Aktualności

Suplementacja w zwyrodnieniu plamki żółtej związanym z wiekiem

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Czym są luteina i zeaksantyna oraz jaką pełnią funkcję w zachowaniu zdrowia narządu wzroku.
  • Jakie pozostałe składniki stanowić mogą elementy prewencji rozwoju zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem.
  • Jakie grupy osób mogą najbardziej skorzystać z suplementacji luteiny oraz zeaksantyny.

Dieta stosowana jest obecnie jako element prewencji oraz leczenia rozmaitych jednostek chorobowych. W świetle przeprowadzonych dotychczas badań odpowiednie zaopatrzenie organizmu w szerokie spektrum witamin oraz substancji o charakterze  antyoksydacyjnym stanowić może także element prewencji chorób narządu wzroku, wyjątkowo mocno narażonego na szkodliwe działanie czynników środowiskowych. Najczęstszą przyczyną utraty wzroku u rasy białej po 65. roku życia jest zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem (AMD – age-related macular degeneration). Jest to choroba przewlekła, postępująca, ujawniająca się zazwyczaj po 50. roku życia. W krajach rozwiniętych AMD jest główną przyczyną utraty widzenia w centralnej części pola widzenia, a u 54% osób jest przyczyną ślepoty. AMD zostało uznane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za chorobę
społeczną.

Pełen artykuł w pliku PDF:

Suplementacja w zwyrodnieniu plamki żółtej zwiazanym z wiekiem – Ł. Sieńczewski

Łukasz Sieńczewski

Write a Comment