OAP (Profil Kwasów Organicznych)

1700,00  z podatkiem
Wysyłka: 1-4 dni robocze
Dodaj do koszyka

Profil kwasów organicznych w moczu (OAP) to kompleksowa ocena indywidualnej zdolności funkcjonowania organizmu na poziomie komórkowym. W ramach badania oceniana jest praca mitochondriów, zdolność do wytwarzania energii przez komórki oraz indywidualne zdolności oraz szybkość detoksykacji poszczególnych toksyn z ustroju.

Dzięki ciągłej produkcji energii, magazynowanej w postaci ATP (adenozynotrójfosporan) komórki organizmu mogą prawidłowo funkcjonować, prowadzić procesy syntezy czy detoksykacji. Współczesny tryb życia, narażenie na stres i zanieczyszczenie środowiska prowadzą jednak do pogorszenia pracy mitochondriów, zaburzeń cyklu Krebsa oraz kumulacji toksyn środowiskowych w organizmie, co jest częstym punktem wyjścia do pogorszenia zdrowia i samopoczucia oraz rozwoju chorób cywilizacyjnych.

Innowacyjne badanie OAP zwane jest metabolicznym odciskiem palca. W ramach badania ocenianych jest niemal 50 metabolitów, dzięki którym możliwa jest wnikliwa analiza szeregu procesów biochemicznych zachodzących w organizmie, wykrycie zaburzeń i wdrożenie celowanych działań suplementacyjnych.

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA

 • Wysoka ekspozycja na substancje toksyczne i toksyny środowiskowe (np. praca z chemikaliami)
 • Nadwrażliwość na działanie substancji chemicznych (np. wyprysk kontaktowy)
 • Zaburzenia nastroju i problemy ze snem
 • Zaburzenie koncentracji i uwagi
 • Zespół chronicznego zmęczenia
 • Depresja
 • Choroba afektywna dwubiegunowa
 • Schizofrenia
 • Epilepsja
 • Choroby neurodegradacyjne (choroba Parkinsona, choroba Alzheimera)
 • Problemy metaboliczne (nieuregulowana glikemia, cukrzyca typu 2, nadwag, otyłość)
 • Zaburzenie gospodarki hormonalnej (m.in. PCOS, endometrioza)
 • Choroby sercowo – naczyniowe
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD), zespół Aspergera i zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
 • Choroby autoimmunologiczne
 • Alergie
 • Niepłodność
 • Podejrzenie zaburzeń procesu metylacji
 • Podejrzenie SIBO (przerost bakteryjny jelita cienkiego)
 • Migreny
 • Choroby nowotworowe

DLACZEGO RÓWNOWAGA METABOLICZNA I ZDOLNOŚĆ SPRAWNEGO USUWANIA TOKSYN JEST TAK ISTOTNA DLA ZDROWIA I DOBREGO SAMOPOCZUCIA?

Styl życia współczesnego człowieka stanowi wyzwanie dla mechanizmów  naprawczych zapewniających homeostazę organizmu. Zanieczyszczenie organizmu, wysokoprzetworzona żywność, nadużywanie leków, życie w przewlekłym stresie czy stosowanie substancji psychoaktywnych stanowią silne obciążenie dla organizmu co przy braku sprawnie działających mechanizmów naprawczych zapoczątkować może szrege problemów zdrowotnych. Dla homeostazy organizmu podstawą jest niezaburzone wytwarzanie i magazynowanie energii oraz sprawnie działające mechanizmy detoksykacji. Gdy dochodzi do zaburzenia tych szlaków pojawić się mogą problemy natury psychicznej, metabolicznej, pogorszenie przebiegu chorób przewlekłych a nawet aktywacja chorób alergicznych czy autoimmunologicznych. Z tego względu ocena parametrów zdrowia metabolicznego jest szczególnie istotna.

POWSZECHNA EKSPOZYCJA NA TOKSYNY WSKAZUJE NA KONIECZNOŚĆ POSIADANIA SPRAWNYCH MECHANIZMÓW DETOKSYKACJI

Wysoki poziom toksyn środowiskowych wykrywany w organizmie wskazywać może zarówno na wysoką ekspozycja na toksyny jak i obniżoną zdolność do detoksykacji. Identyfikacja konkretnej przyczyny jest podstawą dla wprowadzenia celowanych mechanizmów naprawczych. Do znanych toksyn zaliczyć możemy między innymi metale ciężkie, związki chlorowe i fosforanowe czy petrochemikalia. Powszechna ekspozycja na związki toksyczne jest uznaną przyczyną szeregu chorób cywilizacyjnych. Przykładowo, powszechnie stosowany w przemyśle teflon może prowadzić do podwyższonego poziomu cholesterolu LDL i następczych zaburzeń metabolicznych. Powszechnie obecne w tworzywach sztucznych, kosmetykach, lekach ftalany prowadzą do silnych zaburzeń gospodarki hormonalnej, wpływając między innymi negatywnie na płodność czy przebieg ciąży. Nadmierna ekspozycja na ftalany, szczególnie przy zaburzeniu mechanizmów detoksykacji prowadzić może do aktywacji reakcji alergicznych oraz uszkodzenia struktur układu nerwowego.

Efektem nadmiernego narażenia na toksyny może być także spadek bazowej temperatury ciała.

Kumulacja nadmiernej ilości toksyn w organizmie prowadzić może do rozwoju migren, zespołu chronicznego zmęczenia, zaburzeń poznawczych, uszkodzeń szpiku kostnego, chorób krwi (takich jak niedokrwistość, białaczka, nowotwory), bezpłodności, zaburzeń erekcji, toksycznego zapalenia wątroby, obniżenia liczby plemników, raka piersi, prostaty, jajników i jąder i innych.

POZIOM NEUROPRZEKAŹNIKÓW A DOBRY NASTRÓJ

Prawidłowe funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego w znacznej mierze zależy od wytwarzania odpowiedniej ilości neuroprzekaźników, odpowiadających za przenoszenie sygnałów nerwowych. Ich niedobór bądź nadmiar prowadzić może do zaburzeń natury psychicznej, problemów z nastrojem, koncentracją i uwagą, zaburzeń snu oraz pogorszenia przebiegu chorób psychicznych.

Do najlepiej poznanych neuroprzekaźników należy serotonina (hormon szczęścia) i dopamina (hormon euforii), wytwarzane z aminokwasów tryptofanu i tyrozyny, przy udziale witamin z grupy B. Właściwy poziom serotoniny wpływa na stabilny nastrój, i odpowiedni poziom energii. Jej niedobór z kolei sprzyja nadmiernym przyrostom masy ciała, przygnębienia, nasilenia zachowań depresyjnych, agresywnych i impulsywnych. Nadmiar opisywanego neuroprzekaźnika również nie jest pożądany, gdyż może prowadzić do problemów jelitowych, takich jak biegunki czy mdłości.

Dopamina odpowiada z kolei za odpowiednio szybkie reakcja organizmu i utrzymywanie go w stanie czujności. Jej główną rolą jest bowiem kontola uwalniania adrenaliny, czyli „hormonu walki i ucieczki”. Jej niedobór skutkować może obniżeniem nastroju a nawet depresją.

Nieprawidłowy poziom neuroprzekaźników negatywnie wpływa na dobrostan psychosomatyczny. Warto ocenić wówczas czy poziom metabolitów rozpadu serotoniny i dopaminy (takich jak : kwas wanilinomigdałowy, wanilinian, 5 – hydroksyindolooctan i inne) jest prawidłowy.

Zbyt niski poziom opisywanych metabolitów wskazuje na przewlekły niedobór dopaminy i serotoniny, natomiast zbyt wysoki na nadmierne wykorzystywanie neurotransmiterów.

Identyfikacja konkretnej przyczyny zaburzeń jest kluczowa dla wdrożenia skutecznych działań naprawczych.

ZABURZENIE PRACY MITOCHONDRIÓW JAKO GŁÓWNA PRZYCZYNA NIEWYSTARCZAJĄCEJ ILOŚCI ENERGII

„Sercem” wszelkich szlaków metabolicznych jest cykl Krebsa. Jego głównym celem jest dostarczenie energii do wykonywania swoich zadań komórkom organizmu. W ramach analizy OAP oceniane są metabolity procesu glikolizy, utleniania kwasów tłuszczowych, ciała ketonowe i markery braku kofaktorów, co umożliwia identyfikację konkretnych zaburzeń i wdrożenie działań naprawczych. Do możliwych przyczyn niewydolności mitochondrialnej (a co za tym idzie niewystarczającej produkcji energii przez komórki) zaliczyć można między innymi niedobory składników odżywczych (np. karnityna, koenzym Q10, pierwiastki i minerały śladowe, witaminy z grupy B), oddziaływanie metali ciężkich, przebyte infekcje wirusowe i bakteryjne oraz stres.

OCENA METABOLITÓW BAKTERYJNYCH W MOCZU JAKO NARZĘDZIE DIAGNOSTYKI SIBO/ IMO?

Ocena zaburzeń bakteryjnych w jelicie cienkim nadal pozostaje problemem diagnostycznym. Najczęsciej stosowane do diagnostyki SIBO/ IMO testy oddechowe nie wskazują na konkretny rodzaj i gatunek bakterii występujących w nadmiarze, wskazując jedynie stężenie produkowanych przez nie gazów (wodór, metan).

Ocena bakteryjnych metabolitów w moczu pacjenta wskazuje konkretnie na jelito cienkie (nie jest oceniany metabolizm mikrobioty jelita grubego), co umożliwia dopasowanie celowanej farmakoterapii. Ma to istotne znaczenie szczególnie u pacjentów z przewlekłym problemem przerostu w jelicie cienkim, opornym na dotychczas stosowane leczenie.

Obecność para – hydroksybenzoesanu wskazuje na: przerost bakteryjny jelita cienkiego o etiologii Escherichia i/ lub zbyt niskie wydzielanie kwasu solnego.

Z kolei para – hydroksyfenylooctan sugeruje zbyt niskie wydzielanie kwasu solnego i/ lub namnożenie bakterii z gatunku Proteus vulgaris, Clostridium difficile i innych bakterii beztlenowych, infekcję Giardia lamblia lecz również potencjalną nietolerancję laktozy. Poziom para – hydroksyfenylooctanu rośnie najczęściej w następstwie stosowania antybiotyków promujących wzrost bakterii proteolitycznych, beztlenowych i pierwotniaków.

Ocena opisywanych metabolitów w ramach profilu OAP daje więc cenną wskazówkę diagnostyczną dotycząca przerostu mikrobiologicznego w jelicie cienkim.

Badanie wykonywane jest metodą spektrometrii mas sprzężoną z wysokosprawną chromatografią cieczową (LC-MS, ang. Liquid chromatography-mass spectrometry)

W ramach badania OAP analizowane są następujące parametry:

 • Ocena prawidłowości wytwarzania energii przez komórki organizmu (cykl Krebsa, ocena pracy mitochondriów)
 • Identyfikacja niedoborów witamin z grupy B niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesów życiowych
 • Indywidualny poziom narażenia na groźne dla zdrowia toksyny środowiskowych (toluen, teflon, styren, ksylen i inne)
 • Ocena indywidualnych zdolności organizmu do prowadzenia procesu detoksykcji (usuwania szkodliwych substancji z ustroju)
 • Ocena poziomu neuroprzekaźników odpowiedzialnych za pracę układu nerwowego
 • Identyfikacja zaburzeń procesu metylacji
 • Występowanie markerów bakteryjnych jelita cienkiego, które nie są wykrywalne w badaniach mikrobioty z kału (wspomaganie diagnostyki SIBO i IMO)
 • Choroby nerek.
 • Aktualnie trwająca menstruacja oraz zakażenie dróg moczowo-płciowych.
 • Wieczorem dnia poprzedzającego pobranie próby moczu należy unikać nadmiernego spożycia płynów. Rozrzedzona próbka moczu może zostać uznana za pobranie niediagnostyczne.
 • Suplementy i zażywane leki mogą mieć wpływ na wynik. W związku z tym konieczna jest konsultacja ze specjalistą CM Vitaimmun.
 • Badanie wykonać można od momentu ukończenia 2-ego roku życia
 • Czas na dostarczenie pobranego materiału do VitaImmun wynosi 5 dni. Można skorzystać z usług dowolnej poczty kurierskiej lub dostarczyć materiał osobiście do siedziby VitaImmun w Poznaniu (Kosynierska 10A, 60-241 Poznań).
 • Czas oczekiwania na wynik: do 30 dni roboczych

W ramach badania OAP każdy pacjent ma zagwarantowaną bezpłatną, profesjonalną opiekę obejmującą biomedyczną konsultacje telefoniczne z dedykowanym specjalistą. W ramach konsultacji możliwe jest szczegółowe omówienie wyniku badania oraz zaproponowanej suplementacji.

Na 48 godzin przed wykonaniem badania należy unikać spożycia następujących produktów:

Materiałem do badania jest pierwszy poranny mocz pobrany na czczo ze środkowego strumienia.

Napoje:

 • Napoje alkoholowe
 • Herbata
 • Kawa
 • Soki (awokado, pomidory, banan, winogrona/rodzynki, kiwi, ananas, owoce figi, śliwki/suszone śliwki)

Warzywa/Owoce:

 • Awokado
 • Pomidor
 • Banan
 • Winogrona/Rodzynki
 • Kiwi
 • Ananas
 • Owoce figi
 • Śliwki/Suszone śliwki

Nasiona/Orzechy:

 • Orzech włoski
 • Orzech pekan

Inne:

 • Sery i ich przetwory
 • Ekstrakt waniliowy
 • Ketchup
 • Galaretki, dżemy

Dodatki do żywności:

 • E 200-203
 • E 210-213

Co otrzymasz wykonując badanie:

 • Laboratoryjny wynik badania, prezentujący ilościowy poziom: substratów, metabolitów i kofaktorów w cyklu Krebsa, pozwalający ocenić prawidłowość wytwarzania energii przez komórki organizmu, markerów metabolizmu neuroprzekaźników, wpływających na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego, markerów detoksykacji, wskazujące na zdolność organizmu do usuwania zanieczyszczeń, występowania określonych toksyn w organizmie, markerów metabolizmu bakteryjnego, wskazujących na potencjalne przerosty patogenów w jelicie cienkim (SIBO/ IMO)
 • Pigułkę wiedzy na temat roli badanych parametrów w pogorszeniu stanu zdrowia  oraz analizę czynników będących najczęstszą przyczyną wykrytych zaburzeń.
 • Analizę powiązań wykrytych zaburzeń z Twoimi problemami zdrowotnymi.
 • Indywidualnie dopasowany schemat suplementacji, z uwzględnieniem optymalnej dawki i czasu trwania suplementacji.
 • Możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji telefonicznych ze specjalistami, w ramach których istnieje możliwość omówienia wyniku i przebiegu suplementacji.
zobacz nasz

kanał na YouTube

Kupa faktów o jelicie

CENTRUM MEDYCZNE VITAIMMUN

Twoje zdrowie w naszych rękach!