W przypadku zespołu chronicznego zmęczenia zaleca się wykonanie:

MikroFloraScanPLUS

990,00 
Wysyłka: 1-4 dni robocze
Dodaj do koszyka

FoodScreen IgG/IgA USBiotek – 144 składniki badane

2500,00 
Wysyłka: 1-4 dni robocze
Dodaj do koszyka

FoodScreen IgG/IgA USBiotek – 96 składników badanych

1800,00 
Wysyłka: 1-4 dni robocze
Dodaj do koszyka

Zespół chronicznego zmęczenia szczególnie często występuje u sportowców wysokiego wyczynu. Jest to przyczyną ograniczenia możliwości sportowca w aspekcie jego kondycji psychofizycznej i osiąganych w sporcie efektów.

Zespół chronicznego zmęczenia uznawany jest coraz częściej za chorobę cywilizacyjną. Ponieważ opisywane dolegliwości negatywnie wpływają na zdrowie i samopoczucie pacjenta, intensywnie poszukuje się skutecznych metod walki z opisywanym syndromem. Syndrom chronicznego zmęczenia to zespół nakładających się na objawów psychicznych i fizycznych, przypominających niekiedy depresję, zespół wypalenia zawodowego, a nawet chorobę afektywną dwubiegunową.

Do współwystępujących objawów choroby należy odczuwanie zmęczenia, którego nasilenie jest nieadekwatne do wykonanego wysiłku fizycznego lub psychicznego. Pacjent z zespołem chronicznego zmęczenia uskarża się ponadto na problemy z koncentracją uwagi, chroniczne bóle głowy oraz zaburzenia rytmu serca. U części chorych współwystępują dodatkowo idiopatyczne bóle stawów. Zespół chronicznego zmęczenia diagnozuje się, gdy wymienione objawy nie ustępują przez przynajmniej pół roku. U chorych zmęczenie fizyczne i psychiczne nie ustępuje nawet po długoczasowym odpoczynku, wpływając negatywnie w sposób istotny na każdy rodzaj aktywności życiowej.

Na podstawie dotychczas przeprowadzonych analiz postuluje się, iż zespół chronicznego zmęczenia może być wywoływany współdziałaniem takich czynników jak nadwrażliwości pokarmowe, niedobory składników odżywczych, zaburzenia hormonalne, przebyte infekcje, jak również zakażenia wirusowe (zwłaszcza EBV). Postuluje się także udział mikroflory jelitowej, a konkretnie jej zaburzeń i następczej endotoksemii organizmu w patogenezie zespołu chronicznego zmęczenia.

Zespół chronicznego zmęczenia szczególnie często dotyka osób prowadzących intensywny tryb życia, żyjących w przewlekłym stresie psychicznym i fizycznym (szczególnie sportowcy wyczynowi), również osób bardzo młodych.

Obserwacje empiryczne wykazały, że przyczyną chronicznego zmęczenia mogą być opóźnione alergie pokarmowe (tzw. nietolerancje pokarmowe), rozwijające się w efekcie niehigienicznego trybu życia, również w następstwie zaburzenia równowagi mikroflory jelitowej.
Celowym jest więc wykonanie diagnostyki utajonych alergii pokarmowych IgA i IgG  – zależnych oraz ocena mikroflory jelitowej. W przypadku wykazania nieprawidłowości, eliminacja alergizujących pokarmów i zastosowanie celowanej probiotykoterapii powinny przyczynić się do eliminacji bądź złagodzenia zespołu chronicznego zmęczenia.

W przypadku zespołu chronicznego zmęczenia zaleca się wykonanie:
MikroFloraScan PLUS
FoodScreen IgG/IgA USBiotek (96 składników pokarmowych lub 144 składniki pokarmowe)