ASD, ADHD (Zaburzenia neurorozwojowe)

Częstość występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) oraz zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) w populacji systematycznie rośnie.

Ostateczna przyczyna obu chorób nadal nie została poznana. Powstawanie zaburzeń neurorozwojowych wynika najprawdopodobniej ze współdziałania wielu czynników.

Szeroko dyskutowanym parametrem mogącym wpływać negatywnie na zachowanie pacjentów z zaburzeniami neurorozwojowymi jest nieprawidłowy rozkład glutenu, kazeiny i prawdopodobnie innych składników pokarmowych, wynikający z niedoboru określonych  enzymów trawiennych. W efekcie pewne pokarmy są nieprawidłowo rozkładane i powstają cząsteczki pokarmu o strukturze podobnej do substancji opioidowej (podobne do morfiny, heroiny etc.), tzw. egzorfiny czyli narkotyki z żywności.

U dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz w zespole nadpobudliwości psychoruchowej występuje silnie zwiększona przepuszczalność bariery jelita cienkiego (zwana potocznie zespołem jelita przesiąkliwego). Tą drogą egzorfiny z pokarmu przenikają do układu krwionośnego, skąd są transportowane do ośrodkowego układu nerwowego (oś mózgowo-jelitowa). W konsekwencji spożywany pokarm negatywnie wpływa na zachowanie dziecka, zaburzając dodatkowo rozwój ośrodkowego układu nerwowego. Ponieważ nadal nie ustalono jakie substancje (oprócz glutenu i kazeiny) są przekształcane do substancji opioidopodobnych, w opisywanych jednostkach chorobowych koniecznością jest wykonanie badań na utajone alergie pokarmowe. Umożliwi to identyfikacje wszystkich pokarmów przenikających barierę jelitową, które mogą potencjalnie pogarszać zachowanie dziecka.

Obserwacje wskazują, iż u znacznej grupy dzieci z ASD i ADHD wdrożenie diety opartej na wynikach specjalistycznych badań z krwi na alergię IgG i IgA zależną prowadzi do spektakularnej poprawy zachowania i samopoczucia pacjenta.

Dodatkowo, w ADHD i ASD obserwuje się bardzo silne zaburzenia mikroflory jelitowej. Udział komponenty bakteryjnej jest szeroko dyskutowany zarówno w aspekcie jednej z przyczyn choroby, jak i czynnika pogarszającego jej przebieg. U pacjentów z chorobami neurorozwojowymi obserwuje się silny przerost bakterii patogennych (gnilnych), bakterii z rodzaju Clostridium (produkujących neurotoksyny) oraz drożdżaków z rodzaju Candida. Co więcej, rozwój zaburzeń zachowania u części pacjentów był połączony z wielokrotnym stosowaniem antybiotyków. Intensywna terapia probiotykami i prebiotykami istotnie poprawia funkcjonowanie pacjentów z zaburzeniami neurorozwojowymi. Wynikać to może z redukcji liczebności bytujących w jelicie mikroorganizmów produkujących toksyny wpływające negatywnie na ośrodkowy układ nerwowy.  Z tego względu ocena stanu jelita: markerów zapalenia, przesiąkliwości jelitowej oraz mikroflory jelitowej i wdrożenie celowanej kuracji probiotycznej jest szczególnie zalecane w opisywanych zaburzeniach.

W przypadku ASD, ADHD oraz wszelkich zaburzeń neurorozwojowych zaleca się wykonanie:
FoodScreen IgG/IgA USBiotek (112 składników pokarmowych)
MikroFloraScan Plus

Czy suplementy mają płeć, przepis na dobry seks

Zaburzenia funkcji seksualnych są powszechną dolegliwością i dotyczyć mogą zarówno kobiet, jak i mężczyzn, a liczba …

Berberyna

Berberyna cieszy się obecnie największym zainteresowaniem w grupie osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, takich …

Suplementacja w zwyrodnieniu plamki żółtej związanym z wiekiem

Z tego artykułu dowiesz się: Czym są luteina i zeaksantyna oraz jaką pełnią funkcję w zachowaniu zdrowia narządu …

ALKOHOL – WRÓG CZY PRZYJACIEL?

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ: Jak alkohol wpływa na organizm człowieka. Jak przebiega metabolizm alkoholu. Czy alkohol …

MIKROBIOTA DZIECKA, czyli probiotyki od pierwszych dni życia

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ: Jakie czynniki mają wpływ na kształtowanie mikroflory jelitowej dzieci. Jak stosowanie …

PROBIOTYKI GINEKOLOGICZNE – praktyczny przewodnik

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ: Jakie czynniki należą do głównych przyczyn nawracających infekcji układu moczowo-płciowego. …

Czy dieta ketogenna może wspomagać leczenie niektórych nowotworów?

W ostatnich latach naukowcy testują nową klasę leków przeciwnowotworowych, które celują w szlak sygnalizacji komórkowej …

Czy probiotyki mogą wpłynąć na wzrost gęstości mineralnej kości?

Powszechnie znany jest korzystny wpływ suplementacji probiotycznej na mikrobiotę przewodu pokarmowego człowieka. Opublikowane …

Diagnostyka czerniaka na podstawie badania krwi?

Czerniak najczęściej rozwija się w warstwie zewnętrznej skóry, która zawiera duże ilości komórek barwnikowych, czyli …

Czy dodatek do diety kakao/ciemnej czekolady może wspomóc redukcję nadmiernej masy ciała?

Opublikowany w 2018 r. przegląd systematyczny oraz metaanaliza wskazują, iż dodanie do diety 30 g kakao/gorzkiej czekolady …

Opinia dot. wpływu żywności i żywienia na mikrobiotę człowieka

Opinia dot. wpływu żywności i żywienia na mikrobiotę człowieka wypracowana przez Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu …

Resweratrol jako element terapii cukrzycy typu 2?

Przewlekły stan zapalny o niskim stopniu nasilenia jest jednym z charakterystycznych elementów współwystępujących wraz …