Jelito PLUS

Oznaczenie markerów stanu zapalnego i zonuliny

Jelito PLUS to badanie w ramach którego oznaczane są markery stanu zapalnego takie jak kalprotektyna, M2-PK (dimerowa forma kinazy pirogronianowej guza), krew utajona w kale oraz zonulina (białko oceniające szczelność bariery jelitowej).

Kalprotektyna to białko ostrej fazy, wiążące wapń i cynk. Kalprotektyna oznaczana w kale jest markerem stanu zapalnego w przewodzie pokarmowym, przydatnym w wykrywaniu stanów zapalnych czy tez różnicowaniu nieswoistych chorób zapalnych jelit od zespołu nadwrażliwego jelita.

Zonulina jest białkiem ścisłych połączeń pomiędzy komórkami nabłonka jelita cienkiego (enterocytami). Jej główną rolą jest modulowanie przepuszczalności bariery jelitowej. Wzrost poziomu zonuliny w kale uznawany jest za marker uszkodzenia i rozszczelnienia bariery jelitowej (tzw. zespół jelita przesiąkliwego). Stan ten powodować może przenikanie szeregu niepożądanych substancji (niewystarczająco strawione cząsteczki pokarmowe, toksyny, antygeny bakteryjne etc.) do układu krwionośnego i następczej aktywacji układu odpornościowego.

M2-PK i krew utajona w kale (Hb) jest badaniem pomocniczym w diagnozowaniu stanu zapalnego, krwawień z przewodu pokarmowego, polipów, gruczolaków, nowotworów jelita grubego oraz nieswoistych chorób zapalnych jelit (choroba Leśniowskiego – Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz innych chorób przewodu pokarmowego.

Ocena markerów stanu zapalnego stanowi nieinwazyjną, przesiewową metodę określenia stanu zapalnego przewodu pokarmowego (skrining) i nie zastępuje diagnostyki endoskopowej (gastroskopia, kolonoskopia, laparoskopia).

W ramach badania każdy pacjent otrzymuje:

  • Oznaczenie poziomu zonuliny – ocena przesiąkliwości jelitowej
  • Oznaczenie markerów stanu zapalnego (kalprotektyna, M2-Pk + krew utajona w kale) 
  • Możliwość bezpłatnego skonsultowania wyniku ze specjalistami Vitaimmun

Materiałem do badania jest pojedyncza próba kału pobrana i przesłana zgodnie z poniższą instrukcją:

Potrzebujesz więcej informacji ? – skontaktuj się z nami


Zamów badanie już teraz