MikroFloraScan COMPLETE

MikroFloraScanCOMPLETE to badanie, w ramach którego oznaczane są wybrane bakterie wskaźnikowe, grzyby drożdżopodobne z rodzaju Candida, zonulina (wskaźnik przesiąkliwości jelitowej), markery stanu zapalnego w przewodzie
pokarmowym (kalprotektyna, M2-PK + krew utajona w kale), antygen Helicobcter pylori w kale oraz pasożyty jelitowe.

Badanie to, daje więc bardzo szeroki obraz kondycji przewodu pokarmowego pacjenta. Poza przygotowaniem indywidualnej suplementacji probiotycznej i prebiotycznej dla Pacjenta, badanie MikroFloraScan COMPLETE umożliwia także nieinwazyjną ocenę nasilenia stanu zapalnego w przewodzie pokarmowym.

W ramach badania każdy Pacjent otrzymuje:

  • Każdy pacjent po otrzymaniu wyniku ma możliwość wielokrotnych, bezpłatnych konsultacji wyniku badania i przebiegu zaleconej suplementacji ze specjalistami CM Vitaimmun.

Materiałem do badania jest pojedyncza próba kału pobrana i przesłana zgodnie z poniższą instrukcją:

Potrzebujesz więcej informacji ? – skontaktuj się z nami


Zamów badanie już teraz: