Atopowe zapalenie skóry (AZS)

Atopowe zapalenie skóry jest wiodącym problemem społeczeństw zachodnich.

O atopowym zapaleniu skóry mówimy, gdy u pacjenta występują przewlekłe problemy skórne, wynikające z nieprawidłowej reakcji układu immunologicznego. Bezpośredni czynnik przyczynowy, wywołujący powstawania zmian skórnych jest najczęściej trudny do ustalenia. Choroba rozwinąć się może już u kilkumiesięcznego dziecka i choć zdarzają się sytuacje, że ustępuje po kilku latach, równie często przechodzić może w postać przewlekłą, trwającą przez całe życie. Możliwe jest również przejście atopii w inną manifestację alergiczną, na przykład astmę atopową czy też alergiczny nieżyt nosa.
Atopowe zapalenie skóry jest wiodącym problemem społeczeństw zachodnich. Problem ten jest szczególnie nasilony w krajach o wysokim stopniu rozwoju gospodarczego i przemysłowego. Szacuje się, że w Polsce atopowe zapalenie skóry występuje nawet u co piątego dziecka.

Objawy atopowego zapalenia skóry

Objawy atopowego zapalenia skóry są niezwykle dokuczliwe. Charakterystyczna dla ASZ jest przewlekła suchość skóry, jej zaczerwienienie i łuszczenie, zwłaszcza w okolicach przegubów dłoni, zgięciach łokci i kolan oraz na twarzy. Zmianom towarzyszy uporczywy świąd, będący częstą przyczyną rozdrażnienia dziecka i w konsekwencji pogorszenia jego zachowania. Dodatkowym problemem są częste nadkażenia bakteryjne i grzybicze zmian skórnych, co wymusza konieczność wdrożenia antybiotykoterapii i/ lub leczenia przeciwgrzybiczego.

Leczenie atopowego zapalenia skóry

Leczenie atopowego zapalenia skóry ma niestety charakter niemal wyłącznie objawowy, bazujący na stosowaniu maści i kremów o działaniu łagodzącym, immunosupresyjnym oraz glikokortykosteroidów. Niestety, najczęściej krótko po odstawieniu leczenia zmiany na skórze pojawiają się ponownie, a choroba przyjmuje charakter błędnego koła.

W chwili obecnej szeroko dyskutuje się celowość stosowania probiotyków i prebiotyków oraz terapii żywieniowej w łagodzeniu objawów i zapobieganiu nawrotom atopowego zapalenia skóry, zarówno u dzieci jak i osób dorosłych. Atopię, podobnie jak alergię tłumaczy się zgodnie z teorią nadmiernej higienizacji. Za nadwrażliwość układu immunologicznego w atopii odpowiada więc w znacznej części zaburzenie mikroflory jelitowej. Zmniejszenie ilości prozdrowotnych bakterii w jelicie przekłada się na zaburzenie równowagi immunologicznej i w konsekwencji nadwrażliwość na czynniki środowiskowe (pokarmy, pyłki i inne), co manifestuje się zmianami skórnymi. Dodatkowo, u pacjentów z ASZ obserwuje się często nadmierną przesiąkliwość jelitową.

Uszkodzona bariera jelitowa umożliwia przenikanie do układu krwionośnego niewystarczająco strawionych cząsteczek pokarmowych. Powoduje to dodatkową aktywację układu immunologicznego i pogorszenie stanu skóry pacjenta z AZS.

Uporczywa suchość, łuszczenie i nawracające problemy skórne wymagają kompleksowego, holistycznego podejścia, wpływającego na przyczynę nadwrażliwości skórnej. Celowana terapia probiotyczna umożliwia odbudowę zaburzonej mikroflory jelitowej i uszczelnienie bariery jelitowej (leczenia przyczynowe). Z kolei ocena nadwrażliwości na pokarm w typie IgA i IgG (utajona, opóźnione) pozwoli na wyeliminowanie pokarmów pogarszających stan skóry (leczenie objawowe). Tego typu schemat działania jest najszybszy i najefektywniejszy w poprawie stanu skóry pacjentów z AZS.

W przypadku atopowego zapalenia skóry zaleca się wykonanie:
MikroFloraScan Plus
FoodScreen IgG/IgA USBiotek (96 składników pokarmowych lub 112 składników pokarmowych)

Resweratrol jako element terapii cukrzycy typu 2?

Przewlekły stan zapalny o niskim stopniu nasilenia jest jednym z charakterystycznych elementów współwystępujących wraz …

Magnez niezbędnym pierwiastkiem dla prawidłowego wykorzystania witaminy D?

Powszechnie wiadomo, iż utrzymanie prawidłowego stężenia 25(OH)D3 w surowicy krwi jest jednym z podstawowych elementów …

Hiperglikemia a funkcjonowanie bariery jelita cienkiego

Prawidłowo funkcjonująca bariera jelitowa stanowi element chroniący organizm przed elementami potencjalnie szkodliwymi …

Czy zakażenie wirusem Epsteina-Barr może wpływać na rozwój określonych jednostek autoimmunizacyjnych?

Wirus Epsteina-Barr (EBV) jest jednym z najpowszechniej występujących wirusów wśród ludzi (dotyczyć może nawet do …

NIESWOISTE CHOROBY ZAPALNE JELIT

NIESWOISTE CHOROBY ZAPALNE JELIT – czy probiotyki mają znaczenie? Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ: Jaki jest mechanizm rozwoju …

ŁAGODZENIE objawów atopowego zapalenia skóry u dzieci

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ: Jakie są najczęstsze objawy atopowego zapalenia skóry u dzieci. Jakie czynniki determinują …

POLIPROBIOTYKI – ratunek dla uszkodzonej bariery jelitowej

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ: Czym jest bariera jelitowa i jak jest zbudowana. Jakie funkcje pełni bariera jelitowa oraz …

NIETOLERANCJA HISTAMINY

NIETOLERANCJA HISTAMINY – diagnostyka oraz postępowanie żywieniowe Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ: Czym jest histamina …

Czy inhibitory pompy protonowej (IPP) wpływają na zwiększenie ryzyka rozwoju przerostu bakteryjnego jelita cienkiego (SIBO)?

Inhibitory pompy protonowej są standardową terapią stosowaną u pacjentów z chorobą refluksową przełyku (GERD). Obecnie …

Protokół autoimmunologiczny – pomoc w nieswoistych chorobach zapalnych jelit

U pacjentów z nieswoistą chorobą zapalną jelit prawidłowo zaprojektowana interwencja żywieniowa stanowi jeden z podstawowych …

Wpływ mikrobioty jelitowej na przebieg cukrzycy typu 2

Od pewnego czasu wiadomo, iż mikrobiom jelitowy odgrywa istotną rolę w modulowaniu ryzyka rozwoju wielu jednostek chorobowych, …

JAK POPRAWIĆ ODPORNOŚĆ

JAK POPRAWIĆ ODPORNOŚĆ, czyli probiotyki i prebiotyki jako stymulatory układu immunologicznego Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ …