Publikacje

Czy moje jelito „cieknie”’? Zespół przesiąkliwego jelita i metody jego identyfikacji

Zespół przesiąkliwego jelita zwany inaczej LGS (ang. leaky gut syndrome) jest to coraz częściej raportowaną jednostką chorobową. Zwiększona przesiąkliwość jelitowa wynika z uszkodzenia śluzówki jelita w wyniku zadziałania szeregu czynników środowiskowych.

Zaburzenia wynikające z zespołu nieszczelnego jelita rozpoczynają się od przewlekłego stanu zapalnego i podrażnienia śluzówki jelita. Z czasem przewlekle podrażniona bariera jelitowa słabnie i traci swoją zdolność do selektywnego przepuszczania jedynie określonych substancji do układu krwionośnego. Przestrzenie międzykomórkowe powiększają się, umożliwiając przenikanie do krwi toksyn, większych molekuł i niestrawionych składników pokarmowych, które w stanie homeostazy nie penetrowałyby do krwioobiegu.

Przenikanie do układu krwionośnego toksyn, antygenów bakteryjnych czy niestrawione cząstek pokarmowych prowadzi w konsekwencji do przewlekłej aktywacji układu immunologicznego.

Z tego względu ważnym elementem diagnostyki jelit, jest ocena przesiąkliwości jelitowej, którą można wykonać na podstawie oznaczenia zonuliny w kale.
Zonulina jest białkiem ścisłych połączeń pomiędzy komórkami nabłonka jelita cienkiego (enterocytami). Jej rolą jest modulowanie przepuszczalności bariery jelitowej. Wzrost poziomu zonuliny w kale uznawany jest za marker rozszczelnienia bariery jelita, a jego wysoki poziom stanowi sygnał alarmujący zniesieniu ciągłości tej bariery.

Podwyższony poziom zonuliny w kale obserwowany jest u pacjentów z:

  • aktywną chorobą trzewną (celiakia),
  • cukrzycą typu 1,
  • reumatoidalnym zapaleniem stawów,
  • stwardnieniem rozsianym,
  • innymi chorobami autoimmunologicznymi

Ocenę przesiąkliwości jelitowej można zrealizować wykonując badanie Microflora SCAN PLUS lub Jelito PLUS, co stanowi podstawę nieinwazyjnej diagnostyki jelit.

Nie czekaj – nie pozwól aby Twoje jelito „przeciekało”!