Zaburzenia nastroju

Przewód pokarmowy i bytująca w nim mikroflora jelitowa są bezpośrednio połączone z ośrodkowym układem nerwowym. Zaburzenie prawidłowego składu ekosystemu jelitowego polega na namnożeniu bakterii chorobotwórczych i grzybów drożdżopodobnych, przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości bakterii korzystnych dla zdrowia. Mikroorganizmy patogenne prowadzą procesy gnilne (proteolityczny rozkład białka). Co więcej, opisywane patogeny wytwarzają szereg związków toksycznych (amoniak, fenole i aminy) oraz gazy (wodór, dwutlenek węgla i metan). Bakterie chorobotwórcze wytwarzają też w jelicie grubym szereg niekorzystnych enzymów, które prowadzą do wykształcania produktów mutagennych i kancerogennych, sprzyjając nie tylko procesom nowotworowym, ale także rozwojowi szeregu innych chorób.

Jelito jest bezpośrednio połączone z ośrodkowym układem nerwowym za pomocą nerwu błędnego. W konsekwencji wszystkie toksyczne związki i metabolity produkowane przez chorobotwórcze bakterie w jelicie są transportowane do mózgu, prowadząc do istotnego pogorszenia jego funkcjonowania, postępującego pogorszenia nastroju i innych zaburzeń psychiatrycznych.

Co więcej, namnożenie chorobotwórczej mikroflory jelitowej wpływa destrukcyjnie na ciągłość bariery jelitowej. Uszkodzenie opisywanej struktury stanowi drugie wrota przenikania szkodliwych substancji oraz antygenów pokarmowych do układu krwionośnego, skąd trafiają one bezpośrednio do wszystkich tkanek i organów. W ten właśnie sposób oddziałują one na struktury układu nerwowego, generując rozwój stanu zapalnego. Wytwarzane w trakcie procesu czynniki prozapalne wpływają na zmniejszenie dostępności serotoniny (tzw. „hormonu szczęścia”), generując jednocześnie produkcję toksycznych metabolitów tryptofanu. Proces ten prowadzi w pierwszej kolejności do silnego pogorszenia nastroju, a w konsekwencji nawet do rozwoju depresji, lęków i zmian organicznych.

U pacjentów z zaburzeniami nastroju i depresją często współwystępują zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, najczęściej ból brzucha, wzdęcia, zaparcia, refluks żołądkowo – jelitowy. Są one wyraźnym sygnałem zaburzeń mikroflory jelitowej i uszkodzenia ciągłości bariery jelitowej.

Ocena stanu mikroflory jelita i dopasowanie odpowiedniej suplementacji probiotycznej ma na celu eliminację przyczyny pogorszenia nastroju. Z kolei zbadanie ukrytych nadwrażliwości IgA i IgG – zależnych umożliwi wdrożenie celowanej diety, ograniczającej stan zapalny w obrębie ośrodkowego układu nerwowego.

W przypadku zaburzeń nastroju zaleca się wykonanie:
FoodScreen IgG/IgA USBiotek (96 składników pokarmowych lub 112 składników pokarmowych)
MikroFloraScan PLUS

Alergie i nietolerancje pokarmowe u dzieci

ALERGIE I NIETOLERANCJE POKARMOWE U DZIECI – niedoceniany problem? Alergie i nietolerancje pokarmowe nazywane są plagą …

Konferencja Suplementacja w Sporcie

Konferencja sportowo-zdrowotna już 6 kwietnia w Poznaniu! Przyjdź i dowiedz się: jak prawidłowo wspierać jelita sportowca? …

Mikrobiota jelitowa – generator odporności organizmu

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ: Jaką rolę odgrywa mikrobiota jelitowa w stymulacji układu immunologicznego. Jakie szczepy …

Mikroflora jelitowa i nadwrażliwości pokarmowe

MIKROFLORA JELITOWA I NADWRAŻLIWOŚCI POKARMOWE u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – co wiemy?

Czy suplementy mają płeć, przepis na dobry seks

Zaburzenia funkcji seksualnych są powszechną dolegliwością i dotyczyć mogą zarówno kobiet, jak i mężczyzn, a liczba …

Berberyna

Berberyna cieszy się obecnie największym zainteresowaniem w grupie osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, takich …

ALKOHOL – WRÓG CZY PRZYJACIEL?

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ: Jak alkohol wpływa na organizm człowieka. Jak przebiega metabolizm alkoholu. Czy alkohol …

MIKROBIOTA DZIECKA, czyli probiotyki od pierwszych dni życia

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ: Jakie czynniki mają wpływ na kształtowanie mikroflory jelitowej dzieci. Jak stosowanie …

PROBIOTYKI GINEKOLOGICZNE – praktyczny przewodnik

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ: Jakie czynniki należą do głównych przyczyn nawracających infekcji układu moczowo-płciowego. …

Czy dieta ketogenna może wspomagać leczenie niektórych nowotworów?

W ostatnich latach naukowcy testują nową klasę leków przeciwnowotworowych, które celują w szlak sygnalizacji komórkowej …

Czy probiotyki mogą wpłynąć na wzrost gęstości mineralnej kości?

Powszechnie znany jest korzystny wpływ suplementacji probiotycznej na mikrobiotę przewodu pokarmowego człowieka. Opublikowane …