Publikacje

Biegunka poantybiotykowa

Terapia antybiotykami o szerokim spektrum działania często prowadzi do zaburzenia składu mikroflory jelitowej. Dochodzi do niszczenia wrażliwych na antybiotyki bakterii komensalnych w miejscu których, pojawiają się drobnoustroje patogenne m.in. Clostridium difficile.

Następstwem dysbakteriozy są biegunki o różnorodnym obrazie klinicznym od lekkich nieswoistych dolegliwości (stolce rozluźnione i częstsze niż zwykle) poprzez biegunkę o cięższym przebiegu, aż do zapalenia jelita grubego ( w tym rzekomobłoniastego zapalenia wywołanego nadmiernym rozwojem Clostridium difficile).

Z uwagi na skalę zjawiska (powikłania jelitowe wykazuje od 11-40 % dzieci przyjmujących doustne antybiotyki) biegunka ta stanowi poważny problem. Udowodniono, iż niezależnie od stopnia nasilenia objawów biegunki oraz podjętego leczenia, korzystne jest zastosowanie probiotyku w celu odbudowania równowagi flory bakteryjnej i zahamowania rozwoju drobnoustrojów patogennych.

Spośród wielu testowanych mikroorganizmów znamienną statystycznie skutecznością wykazały się przede wszystkim Lactobacillus GG oraz Saccharomyces boulardii.

Dr n. biol. med. Patrycja Szachta
Stopień doktora nauk biologicznych uzyskała w trakcie studiów doktoranckich w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Autorka licznych publikacji medycznych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz rozdziałów w monografiach naukowych. Dyrektor ds. naukowych w Centrum Medycznym Vitaimmun. Posiada wieloletnie praktyczne i teoretyczne doświadczenie z zakresu utajonych nadwrażliwości pokarmowych oraz zaburzeń mikroflory jelitowej.

Pełna publikacja dostępna poniżej:

Biegunka poantybiotykowa