Alergie pokarmowe i wziewne

Pod pojęciem alergii rozumiemy nieprawidłową, nadmierną reakcję układu odpornościowego na czynnik potencjalnie nieszkodliwy, taki jak pokarm (alergia pokarmowa) czy też pyłki (alergia wziewna). U osoby zdrowej substancje te nie wywołują żadnej reakcji układu immunologicznego. U alergików zarówno pokarmy jak i pyłki mogą być natomiast powodem wielu dolegliwości, groźnych nie tylko dla zdrowia ale i życia człowieka (reakcja anafilaktyczna).

Częstość występowania chorób alergicznych systematycznie rośnie, przez co są one nazywane plagą XXI wieku. Według aktualnych danych nawet kilkadziesiąt procent wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, zwłaszcza zamieszkujących duże miasta choruje na alergię. Istotnym jest fakt, iż dzieci mieszkając na wsiach zdecydowanie rzadziej wykazują objawy alergiczne.

Alergie pokarmowe

Naukowcy zgadzają się, iż alergia jest chorobą cywilizacyjną. Jedną z najbardziej prawdopodobnych teorii jej rozwoju jest tzw. hipoteza nadmiernej higienizacji. Wskazuje ona, iż przyczyną alergii jest zmniejszenie różnorodności mikroflory jelitowej (m.in. poprzez antybiotykoterapię i spożywanie przetworzonej żywności) oraz wyjałowienie środowiska zewnętrznego z mikroorganizmów. Mikroflora jelitowa jest niezwykle istotna dla prawidłowego dojrzewania komórek odpornościowych. Badania wykazują, że prawidłowe zasiedlenie jelit drobnoustrojami istotnie zmniejsza ryzyko występowania zarówno alergii jak i chorób autoimmunologicznych. Wynika to z faktu, że to właśnie bakterie jelitowe są pierwszymi czynnikami z którymi spotyka się nasz układ immunologiczny, zlokalizowany przede wszystkim w przewodzie pokarmowym. Z tego względu mikroorganizmy jelitowe nazywa się je często „trenerami odporności”. Nieprawidłowe zasiedlenie jelita przy porodzie bądź nadmierne namnożenie chorobotwórczych mikroorganizmów (w wyniku stosowanego leczenia czy trybu życia) generuje zwiększone ryzyko występowania alergii i atopii.  Zaobserwowano, że dzieci rodzone cesarskim cięciem i/lub karmione mieszankami mlekozastępczymi częściej zapadają na alergię.

Badania kliniczne wykazały, iż stosowanie probiotyków może mieć istotne znaczenie w profilaktyce i łagodzeniu objawów alergii. Stosowanie określonych szczepów probiotycznych w trakcie ciąży i karmienia przez matki alergiczki znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia objawów choroby u jej dziecka. Probiotyki zapobiegają także wtórnej alergizacji na drodze uszczelniania bariery jelitowej, regulują pracę układu immunologicznego i hamują stan zapalny.

U osób z alergią pokarmową i wziewną ocena stanu mikroflory jelitowej i prawidłowo dobrana probiotykoterapia są więc istotną opcja terapeutyczną.

W przypadku alergii pokarmowych i wziewnych zaleca się wykonanie:
FoodScreen IgG/IgA USBiotek (112 składników pokarmowych)
MikroFloraScan
– Jelito Plus

Alergie i nietolerancje pokarmowe u dzieci

ALERGIE I NIETOLERANCJE POKARMOWE U DZIECI – niedoceniany problem? Alergie i nietolerancje pokarmowe nazywane są plagą …

Konferencja Suplementacja w Sporcie

Konferencja sportowo-zdrowotna już 6 kwietnia w Poznaniu! Przyjdź i dowiedz się: jak prawidłowo wspierać jelita sportowca? …

Mikrobiota jelitowa – generator odporności organizmu

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ: Jaką rolę odgrywa mikrobiota jelitowa w stymulacji układu immunologicznego. Jakie szczepy …

Mikroflora jelitowa i nadwrażliwości pokarmowe

MIKROFLORA JELITOWA I NADWRAŻLIWOŚCI POKARMOWE u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – co wiemy?

Czy suplementy mają płeć, przepis na dobry seks

Zaburzenia funkcji seksualnych są powszechną dolegliwością i dotyczyć mogą zarówno kobiet, jak i mężczyzn, a liczba …

Berberyna

Berberyna cieszy się obecnie największym zainteresowaniem w grupie osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, takich …

ALKOHOL – WRÓG CZY PRZYJACIEL?

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ: Jak alkohol wpływa na organizm człowieka. Jak przebiega metabolizm alkoholu. Czy alkohol …

MIKROBIOTA DZIECKA, czyli probiotyki od pierwszych dni życia

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ: Jakie czynniki mają wpływ na kształtowanie mikroflory jelitowej dzieci. Jak stosowanie …

PROBIOTYKI GINEKOLOGICZNE – praktyczny przewodnik

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ: Jakie czynniki należą do głównych przyczyn nawracających infekcji układu moczowo-płciowego. …

Czy dieta ketogenna może wspomagać leczenie niektórych nowotworów?

W ostatnich latach naukowcy testują nową klasę leków przeciwnowotworowych, które celują w szlak sygnalizacji komórkowej …

Czy probiotyki mogą wpłynąć na wzrost gęstości mineralnej kości?

Powszechnie znany jest korzystny wpływ suplementacji probiotycznej na mikrobiotę przewodu pokarmowego człowieka. Opublikowane …