W przypadku nawracających infekcji dróg oddechowych zaleca się wykonanie:

MikroFloraScan

490,00  z podatkiem
Wysyłka: 1-4 dni robocze
Dodaj do koszyka

FoodScreen IgG/IgA USBiotek – 144 składniki badane

2500,00  z podatkiem
Wysyłka: 1-4 dni robocze
Dodaj do koszyka

FoodScreen IgG/IgA USBiotek – 96 składników badanych

1800,00  z podatkiem
Wysyłka: 1-4 dni robocze
Dodaj do koszyka

Nawracające infekcje dróg oddechowych są przede wszystkim domeną okresu wczesnego dzieciństwa, choć dotykają także osób dorosłych.

Noworodek przychodzi na świat dysponując przede wszystkim odpornością nieswoistą. Jest to pierwsza linia ochrony przed mikroorganizmami; bakteriami i wirusami ze środowiska zewnętrznego. U noworodków, niemowląt i małych dzieci układ odpornościowy jest jeszcze „niewytrenowany”, ponieważ przeciwciała odpornościowe nie miały okazji do kontaktu z dużą liczbą patogenów i nie wykształciły tzw. pamięci odpornościowej. Proces ten odbywa się intensywnie przez kilka pierwszych lat życia i wiąże się ze zwiększoną liczbą infekcji ze strony układu oddechowego, ucha środkowego i innych.

Problem pojawia się, gdy proces dojrzewania i kształtowania odporności dziecka ulegnie zaburzeniu. Większość komórek układu odpornościowego (70 – 80 % komórek immunokompetentnych) zlokalizowanych jest w przewodzie pokarmowym (układ GALT). Od funkcjonowania tych właśnie komórek zależy sprawność układu immunologicznego, czyli szybkie i efektywne zwalczanie infekcji.

Za kształtowanie prawidłowych reakcji komórek układu immunologicznego odpowiada przede wszystkim mikroflora jelitowa. Bytujące w jelitach bakterie są pierwszymi drobnoustrojami na których „trenują” się komórki odpornościowe. Prozdrowotne bakterie w jelitach kształtują prawidłowy profil odpornościowy, zapobiegając nierównowadze limfocytów Th1: Th2 (co ma istotne znaczenie w alergii i chorobach autoimmunizacyjnych), stymulują produkcję przeciwciał oraz redukują stan zapalny. Wpływ mikroflory na układ immunologiczny jest więc bardzo istotny.

Łatwo więc sobie wyobrazić, że zaburzenia w składzie mikroflory jelitowej mogą skutkować pogorszeniem funkcjonowania układu immunologicznego i w efekcie rozwojem nawracających infekcji. U dzieci rodzonych drogą cesarskiego cięcia i/ lub karmionych mlekiem modyfikownym mikroflora jest istotnie zaburzona. Wstępna kolonizacja jelita następuje bowiem w efekcie przejęcia bakterii z dróg rodnych matki (tzw. mikroflora pionierska). Mleko matki zawiera nie tylko prozdrowotne bakterie z rodzaju Bifidobacterium, lecz także czynnik bifidogenny (naturalny prebiotyk) stymulujący ekosystem jelitowy. Nieprawidłowa kolonizacja przewodu pokarmowego w okresie noworodkowym i niemowlęcym sprawia że maluch jest częściej bardziej podatny na infekcje. Stosowane w ich następstwie antybiotyki jeszcze bardziej pogarszają profil mikroflory jelitowej, zubażając jednocześnie odporność. Również w dorosłym wieku szereg czynników powoduje dysbiozę jelitową, predysponując do rozwoju nawracających infekcji. Są to nie tylko antybiotyki, ale także inne leki (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne), używki, stres i szereg innych. Z tego względu istotnym krokiem w profilaktyce i leczeniu nawracających infekcji powinna być ocena mikroflory jelitowej, a w razie wykazania nieprawidłowości zastosowanie celowanej suplementacji dobranymi probiotykami i prebiotykami.

Przyczyną nieprawidłowego działania układu odpornościowego może być także nadmierne jego obciążenie niepożądanymi reakcjami pokarmowymi. Nadwrażliwość IgG i IgA – zależna nieprawidłowo angażuje układ odpornościowy, który zwalcza alergizujące pokarmy, zamiast zapobiegać rozwojowi infekcji. W konsekwencji bardzo częstym objawem nadwrażliwości IgG i IgA – zależnej jest właśnie zwiększona podatność na infekcje dróg oddechowych, ucha środkowego i inne.

W przypadku nawracających infekcji dróg oddechowych zaleca się wykonanie:
FoodScreen IgG/IgA USBiotek (96 składników pokarmowych lub 144 składniki pokarmowe)
MikroFloraScan