Choroby  szerzące  się  drogą  pokarmową,  zakażenia  przewodu pokarmowego oraz zatrucia pokarmowe, to drugi (po zakażeniach górnych dróg oddechowych) najczęstszy problem zdrowotny ludzi na całym świecie. Za infekcje przewodu pokarmowego odpowiadają najczęściej bakterie (30%), wirusy (67%) oraz pasożyty (3%). Wśród  rozpoznawanych  w  Polsce  corocznie  ok.  130 tys. infekcji jelitowych, średnio prawie 57 tys. (44%) nie ma zidentyfikowanego czynnika etiologicznego. Jest to spowodowane głownie przez brak wykonywania odpowiednio ukierunkowanej diagnostyki mikrobiologicznej.