ASD, ADHD (Zaburzenia neurorozwojowe)

Częstość występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) oraz zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) w populacji systematycznie rośnie.

Ostateczna przyczyna obu chorób nadal nie została poznana. Powstawanie zaburzeń neurorozwojowych wynika najprawdopodobniej ze współdziałania wielu czynników.

Szeroko dyskutowanym parametrem mogącym wpływać negatywnie na zachowanie pacjentów z zaburzeniami neurorozwojowymi jest nieprawidłowy rozkład glutenu, kazeiny i prawdopodobnie innych składników pokarmowych, wynikający z niedoboru określonych  enzymów trawiennych. W efekcie pewne pokarmy są nieprawidłowo rozkładane i powstają cząsteczki pokarmu o strukturze podobnej do substancji opioidowej (podobne do morfiny, heroiny etc.), tzw. egzorfiny czyli narkotyki z żywności.

U dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz w zespole nadpobudliwości psychoruchowej występuje silnie zwiększona przepuszczalność bariery jelita cienkiego (zwana potocznie zespołem jelita przesiąkliwego). Tą drogą egzorfiny z pokarmu przenikają do układu krwionośnego, skąd są transportowane do ośrodkowego układu nerwowego (oś mózgowo-jelitowa). W konsekwencji spożywany pokarm negatywnie wpływa na zachowanie dziecka, zaburzając dodatkowo rozwój ośrodkowego układu nerwowego. Ponieważ nadal nie ustalono jakie substancje (oprócz glutenu i kazeiny) są przekształcane do substancji opioidopodobnych, w opisywanych jednostkach chorobowych koniecznością jest wykonanie badań na utajone alergie pokarmowe. Umożliwi to identyfikacje wszystkich pokarmów przenikających barierę jelitową, które mogą potencjalnie pogarszać zachowanie dziecka.

Obserwacje wskazują, iż u znacznej grupy dzieci z ASD i ADHD wdrożenie diety opartej na wynikach specjalistycznych badań z krwi na alergię IgG i IgA zależną prowadzi do spektakularnej poprawy zachowania i samopoczucia pacjenta.

Dodatkowo, w ADHD i ASD obserwuje się bardzo silne zaburzenia mikroflory jelitowej. Udział komponenty bakteryjnej jest szeroko dyskutowany zarówno w aspekcie jednej z przyczyn choroby, jak i czynnika pogarszającego jej przebieg. U pacjentów z chorobami neurorozwojowymi obserwuje się silny przerost bakterii patogennych (gnilnych), bakterii z rodzaju Clostridium (produkujących neurotoksyny) oraz drożdżaków z rodzaju Candida. Co więcej, rozwój zaburzeń zachowania u części pacjentów był połączony z wielokrotnym stosowaniem antybiotyków. Intensywna terapia probiotykami i prebiotykami istotnie poprawia funkcjonowanie pacjentów z zaburzeniami neurorozwojowymi. Wynikać to może z redukcji liczebności bytujących w jelicie mikroorganizmów produkujących toksyny wpływające negatywnie na ośrodkowy układ nerwowy.  Z tego względu ocena stanu jelita: markerów zapalenia, przesiąkliwości jelitowej oraz mikroflory jelitowej i wdrożenie celowanej kuracji probiotycznej jest szczególnie zalecane w opisywanych zaburzeniach.

W przypadku ASD, ADHD oraz wszelkich zaburzeń neurorozwojowych zaleca się wykonanie:
FoodScreen IgG/IgA USBiotek (112 składników pokarmowych)
MikroFloraScan Plus

Resweratrol jako element terapii cukrzycy typu 2?

Przewlekły stan zapalny o niskim stopniu nasilenia jest jednym z charakterystycznych elementów współwystępujących wraz …

Magnez niezbędnym pierwiastkiem dla prawidłowego wykorzystania witaminy D?

Powszechnie wiadomo, iż utrzymanie prawidłowego stężenia 25(OH)D3 w surowicy krwi jest jednym z podstawowych elementów …

Hiperglikemia a funkcjonowanie bariery jelita cienkiego

Prawidłowo funkcjonująca bariera jelitowa stanowi element chroniący organizm przed elementami potencjalnie szkodliwymi …

Czy zakażenie wirusem Epsteina-Barr może wpływać na rozwój określonych jednostek autoimmunizacyjnych?

Wirus Epsteina-Barr (EBV) jest jednym z najpowszechniej występujących wirusów wśród ludzi (dotyczyć może nawet do …

NIESWOISTE CHOROBY ZAPALNE JELIT

NIESWOISTE CHOROBY ZAPALNE JELIT – czy probiotyki mają znaczenie? Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ: Jaki jest mechanizm rozwoju …

ŁAGODZENIE objawów atopowego zapalenia skóry u dzieci

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ: Jakie są najczęstsze objawy atopowego zapalenia skóry u dzieci. Jakie czynniki determinują …

POLIPROBIOTYKI – ratunek dla uszkodzonej bariery jelitowej

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ: Czym jest bariera jelitowa i jak jest zbudowana. Jakie funkcje pełni bariera jelitowa oraz …

NIETOLERANCJA HISTAMINY

NIETOLERANCJA HISTAMINY – diagnostyka oraz postępowanie żywieniowe Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ: Czym jest histamina …

Czy inhibitory pompy protonowej (IPP) wpływają na zwiększenie ryzyka rozwoju przerostu bakteryjnego jelita cienkiego (SIBO)?

Inhibitory pompy protonowej są standardową terapią stosowaną u pacjentów z chorobą refluksową przełyku (GERD). Obecnie …

Protokół autoimmunologiczny – pomoc w nieswoistych chorobach zapalnych jelit

U pacjentów z nieswoistą chorobą zapalną jelit prawidłowo zaprojektowana interwencja żywieniowa stanowi jeden z podstawowych …

Wpływ mikrobioty jelitowej na przebieg cukrzycy typu 2

Od pewnego czasu wiadomo, iż mikrobiom jelitowy odgrywa istotną rolę w modulowaniu ryzyka rozwoju wielu jednostek chorobowych, …

JAK POPRAWIĆ ODPORNOŚĆ

JAK POPRAWIĆ ODPORNOŚĆ, czyli probiotyki i prebiotyki jako stymulatory układu immunologicznego Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ …