Zespół metaboliczny

cukrzyca typu 2, otyłość, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca

Choroby cywilizacyjne, takie jak: otyłość, cukrzyca typu 2 czy nadciśnienie tętnicze, uważane są powszechnie za największy problem zdrowotny krajów wysokorozwiniętych i rozwijających się. Pod pojęciem zespołu metabolicznego rozumiemy wymieniony zespół czynników patologicznych, generujących zwiększone ryzyko rozwoju chorób układu sercowo – naczyniowego. Do czynników powszechnie uznawanych za przyczynę zespołu metabolicznego należą: predyspozycja genetyczna, niedostateczna ilość ruchu oraz nadmierne spożycie pokarmów. U większości pacjentów są to rzeczywiste czynniki przyczynowe choroby.

Badania wykazały jednak, że otyłość, nadciśnienie tętnicze i następcza cukrzyca typu 2 w pewnych przypadkach mogą być generowane przez przewlekły stan zapalny w organizmie. Chroniczny stan zapalny jest uznawany za przyczynę zaburzeń w tej grupie pacjentów, u których racjonalizacja sposobu żywienia, podjęcie aktywności fizycznej i rezygnacja z używek nie doprowadziła do poprawy stanu zdrowia i samopoczucia.

W tym aspekcie ciekawa jest hipoteza zakładająca powiązanie pomiędzy nadwrażliwością pokarmową IgG – zależną i IgA – zależną, generującą stan wolnorodnikowy i produkcję cytokin prozapalnych, a następczym gromadzeniem tkanki tłuszczowej w organizmie

Przewlekła reakcja zapalna, spowodowana utajonymi alergiami pokarmowymi charakteryzuje się wzrostem stężenia mediatorów stanu zapalnego, głównie TNF-α, białka ostrej fazy (CRP) oraz interleukin prozapalnych. Prowadzi to w konsekwencji  do rozwoju oporności na insulinę (z uwagi na blokowanie jej receptorów przez czynnik TNF-α) i następczego rozwoju cukrzycy typu II. Stale wysoki poziom insuliny, spowodowany niemożnością jej przyłączenia się do zablokowanych receptorów prowadzi do hiperinsulinemii i hiperglikemii (w efekcie zaburzenia te mogą prowadzić nawet do uszkodzenia trzustki).

Jednocześnie glukoza we krwi utrzymuje się na stale wysokim poziomie, lecz nie jest wykorzystywana, a jedynie magazynowana w mięśniach w postaci kwasów tłuszczowych. Powoduje to zwiększenie zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie i w konsekwencji rozwój otyłości. Co więcej, zwiększony poziom TNF-α wynikający z utajonych alergii pokarmowych prowadzi do uszkodzenia receptorów dla leptyny, w następstwie czego nieprawidłowo funkcjonuje ośrodek hamowania głodu i sytości. Z tego względu u osób otyłych obserwuje się nadmierne przyjmowanie pokarmów i mechanizm błędnego koła – dalsze zwiększanie masy ciała.

Przewlekły stan zapalny, wynikający z alergii IgG – zależnej, sprzyja także występowaniu nadciśnienia tętniczego oraz miażdżycy. W chorobach tych podwyższone jest stężenie cytokin prozapalnych (IL – 1, IL – 6 i TNF-α). Czynniki te zaburzają proces krzepnięcia krwi oraz generują procesy wolnorodnikowe w ścianach naczyń krwionośnych, przyczyniając się tym samym do rozwoju procesów miażdżycowych.

Doniesienia dietetyków i lekarzy praktyków wskazują, iż w redukcji nadmiernej masy ciała u osób z nadwagą i otyłych badanie nadwrażliwości pokarmowych IgA i IgG – zależnych i wdrożenie celowanej diety jest szczególnie skuteczne. Postępowanie takie prowadzi do normalizacji masy ciała i redukcji ryzyka rozwoju innych chorób, wynikających z nadwagi i otyłości.

Co więcej, u osób z nadmierną masą ciała wykazano zaburzenia mikroflory jelitowej, w porównaniu z osobami o prawidłowej masie. Na podstawie przeprowadzonych dotychczas badań wydaje się, że mikroorganizmy dominujące u osób otyłych znacznie lepiej wykorzystują dostarczany im pokarm, czerpiąc z niego większą ilość kalorii. Podejmuje się już próby opracowania probiotyków, ukierunkowanych na pomocnicze leczenie otyłości. Wskazuje to na celowość oceny mikroflory jelitowej u osób otyłych, celem wyrównania istniejących nieprawidłowości.

W przypadku zespołu metabolicznego zaleca się wykonanie:
FoodScreen IgG/IgA USBiotek (96 składników pokarmowych lub 112 składników pokarmowych)
MikroFloraScan PLUS

Alergie i nietolerancje pokarmowe u dzieci

ALERGIE I NIETOLERANCJE POKARMOWE U DZIECI – niedoceniany problem? Alergie i nietolerancje pokarmowe nazywane są plagą …

Konferencja Suplementacja w Sporcie

Konferencja sportowo-zdrowotna już 6 kwietnia w Poznaniu! Przyjdź i dowiedz się: jak prawidłowo wspierać jelita sportowca? …

Mikrobiota jelitowa – generator odporności organizmu

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ: Jaką rolę odgrywa mikrobiota jelitowa w stymulacji układu immunologicznego. Jakie szczepy …

Mikroflora jelitowa i nadwrażliwości pokarmowe

MIKROFLORA JELITOWA I NADWRAŻLIWOŚCI POKARMOWE u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – co wiemy?

Czy suplementy mają płeć, przepis na dobry seks

Zaburzenia funkcji seksualnych są powszechną dolegliwością i dotyczyć mogą zarówno kobiet, jak i mężczyzn, a liczba …

Berberyna

Berberyna cieszy się obecnie największym zainteresowaniem w grupie osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, takich …

ALKOHOL – WRÓG CZY PRZYJACIEL?

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ: Jak alkohol wpływa na organizm człowieka. Jak przebiega metabolizm alkoholu. Czy alkohol …

MIKROBIOTA DZIECKA, czyli probiotyki od pierwszych dni życia

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ: Jakie czynniki mają wpływ na kształtowanie mikroflory jelitowej dzieci. Jak stosowanie …

PROBIOTYKI GINEKOLOGICZNE – praktyczny przewodnik

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ: Jakie czynniki należą do głównych przyczyn nawracających infekcji układu moczowo-płciowego. …

Czy dieta ketogenna może wspomagać leczenie niektórych nowotworów?

W ostatnich latach naukowcy testują nową klasę leków przeciwnowotworowych, które celują w szlak sygnalizacji komórkowej …

Czy probiotyki mogą wpłynąć na wzrost gęstości mineralnej kości?

Powszechnie znany jest korzystny wpływ suplementacji probiotycznej na mikrobiotę przewodu pokarmowego człowieka. Opublikowane …