Autyzm – czy to już epidemia?

Częstość występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) oraz zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) w populacji systematycznie rośnie. Ostateczna przyczyna obu chorób nadal nie została poznana. Powstawanie zaburzeń neurorozwojowych wynika najprawdopodobniej ze współdziałania wielu czynników.

Czytaj dalej