Zaburzenia nastroju

Przewód pokarmowy i bytująca w nim mikroflora jelitowa są bezpośrednio połączone z ośrodkowym układem nerwowym. Zaburzenie prawidłowego składu ekosystemu jelitowego polega na namnożeniu bakterii chorobotwórczych i grzybów drożdżopodobnych, przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości bakterii korzystnych dla zdrowia. Mikroorganizmy patogenne prowadzą procesy gnilne (proteolityczny rozkład białka). Co więcej, opisywane patogeny wytwarzają szereg związków toksycznych (amoniak, fenole i aminy) oraz gazy (wodór, dwutlenek węgla i metan). Bakterie chorobotwórcze wytwarzają też w jelicie grubym szereg niekorzystnych enzymów, które prowadzą do wykształcania produktów mutagennych i kancerogennych, sprzyjając nie tylko procesom nowotworowym, ale także rozwojowi szeregu innych chorób.

Jelito jest bezpośrednio połączone z ośrodkowym układem nerwowym za pomocą nerwu błędnego. W konsekwencji wszystkie toksyczne związki i metabolity produkowane przez chorobotwórcze bakterie w jelicie są transportowane do mózgu, prowadząc do istotnego pogorszenia jego funkcjonowania, postępującego pogorszenia nastroju i innych zaburzeń psychiatrycznych.

Co więcej, namnożenie chorobotwórczej mikroflory jelitowej wpływa destrukcyjnie na ciągłość bariery jelitowej. Uszkodzenie opisywanej struktury stanowi drugie wrota przenikania szkodliwych substancji oraz antygenów pokarmowych do układu krwionośnego, skąd trafiają one bezpośrednio do wszystkich tkanek i organów. W ten właśnie sposób oddziałują one na struktury układu nerwowego, generując rozwój stanu zapalnego. Wytwarzane w trakcie procesu czynniki prozapalne wpływają na zmniejszenie dostępności serotoniny (tzw. „hormonu szczęścia”), generując jednocześnie produkcję toksycznych metabolitów tryptofanu. Proces ten prowadzi w pierwszej kolejności do silnego pogorszenia nastroju, a w konsekwencji nawet do rozwoju depresji, lęków i zmian organicznych.

U pacjentów z zaburzeniami nastroju i depresją często współwystępują zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, najczęściej ból brzucha, wzdęcia, zaparcia, refluks żołądkowo – jelitowy. Są one wyraźnym sygnałem zaburzeń mikroflory jelitowej i uszkodzenia ciągłości bariery jelitowej.

Ocena stanu mikroflory jelita i dopasowanie odpowiedniej suplementacji probiotycznej ma na celu eliminację przyczyny pogorszenia nastroju. Z kolei zbadanie ukrytych nadwrażliwości IgA i IgG – zależnych umożliwi wdrożenie celowanej diety, ograniczającej stan zapalny w obrębie ośrodkowego układu nerwowego.

W przypadku zaburzeń nastroju zaleca się wykonanie:
FoodScreen IgG/IgA USBiotek (96 składników pokarmowych lub 112 składników pokarmowych)
MikroFloraScan PLUS

Resweratrol jako element terapii cukrzycy typu 2?

Przewlekły stan zapalny o niskim stopniu nasilenia jest jednym z charakterystycznych elementów współwystępujących wraz …

Magnez niezbędnym pierwiastkiem dla prawidłowego wykorzystania witaminy D?

Powszechnie wiadomo, iż utrzymanie prawidłowego stężenia 25(OH)D3 w surowicy krwi jest jednym z podstawowych elementów …

Hiperglikemia a funkcjonowanie bariery jelita cienkiego

Prawidłowo funkcjonująca bariera jelitowa stanowi element chroniący organizm przed elementami potencjalnie szkodliwymi …

Czy zakażenie wirusem Epsteina-Barr może wpływać na rozwój określonych jednostek autoimmunizacyjnych?

Wirus Epsteina-Barr (EBV) jest jednym z najpowszechniej występujących wirusów wśród ludzi (dotyczyć może nawet do …

NIESWOISTE CHOROBY ZAPALNE JELIT

NIESWOISTE CHOROBY ZAPALNE JELIT – czy probiotyki mają znaczenie? Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ: Jaki jest mechanizm rozwoju …

ŁAGODZENIE objawów atopowego zapalenia skóry u dzieci

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ: Jakie są najczęstsze objawy atopowego zapalenia skóry u dzieci. Jakie czynniki determinują …

POLIPROBIOTYKI – ratunek dla uszkodzonej bariery jelitowej

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ: Czym jest bariera jelitowa i jak jest zbudowana. Jakie funkcje pełni bariera jelitowa oraz …

NIETOLERANCJA HISTAMINY

NIETOLERANCJA HISTAMINY – diagnostyka oraz postępowanie żywieniowe Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ: Czym jest histamina …

Czy inhibitory pompy protonowej (IPP) wpływają na zwiększenie ryzyka rozwoju przerostu bakteryjnego jelita cienkiego (SIBO)?

Inhibitory pompy protonowej są standardową terapią stosowaną u pacjentów z chorobą refluksową przełyku (GERD). Obecnie …

Protokół autoimmunologiczny – pomoc w nieswoistych chorobach zapalnych jelit

U pacjentów z nieswoistą chorobą zapalną jelit prawidłowo zaprojektowana interwencja żywieniowa stanowi jeden z podstawowych …

Wpływ mikrobioty jelitowej na przebieg cukrzycy typu 2

Od pewnego czasu wiadomo, iż mikrobiom jelitowy odgrywa istotną rolę w modulowaniu ryzyka rozwoju wielu jednostek chorobowych, …

JAK POPRAWIĆ ODPORNOŚĆ

JAK POPRAWIĆ ODPORNOŚĆ, czyli probiotyki i prebiotyki jako stymulatory układu immunologicznego Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ …