Badania mikroflory jelitowej

Bóle brzucha, zaparcia, wzdęcia, mdłości czy choroba refluksowa? Atopowe zapalenie skóry, trądzik, świąd czy nawracające zakażenia skóry? Nawracające infekcje i powtarzające się antybiotykoterapie? Nawrotowe infekcje pochwy? Grzybica przewodu pokarmowego? Choroba Hashimoto, celiakia, reumatoidalne zapalenie stawów i inne choroby autoimmunizacyjne? Nadmierna masa ciała oporna na stosowane diety i wysiłek fizyczny? Zespół chronicznego zmęczenia? Zaburzenia nastroju, pogorszenie formy? Depresja i stany lękowe?

Badanie niepożądanych reakcji na pokarmy

Biegunki, wzdęcia, zaparcia, nadmierne gazy, mdłości czy choroba refluksowa? Nadwaga i otyłość mimo stosowania racjonalnej diety i aktywności fizycznej? Miażdżyca, nadciśnienie tętnicze? Zmiany skórne, trądzik oporny na stosowane leczenie, atopowe zapalenie skóry, łuszczyca, świąd, pokrzywka? Przewlekłe zmęczenie, zaburzenia nastroju, pogorszenie formy? Depresja? Zaburzenia neurorozwojowe (zaburzenia ze spektrum autyzmu, zespół Aspergera, ADHD)? Hashimoto, reumatoidalne zapalenie stawów, nieswoiste choroby zapalne jelit, inne choroby autoimmunizacyjne? Migreny? Nawracające infekcje? Bóle mięśni i stawów o trudnej do ustalenia przyczynie?

Profil kwasów organicznych OAP

Zespół chronicznego zmęczenia, zaburzenia nastroju czy depresja? Nieuregulowana glikemia, cukrzyca typu 2, nadwaga, otyłość, choroby sercowo – naczyniowe? Choroby neurodegradacyjne (choroba Parkinsona, choroba Alzheimera)? Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) i zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)? Zaburzenia psychiatryczne: choroba bipolarna, schizofrenia? Epilepsja? Nadwrażliwość na działanie substancji chemicznych? Objawy zmniejszonej zdolności do detoksykacji ? Wykonywanie zawodu zwiększonego ryzyka ekspozycji na toksyny? Hashimoto, reumatoidalne zapalenie stawów czy inne choroby autoimmunizacyjne? Niepłodność? Niepożądane reakcje na pokarmy? Zaburzenia gospodarki hormonalnej? Podejrzenia zaburzenia metylacji? Podejrzenie SIBO (przerost bakteryjny jelita cienkiego)? Problemy z koncentracją i pamięcią? Problemy ze snem? Migreny? Endometrioza, PCOS? Nowotwory piersi, jajnika, prostaty, jąder?

Testy oddechowe

Przerost bakteryjny jelita cienkiego zwany w skrócie SIBO (ang. Small Intestinal Bacterial Overgrowth) jest zaburzeniem w którym dochodzi do nadmiernego namnożenia bakterii w jelicie cienkim. Jelito cienkie w stanie zdrowia nie jest miejscem bytowania tak znacznej ilości bakterii jelitowych, a ich nadmierny wzrost prowadzi do szeregu zaburzeń jelitowych. Wymienić tu można miedzy innymi zaburzenia wchłaniania, dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (biegunki, wzdęcia, zaparcia, bóle brzucha), nadmierną utratę masy ciała ale też szereg dolegliwości nieswoistych, pozornie nie związanych z przewodem pokarmowym.

Pasożyty jelitowe

Pasożyty jelitowe to badanie w ramach którego diagnozowane są helminty, pierwotniaki jelitowe i kokcidia jelitowe. Badaniem objęte są gatunki pasożytów najczęściej występujące u człowieka, jak i tych występujących sporadycznie np. po powrocie z krajów ciepłych i tropikalnych.