W przypadku chorób nowotworowych zaleca się wykonanie:

MikroFloraScanPLUS

990,00  z podatkiem
Wysyłka: 1-4 dni robocze
Dodaj do koszyka

Ekosystem jelitowy, czyli zespół drobnoustrojów zamieszkujących przewód pokarmowy ma olbrzymie znaczenie dla zachowania zdrowia. Prawidłowy układ bakterii jelitowych korzystnie oddziałuje na niemal wszystkie procesy zachodzące w ludzkim organizmie. Do głównych funkcji regulowanych przez mikroflorę jelitową należą: odporność organizmu, regulacja układu immunologicznego, stan odżywienia, lecz także przekształcanie związków chemicznych (ksenobiotyków) w organizmie, regulacja poziomu toksyczności spożywanych związków chemicznych oraz rozwój procesu nowotworzenia (szczególnie w jelicie grubym, choć nie tylko) – bez tego ostatniego zdania. Poszczególne bakterie bytujące w jelicie różnią się miedzy sobą istotnie aktywnością metaboliczną. Korzystne drobnoustroje wytwarzają szereg enzymów mogących związać, zneutralizować, bądź przekształcić do postaci nieszkodliwej związki o aktywności prokarcinogennej (pochodzące najczęściej z żywności). W momencie zaburzenia równowagi ekosystemu jelitowego istotnie zmniejsza się liczba owych prozdrowotnych bakterii. W konsekwencji dochodzi do następczego namnożenia bakterii wytwarzających enzymy biorące udział w procesach nowotworzenia. Sprzyja to rozwojowi chorób nowotworowych.

Badania wykazały, że prawidłowa mikroflora jelitowa może stanowić jeden z czynników profilaktyki nowotworów jelita grubego. Właściwy ekosystem jelitowy gwarantuje prawidłową aktywność metaboliczną, co redukuje prawdopodobieństwo rozwoju zmian nowotworowych. Prawidłowo dobrana probiotykoterapia może redukować ryzyko rozwoju raka okrężnicy. W analizach wykonanych na zwierzętach wykazano, że podaż szczepów probiotycznych działa hamująco na wczesne zmiany neoplastyczne i progres nowotworu w jelicie grubym. Zakłada się, iż probiotyki mogą być elementem profilaktyki procesu nowotworzenia w jelicie grubym, przede wszystkim na drodze eliminacji dysbiozy jelitowej, hamowania rozwoju bakterii chorobotwórczych, przywracania korzystnego profilu metabolizmu bakteryjnego, hamowania procesów zapalnych oraz regulacji układu immunologicznego w jelicie.
U osób predysponowanych do rozwoju raka jelita grubego oraz w szeroko pojętej profilaktyce chorób przewodu pokarmowego ocena mikroflory jelitowej i dobranie celowanej kuracji probiotycznej jest więc szczególnie istotna.

W przypadku chorób nowotworowych zaleca się wykonanie:
MikroFloraScan Plus