W przypadku alergii pokarmowych i wziewnych zaleca się wykonanie:

MikroFloraScan

490,00  z podatkiem
Wysyłka: 1-4 dni robocze
Dodaj do koszyka

FoodScreen IgG/IgA USBiotek – 144 składniki badane

2500,00  z podatkiem
Wysyłka: 1-4 dni robocze
Dodaj do koszyka

JelitoPLUS

590,00  z podatkiem
Wysyłka: 1-4 dni robocze
Dodaj do koszyka

Pod pojęciem alergii rozumiemy nieprawidłową, nadmierną reakcję układu odpornościowego na czynnik potencjalnie nieszkodliwy, taki jak pokarm (alergia pokarmowa) czy też pyłki (alergia wziewna). U osoby zdrowej substancje te nie wywołują żadnej reakcji układu immunologicznego. U alergików zarówno pokarmy jak i pyłki mogą być natomiast powodem wielu dolegliwości, groźnych nie tylko dla zdrowia ale i życia człowieka (reakcja anafilaktyczna).

Częstość występowania chorób alergicznych systematycznie rośnie, przez co są one nazywane plagą XXI wieku. Według aktualnych danych nawet kilkadziesiąt procent wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, zwłaszcza zamieszkujących duże miasta choruje na alergię. Istotnym jest fakt, iż dzieci mieszkając na wsiach zdecydowanie rzadziej wykazują objawy alergiczne.

Alergie pokarmowe

Naukowcy zgadzają się, iż alergia jest chorobą cywilizacyjną. Jedną z najbardziej prawdopodobnych teorii jej rozwoju jest tzw. hipoteza nadmiernej higienizacji. Wskazuje ona, iż przyczyną alergii jest zmniejszenie różnorodności mikroflory jelitowej (m.in. poprzez antybiotykoterapię i spożywanie przetworzonej żywności) oraz wyjałowienie środowiska zewnętrznego z mikroorganizmów. Mikroflora jelitowa jest niezwykle istotna dla prawidłowego dojrzewania komórek odpornościowych. Badania wykazują, że prawidłowe zasiedlenie jelit drobnoustrojami istotnie zmniejsza ryzyko występowania zarówno alergii jak i chorób autoimmunologicznych. Wynika to z faktu, że to właśnie bakterie jelitowe są pierwszymi czynnikami z którymi spotyka się nasz układ immunologiczny, zlokalizowany przede wszystkim w przewodzie pokarmowym. Z tego względu mikroorganizmy jelitowe nazywa się często „trenerami odporności”. Nieprawidłowe zasiedlenie jelita przy porodzie bądź nadmierne namnożenie chorobotwórczych mikroorganizmów (w wyniku stosowanego leczenia czy niehigienicznego trybu życia) generuje zwiększone ryzyko występowania alergii i atopii.  Zaobserwowano, że dzieci rodzone cesarskim cięciem i/lub karmione mieszankami mlekozastępczymi częściej zapadają na alergię.

Badania kliniczne wykazały, iż stosowanie probiotyków może mieć istotne znaczenie w profilaktyce i łagodzeniu objawów alergii. Stosowanie określonych szczepów probiotycznych w trakcie ciąży i karmienia przez matki alergiczki może znacznie zmniejszyć ryzyko wystąpienia objawów choroby u jej dziecka. Probiotyki mogą zapobiegać także wtórnej alergizacji na drodze uszczelniania bariery jelitowej, regulują pracę układu immunologicznego i hamują stan zapalny.

U osób z alergią pokarmową i wziewną ocena stanu mikroflory jelitowej i prawidłowo dobrana probiotykoterapia są więc istotną opcja terapeutyczną.

W przypadku alergii pokarmowych i wziewnych zaleca się wykonanie:
FoodScreen IgG/IgA USBiotek (144 składniki pokarmowe)
MikroFloraScan
Jelito Plus