodu pokarmowego stanowi wartościowe narzędzie wczesnego wykrywania zmian chorobowych (skrining), usprawnia i ukierunkowuje dalszą diagnostykę problemów jelitowych:

 • Ocena występowania stanu zapalnego w jelicie
 • Usprawnienie diagnostyki zespołu jelita nadwrażliwego
 • Wczesna diagnostyka stanów potencjalnie przednowotworowych
 • Wczesne wykrycie zmian nowotworowych
 • Ocena przesiąkliwości bariery jelitowej (zespół nieszczelnego jelita)
 • Ocena prawdopodobieństwa występowania nietolerancji pokarmowych

Badanie wykonywane jest metodą posiewu mikrobiologicznego (jakościowy i ilościowy), analizy immunoenzymatycznej (ELISA), analizy immunochromatograficznej oraz metodą Real-Time PCR. Liczebność każdego badanego mikroorganizmu jest dokładnie określona (rząd wielkości), część drobnoustrojów analizowana jest do gatunku, część natomiast do rodzaju.

W ramach badania analizujemy:

 • Bakterie prozdrowotne – istotne dla prawidłowej pracy przewodu pokarmowego, biorące udział w hamowaniu stanów zapalnych oraz wytwarzające szereg istotnych dla zdrowia związków aktywnych biologicznie. Ich prawidłowa ilość jest niezmiernie istotna dla homeostazy organizmu.
 • Bakterie immunostymulujące – będące trenerami układu odpornościowego. Zmniejszenie ich ilości może sprzyjać częstym infekcjom oraz zaostrzeniom chorób alergicznych i autoimmunologicznych.
 • Bakterie potencjalnie chorobotwórcze (proteolityczne) – stanowią naturalną część mikrobioty, jednak ich przerost może skutkować dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego oraz nasileniem stanów zapalnych w organizmie pacjenta. Przerost tych mikroorganizmów obserwowany jest często w przebiegu dysbiozy jelitowej, w następstwie antybiotykoterapii, niezdrowej diety, po przewlekłej ekspozycji na stres i może być punktem wyjścia do rozwoju problemów zdrowotnych.
 • Grzyby drożdżopodobne i pleśniowe – w prawidłowo ukształtowanym ekosystemie jelitowym występują w stosunkowo niewielkiej ilości. Ich namnożenie skutkuje często pojawieniem się dolegliwości jelitowych, jak biegunki, wzdęcia, bóle brzucha, gazy o nieprzyjemnym zapachu.
 • Kalprotektyna – marker stanu zapalnego w przewodzie pokarmowym. Jego stężenie zwiększa się w chorobach przebiegających ze stanem zapalnym (infekcje bakteryjne, grzybicze, pasożytnicze, nieswoiste zapalenia jelit, celiakia, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy i inne)
 • M2 – PK – kinaza pirogrnonianowa guza typu 2. Jej poziom zwiększa się zarówno w stanach zapalnych jak i stanach przednowotworowych (polipy, gruczolaki) jak i nowotworach jelita grubego.
 • Zonulina – marker przesiąkliwości jelitowej. Jego poziom wzrasta w sytuacji uszkodzenia bariery jelitowej i zespole jelita przesiąkliwego.
 • Krew utajona – umożliwia wykrycie utajonego krwawienia z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.
 • Antygen Helicobacter pylori – bakteria ta jest częstą przyczyną rozwoju choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Nieleczona choroba wrzodowa może prowadzić do rozwoju nowotworów górnego odcinka przewodu pokarmowego.
 • Pasożyty jelitowe – w ramach badania oceniane jest występowanie helmintów, pierwotniaków i kokcidi jelitowych. Analizowane są zarówno gatunki pasożytów najczęściej występujące w naszej strefie klimatycznej oraz pasożyty charakterystyczne dla krajów tropikalnych.

Lista badanych mikroorganizmów (ogólna liczba bakterii):

Bakterie probiotyczne:

 • Lactobacillus spp.
 • Bifidobacterium spp.

Bakterie stymulujące odporność:

 • Niepatogenna E. coli
 • Enterococcus spp.

Mikroflora potencjalnie chorobotwórcza:

 • Morganella spp.
 • Providencia spp.
 • Proteus spp.
 • Pseudomonas spp.
 • Śluzowa i/lub laktozoujemna E. coli
 • Clostridium spp.
 • Staphylococcus spp.
 • Grzyby drożdżopodobne z rodzaju Candida (+dominujący gatunek: C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. tropicalis)
 • Grzyby pleśniowe

Lista badanych pasożytów:

 • Glista ludzka (Ascaris lumbricoides hominis)
 • Lamblia jelitowa (Giardia lamblia)
 • Tasiemiec uzbrojony (Taenia solium)
 • Tasiemiec nieuzbrojony (Taenia saginata)
 • Tasiemiec karłowaty (Hymenolepsis nana)
 • Tasiemiec psi (Dypylidium caninum)
 • Kryptosporydium (Cryptosporidium )
 • Tęgoryjec dwunastnicy (Ancylostoma duodenale)
 • Pełzak czerwonki (Entamoeba histolytica)
 • Stosowanie antybiotyków, leków przeciwgrzybiczych, leków przeciwpasożytniczych i inhibitorów pompy protonowej w trakcie 3 minionych tygodni. Jeśli leki te były zastosowane należy odczekać minimum 3 tygodnie od ostatniej zażytej dawki preparatu przed przystąpieniem do badania. Stosowanie ryfaksyminy oraz ziołowych preparatów o aktywności przeciwgrzybiczej i przeciwbakteryjnej nie jest przeciwwskazaniem do wykonania badania MikroFloraScanCOMPLETE. Stosowanie probiotyków i prebiotyków nie jest przeciwwskazaniem do badania MikroFloraScanCOMPLETE.
 • Biegunka infekcyjna
 • Kolonoskopia przebyta w trakcie minionych 4 tygodni. Należy odczekać minimum miesiąc od zabiegu przed przystąpieniem do badania MikroFloraScanCOMPLETE.
 • Transplantacja mikrobioty jelitowej w trakcie minionych 8 tygodni. Należy odczekać dwa miesiące od zabiegu przed przystąpieniem do badania MikroFloraScanCOMPLETE.
 • Hydrokolonoterapia w ciągu ostatnich 3 tygodni. Należy odczekać minimum 3 tygodnie przed przystąpieniem do badania MikroFloraScanCOMPLETE.
 • Intensywna biegunka
 • Czas na dostarczenie pobranego materiału do VitaImmun wynosi 3 dni (72 godziny).
 • Można skorzystać z usług dowolnej poczty kurierskiej lub dostarczyć materiał osobiście do siedziby VitaImmun w Poznaniu (ul. Kosynierska 10A, 60-241 Poznań).
 • Czas oczekiwania na wynik: do 20 dni roboczych

W ramach badania MikroFloraScanCOMPLETE każdy pacjent ma zagwarantowaną bezpłatną, profesjonalną opiekę obejmującą biomedyczne konsultacje telefoniczne z wybranym specjalistą. W ramach konsultacji możliwe jest szczegółowe omówienie wyniku badania oraz monitoring postępów suplementacji i ewentualną modyfikację jej przebiegu przez cały okres jej trwania.

  • Wykonanie badania nie wymaga specjalnych przygotowań. Nie ma potrzeby modyfikacji diety oraz odstawiania stosowanej suplementacji przed pobraniem kału do analizy.
  • Materiałem do badania jest pojedyncza próba kału, pobrana z dowolnego wypróżnienia, zgodnie ze szczegółową instrukcją dołączoną do zestawu pobraniowego, który otrzymasz od nas zamawiając badanie.
  • Kał może być pobrany po zażyciu środków przeczyszczających lub zastosowaniu czopków usprawniających wypróżnienie się.
  • Nie każdy kał biegunkowy może być materiałem do badania. Jeśli cierpisz na przewlekłe biegunki przed pobraniem materiału skontaktuj się z CM VitaImmun.
  • U niemowląt kał może być pobierany z pieluchy. W miarę możliwości pobierać należy materiał, który nie miał kontaktu z moczem niemowlęcia (bezzwłocznie po wypróżnieniu).
  • Dopuszczone jest pobranie materiału ze stomii.

Co otrzymasz wykonując badanie:

 • Laboratoryjny wynik badania, prezentujący jakościową i ilościową ocenę wybranych bakterii i grzybów kolonizujących przewód pokarmowy, poziom markerów stanu zapalnego w jelicie, ocenę przesiąkliwości jelitowej, obecność antygenu Helicobacter pylori oraz wynik diagnostyki parazytologicznej.
 • Pigułkę wiedzy na temat znaczenia mikrobiomu i markerów zapalnych w zachowaniu zdrowia oraz analizę czynników będących najczęstszą przyczyną zaburzeń.
 • Analizę powiązań zaburzeń mikrobiomu i stanu zapalnego w jelicie z Twoimi problemami zdrowotnymi.
 • Indywidualnie dopasowany schemat suplementacji probiotycznej i prebiotycznej, bazujący na konkretnych szczepach probiotycznych i produktach wspomagających, z uwzględnieniem optymalnej dawki i czasu trwania suplementacji.
 • Wynik badania na obecność pasożytów jelitowych oraz antygenu Helicobacter pylori, będący podstawą dla ustalenia schematu leczenia przez lekarza prowadzącego.
 • Możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji telefonicznych ze specjalistami, w ramach których istnieje możliwość omówienia wyniku i przebiegu suplementacji.
zobacz nasz

kanał na YouTube

Kupa faktów o jelicie

CENTRUM MEDYCZNE VITAIMMUN

Twoje zdrowie w naszych rękach!