W przypadku zaburzeń nastroju zaleca się wykonanie:

MikroFloraScanPLUS

990,00  z podatkiem
Wysyłka: 1-4 dni robocze
Dodaj do koszyka

FoodScreen IgG/IgA 144 składniki badane

2500,00  z podatkiem
Wysyłka: 1-4 dni robocze
Dodaj do koszyka

FoodScreen IgG/IgA 96 składników badanych

1800,00  z podatkiem
Wysyłka: 1-4 dni robocze
Dodaj do koszyka

Przewód pokarmowy i bytująca w nim mikroflora jelitowa są bezpośrednio połączone z ośrodkowym układem nerwowym. Zaburzenie prawidłowego składu ekosystemu jelitowego polega na namnożeniu bakterii chorobotwórczych i grzybów drożdżopodobnych, przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości bakterii korzystnych dla zdrowia. Mikroorganizmy patogenne prowadzą procesy gnilne (proteolityczny rozkład białka). Co więcej, opisywane patogeny wytwarzają szereg związków toksycznych (amoniak, fenole i aminy) oraz gazy (wodór, dwutlenek węgla i metan). Bakterie chorobotwórcze wytwarzają też w jelicie grubym szereg niekorzystnych enzymów, które prowadzą do wykształcania produktów mutagennych i kancerogennych, sprzyjając nie tylko procesom nowotworowym, ale także rozwojowi szeregu innych chorób.

Jelito jest bezpośrednio połączone z ośrodkowym układem nerwowym za pomocą nerwu błędnego. W konsekwencji wszystkie toksyczne związki i metabolity produkowane przez chorobotwórcze bakterie w jelicie są transportowane do mózgu, prowadząc do istotnego pogorszenia jego funkcjonowania, postępującego pogorszenia nastroju i innych zaburzeń psychiatrycznych.

Co więcej, namnożenie chorobotwórczej mikroflory jelitowej wpływa destrukcyjnie na ciągłość bariery jelitowej. Uszkodzenie opisywanej struktury stanowi drugie wrota przenikania szkodliwych substancji oraz antygenów pokarmowych do układu krwionośnego, skąd trafiają one bezpośrednio do wszystkich tkanek i organów. W ten właśnie sposób oddziałują one na struktury układu nerwowego, generując rozwój stanu zapalnego. Wytwarzane w trakcie procesu czynniki prozapalne wpływają na zmniejszenie dostępności serotoniny (tzw. „hormonu szczęścia”), generując jednocześnie produkcję toksycznych metabolitów tryptofanu. Proces ten prowadzi w pierwszej kolejności do silnego pogorszenia nastroju, a w konsekwencji nawet do rozwoju depresji, lęków i zmian organicznych.

U pacjentów z zaburzeniami nastroju i depresją często współwystępują zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, najczęściej ból brzucha, wzdęcia, zaparcia, refluks żołądkowo – jelitowy. Są one wyraźnym sygnałem zaburzeń mikroflory jelitowej i uszkodzenia ciągłości bariery jelitowej.

Ocena stanu mikroflory jelita i dopasowanie odpowiedniej suplementacji probiotycznej ma na celu eliminację przyczyny pogorszenia nastroju. Z kolei zbadanie ukrytych nadwrażliwości IgA i IgG – zależnych umożliwi wdrożenie celowanej diety, ograniczającej stan zapalny w obrębie ośrodkowego układu nerwowego.

W przypadku zaburzeń nastroju zaleca się wykonanie:
FoodScreen IgG/IgA USBiotek (96 składników pokarmowych lub 144 składniki pokarmowe)
MikroFloraScan PLUS