Wiadomości dietetyczne

Czy inhibitory pompy protonowej (IPP) wpływają na zwiększenie ryzyka rozwoju przerostu bakteryjnego jelita cienkiego (SIBO)?

Inhibitory pompy protonowej są standardową terapią stosowaną u pacjentów z chorobą refluksową przełyku (GERD). Obecnie zidentyfikowano pewne niepożądane działania stosowania tych leków, w tym zwiększenie ryzyka zakażeń jelitowych, m.in. Clostridium difficile. Najprawdopodobniej zmiany w obrębie mikrobiomu są wynikiem wzrostu pH żołądka i w konsekwencji zwiększenia przeżywalności większej liczby bakterii przyjmowanych wraz z pokarmem.

Celem opublikowanej w sierpniu 2017 r. metaanalizy obejmującej 19 badań oraz 7055 badanych osób była ocena związku między stosowaniem inhibitorów pompy protonowej (IPP) a ryzykiem rozwoju SIBO. Metaanaliza sugeruje, iż stosowanie IPP umiarkowanie zwiększa ryzyko rozwoju SIBO. Na podstawie przeprowadzonej analizy badacze wskazują, iż stosowanie inhibitorów pompy protonowej, z uwagi na potencjalne skutki uboczne, powinno podlegać większej kontroli.

Łukasz Sieńczewski

Źródło: Su T., Lai S. et al. Meta-analysis: proton pump inhibitors moderately increase the risk of small intestinal bacterial overgrowth. J Gastroenterol. 2018 Jan; 53(1): 27–36