Nasz zespół

Dr n. biol. med. Patrycja Szachta - dyrektor ds. naukowych

Stopień doktora nauk biologicznych uzyskała w trakcie studiów doktoranckich w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Autorka licznych publikacji medycznych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz rozdziałów w monografiach naukowych. Dyrektor ds. naukowych w Centrum Medycznym Vitaimmun. Posiada wieloletnie praktyczne i teoretyczne doświadczenie z zakresu utajonych nadwrażliwości pokarmowych oraz zaburzeń mikroflory jelitowej.

e-mail: pszachta@vitaimmun.pl
tel.: 606 950 225


mgr Małgorzata Drobczyńska - dietetyk, specjalista ds. żywienia

Dietetyk, specjalista ds. żywności i żywienia ze specjalizacją poradnictwo żywieniowe. Pasjonatka i orędownik zdrowego stylu życia uwzględniającego prawidłowe nawyki żywieniowe oraz regularną aktywność fizyczną. Wieloletni praktyk w stosowaniu diet eliminacyjnych nie tylko u pacjentów, ale również w swoim codziennym życiu. Na co dzień prowadzi konsultacje żywieniowe dla pacjentów z alergiami, nietolerancjami pokarmowymi oraz chorobami autoimmunologicznymi. Specjalizuje się w stosowaniu diet eliminacyjno – rotacyjnych oraz układania planów żywieniowych  z uwzględnieniem celowanej suplementacji probiotycznej u pacjentów z dysbiozą jelitową. W holistycznym podejściu do pacjenta, poza dietą i indywidualnie dopasowaną suplementacją zwraca szczególną uwagę na odpowiedni styl życia pacjentów uwzględniający sen, stres oraz aktywność fizyczną. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu probiotykoterapii oraz stosowania diet eliminacjyno-rotacyjnych w profilaktyce i leczeniu wybranych jednostek chorobowych. Regularnie uczestniczy w szkoleniach, konferencjach tematycznych i panelach dyskusyjnych podnosząc kwalifikacje i rozszerzając wiedzę.

e-mail: mdrobczynska@vitaimmun.pl

tel.: 604 281 633


mgr inż. Dominika Jankowska-Opałka - zastępca dyrektora ds. naukowych

Absolwentka poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego specjalizująca się w dziedzinie diagnostyki mikrobiologicznej i biotechnologii. W trakcie studiów prowadziła badania w zakresie wpływu prebiotyków na wzrost i rozwój bakterii probiotycznych. Aktualnie specjalizuje się w tematyce zaburzeń mikroflory jelitowej, celowanej probiotykoterapii oraz suplementacji wspomagającej odbudowę uszkodzonej bariery jelitowej.

Autorka licznych artykułów naukowych i monografii  z zakresu biotechnologii, biomedycyny i żywienia człowieka. Wykładowca na konferencjach i szkoleniach z zakresu probiotykoterapii oraz roli ekosystemu jelitowego w utrzymaniu zdrowia organizowanych dla lekarzy, dietetyków i pacjentów.

Na co dzień pełni funkcje zastępcy Dyrektora ds. naukowych Centrum Medycznego Vitaimmun a ponadto koordynuje projekt Vitaimmun Pet.

e-mail: djankowska@vitaimmun.pl
tel.: 668 142 837


mgr Łukasz Sieńczewski - dietetyk, specjalista ds. żywienia

Absolwent dietetyki Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. W trakcie studiów prowadził badania z zakresu suplementacji wybranymi środkami wspomagającymi przez osoby aktywne fizycznie. Aktualnie specjalizuje się głównie w tematyce diet eliminacyjno-rotacyjnych opracowywanych na podstawie testów nadwrażliwości pokarmowej IgE/ IgG/ IgA, w zaburzeniach mikroflory jelit i celowanej probiotykoteraii, w leczeniu żywieniowym i suplementacji u pacjentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, miażdżycy, celiakii oraz wielu innych jednostkach chorobowych. Na co dzień zajmuje się ponadto żywieniem oraz suplementacją w chorobach autoimmunologicznych m. in. insulinooporności, reumatoidalnym zapaleniu stawów oraz Hashimoto.

Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu probiotykoterapii oraz stosowania diet eliminacjyno-rotacyjnych w profilaktyce i leczeniu wybranych chorób. Posiada certyfikat organizacji International Fitness & Aerobic Academy poziom IV z zakresu żywienia i suplementacji w sporcie. Systematycznie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych ogólnopolskich szkoleniach i warsztatach z zakresu dietetyki ogólnej, suplementacji w sporcie, dietetyki klinicznej, chemii w żywności oraz diet stosowanych w chorobach metabolicznych. Doświadczenie zdobywał również biorąc udział w licznych zagranicznych szkoleniach (Kanada, Wielka Brytania) z zakresu Sport Nutrition, Child Nutrition oraz Personal Nutrition.

e-mail: lsienczewski@vitaimmun.pl
tel.: 882 405 274


Natalia Knaflewska – dietetyk, specjalista ds. żywienia

Dietetyk, specjalista ds. żywienia, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, dietetyk rekomendowany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego (praca w programie samorządu województwa wielkopolskiego „Walka z cukrzycą”), dyplomowany instruktor fitness.

Na co dzień zajmuje się głównie żywieniem w chorobach metabolicznych i autoimmunizacyjnych m. in. insulinooporności, reumatoidalnym zapaleniu stawów, Hashimoto czy chorobie Leśniowskiego-Crohna oraz przygotowywaniem indywidualnych planów żywieniowych (eliminacyjno – rotacyjnych) na podstawie wyników testów nadwrażliwości pokarmowej IgG / IgA / IgE –zależnej. Ponadto specjalizuje się  w tematyce żywienia dzieci ze zdiagnozowaną alergią pokarmową, celiakią, zaburzeniami neurorozwojowym oraz żywieniem kobiet w okresie ciąży i laktacji.
Autorka artykułów naukowych z zakresu dietetyki i poradnictwa żywieniowego, wykładowca na szkoleniach i warsztatach zakresu nietolerancji i nadwrażliwości pokarmowych.

Wciąż poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach i warsztatach z zakresu dietetyki ogólnej, dietetyki klinicznej oraz suplementacji w sporcie.

e-mail: nknaflewska@vitaimmun.pl
tel.: 577 515 075


LABORATORIUM

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Karpiński – kierownik laboratorium

Diagnosta laboratoryjny, specjalista mikrobiologii medycznej. Absolwent Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dodatkowo ukończył Studia Podyplomowe w zakresie Analityki Medycznej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, a także Studia Podyplomowe „Technologie internetowe i mobilne” na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Redaktor kilku czasopism naukowych oraz redaktor zeszytów specjalnych w renomowanych czasopismach "Frontiers in Microbiology" i "Microorganisms". Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. Członek licznych towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, World Society for Virology, International Society for Infectious Diseases.Prof. dr hab. n. biol. Anna Sip – konsultant naukowy

Doktor habilitowany nauk biologicznych w dyscyplinie mikrobiologia, specjalista w zakresie mikrobiologii przemysłowej i biotechnologii żywności. Jest pracownikiem Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, nauczycielem akademickim z wieloletnim doświadczeniem. Na co dzień zajmuje się badaniem mikrobioty ludzi, zwierząt i żywności. Pasjonuje Ją szczególnie jej aktywność przeciwdrobnoustrojowa oraz jej praktyczne implikacje. W toku dotychczasowej pracy opracowała wiele biopreparatów niszczących drobnoustroje chorobotwórcze, w tym kompozycji probiotycznych, kultur starterowych i ochronnych. Aktywnie uczestniczy w badaniach związanych z podnoszeniem bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności oraz kształtowaniem jej prozdrowotnych właściwości.


PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO – BIUROWI

mgr Karolina Jankowska - specjalista ds. obsługi pacjenta

email: kjankowska@vitaimmun.pl
tel.: + 48 61 833 86 94
tel.: + 48 61 890 83 44

mgr inż. Magdalena Bartczak - specjalista ds. marketingu i PR

email: mkwiatkowska@vitaimmun.pl

mgr inż. Ewelina Szulc- specjalista ds. rozwoju biznesu

email: eszulc@vitaimmun.pl
tel.: 660 471 105