Porady

Autyzm – czy to już epidemia?

Częstość występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) oraz zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) w populacji systematycznie rośnie. Ostateczna przyczyna obu chorób nadal nie została poznana. Powstawanie zaburzeń neurorozwojowych wynika najprawdopodobniej ze współdziałania wielu czynników.

Szeroko dyskutowanym parametrem mogącym wpływać negatywnie na zachowanie pacjentów z zaburzeniami neurorozwojowymi jest nieprawidłowy rozkład glutenu, kazeiny i prawdopodobnie innych składników pokarmowych, wynikający z niedoboru określonych enzymów trawiennych. W efekcie pewne pokarmy są nieprawidłowo rozkładane i powstają cząsteczki pokarmu o strukturze podobnej do substancji opioidowej (podobne do morfiny, heroiny etc.), tzw. egzorfiny czyli narkotyki z żywności.

Zespół jelita przesiąkliwego

U dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz w zespole nadpobudliwości psychoruchowej występuje silnie zwiększona przepuszczalność bariery jelita cienkiego (zwana potocznie zespołem jelita przesiąkliwego). Tą drogą egzorfiny z pokarmu przenikają do układu krwionośnego, skąd są transportowane do ośrodkowego układu nerwowego (oś mózgowo-jelitowa). W konsekwencji spożywany pokarm negatywnie wpływa na zachowanie dziecka, zaburzając dodatkowo rozwój ośrodkowego układu nerwowego. Ponieważ nadal nie ustalono jakie substancje (oprócz glutenu i kazeiny) są przekształcane do substancji opioidopodobnych, w opisywanych jednostkach chorobowych koniecznością jest wykonanie badań na utajone alergie pokarmowe. Umożliwi to identyfikacje wszystkich pokarmów przenikających barierę jelitową, które mogą potencjalnie pogarszać zachowanie dziecka.

Obserwacje wskazują, iż u znacznej grupy dzieci z ASD i ADHD wdrożenie diety opartej na wynikach specjalistycznych badań z krwi na alergię IgG i IgA zależną prowadzi do spektakularnej poprawy zachowania i samopoczucia pacjenta.

Silne zaburzenia mikroflory jelitowej

Dodatkowo, w ADHD i ASD obserwuje się bardzo silne zaburzenia mikroflory jelitowej. Udział komponenty bakteryjnej jest szeroko dyskutowany zarówno w aspekcie jednej z przyczyn choroby, jak i czynnika pogarszającego jej przebieg. U pacjentów z chorobami neurorozwojowymi obserwuje się silny przerost bakterii patogennych (gnilnych), bakterii z rodzaju Clostridium (produkujących neurotoksyny) oraz drożdżaków z rodzaju Candida. Co więcej, rozwój zaburzeń zachowania u części pacjentów był połączony z wielokrotnym stosowaniem antybiotyków. Intensywna terapia probiotykami i prebiotykami istotnie poprawia funkcjonowanie pacjentów z zaburzeniami neurorozwojowymi. Wynikać to może z redukcji liczebności bytujących w jelicie mikroorganizmów produkujących toksyny wpływające negatywnie na ośrodkowy układ nerwowy. Z tego względu ocena stanu jelita: markerów zapalenia, przesiąkliwości jelitowej oraz mikroflory jelitowej i wdrożenie celowanej kuracji probiotycznej jest szczególnie zalecane w opisywanych zaburzeniach.

W przypadku ASD, ADHD oraz wszelkich zaburzeń neurorozwojowych zaleca się wykonanie:

W ramach badań oferujemy Państwu także bezpłatne konsultacje biomedyczne, z pełną interpretacją uzyskanych wyników i wytycznymi dalszego postępowania.

Zobacz także