Tag: <span>układ immunologiczny</span>

Mikroflora jelitowa dziecka i jej znaczenie w profilaktyce chorób

Mikrobiota, czyli bakterie i grzyby zasiedlające przewód pokarmowy, jest niezwykle istotna dla prawidłowego przebiegu wszystkich procesów zachodzących w ludzkim organizmie. Wykazano, iż prawidłowy skład ekosystemu jelitowego wpływa prozdrowotnie na drodze szeregu mechanizmów, z których najważniejsze to:

  • konkurencja o receptory, czyli miejsca wiązania na powierzchni nabłonka jelita, i o składniki odżywcze z bakteriami chorobotwórczymi,
  • modyfikacja receptorów dla toksyn bakteryjnych na drodze enzymatycznej,
  • zwiększanie sekrecji mucyn w wyniku pobudzania ekspresji mRNA MUC2 i MUC3 (czyli istotna rola w uszczelnianiu nabłonka jelita, co przeciwdziała rozwojowi zespołu jelita przesiąkliwego),
  • stymulacja i regulacja układu immunologicznego na drodze przywracania równowagi Th1 do Th2,
  • produkcja witamin z grupy B i K.

Wybrane bakterie jelitowe, przede wszystkim z rodzaju Bifidobacterium, Bacteroidetes i Lactobacillus, hamują wzrost chorobotwórczych drobnoustrojów, najprawdopodobniej na zasadzie konkurencji międzygatunkowej. Dzięki sprawnemu wykorzystaniu dostępnych składników pokarmowych czy tlenu przez opisywane szczepy patogeny nie znajdują sprzyjających warunków do rozwoju, przez co nie są w stanie skolonizować jelita i prowadzić do rozwoju stanu zapalnego i/lub procesu chorobowego. Odpowiednia ilość bakterii prozdrowotnych w jelicie wpływa korzystnie na ciągłość błony śluzowej jelita, stymulując wytwarzanie odpowiedniej ilości ochronnego śluzu. Dzięki temu zapewniany jest proces uszczelniania bariery jelitowej (co wpływa na zmniejszenie wtórnej alergizacji). Dodatkowo prozdrowotne bakterie wpływają na wzrost wydzielania endogennych przeciwbakteryjnych peptydów (takich jak bakteriocyny zwane dawniej antybiotykami bakteryjnymi) i innych substancji hamujących namnażanie patogenów.

dr n. biol. med. Patrycja Szachta
Stopień doktora nauk biologicznych uzyskała w trakcie studiów doktoranckich w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Autorka licznych publikacji medycznych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz rozdziałów w monografiach naukowych. Dyrektor ds. naukowych w Centrum Medycznym Vitaimmun. Posiada wieloletnie praktyczne i teoretyczne doświadczenie z zakresu utajonych nadwrażliwości pokarmowych oraz zaburzeń mikroflory jelitowej.

Pełna publikacja dostępna poniżej:

(2) FF 4_16_mikroflora dzieci_p.szachta

 

Choroby autoimmunologiczne – czy są efektem nadmiernej higieny?

Choroby autoimmunologiczne wynikają z nieprawidłowej aktywacji i reakcji układu immunologicznego. U osoby zdrowej układ immunologiczny (czyli odpornościowy) – jak sama nazwa wskazuje – pełni rolę ochronną przed wszelkimi niekorzystnymi dla organizmu czynnikami: pasożytami, bakteriami, wirusami, grzybami.

W stanie autoagresji układ odpornościowy zaczyna atakować komórki własnego organizmu, prowadząc do przewlekłego stanu zapalnego i istotnych następstw klinicznych (utrata zdrowia i sprawności).

Choroby autoimmunologiczne uznawane są za jedną z chorób cywilizacyjnych XXI wieku.

Choroby autoimmunologiczne uznawane są za jedną z chorób cywilizacyjnych XXI wieku. W myśl higienicznej teorii rozwoju chorób autoimmunologicznych zakłada się, że wzrost częstości ich występowania może wynikać także z zaburzeń mikroflory jelitowej i zmniejszonej stymulacji mikrobiologicznej układu odpornościowego. Brak właściwej mikrobioty jelitowej, przy współistniejącej predyspozycji genetycznej, skutkuje zaburzeniem równowagi limfocytów Th1 i Th2 i rozwojem przewlekłego procesu zapalnego.

W chorobach autoimmunizacyjnych coraz większą uwagę przypisuje się więc probiotykom. Te żywe szczepy bakterii wywodzące się z przewodu pokarmowego wpływają na regulację układu immunologicznego, hamując reakcje prozapalne i ograniczając w konsekwencji stan zapalny w organizmie.

Odpowiednio dobrana terapia probiotyczna wpływa także korzystnie na normalizację pracy przewodu pokarmowego.

Preparaty te prowadzą do przywrócenia prawidłowych stosunków mikrobiologicznych w przewodzie pokarmowym, wywierają wpływ przeciwzapalny i regulują funkcjonowanie układu immunologicznego w obrębie przewodu pokarmowego.

Celowana terapia probiotyczna dobierana jest na podstawie MicroFloraScan, oceniającego kompozycję mikroflory jelitowej.