Laboratorium US Biotek posiada zezwolenie uzyskane od Waszyngtońskiego Departamentu Zdrowia (Washington Department of Health)
– odpowiednika Ministerstwa Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej umożliwiające prowadzenie działalności w ramach laboratorium diagnostycznego.

Departament bierze czynny udział w ustalaniu polityki państwa w zakresie ochrony zdrowia. Odpowiada za jej treść i realizację poprzez kierowanie działem administracji rządowej. Sprawuje nadzór nad produktami farmaceutycznymi i koordynuje system świadczeń zdrowotnych.