W ostatnich latach obserwuje się istotny wzrost występowania depresji, chorób afektywnych dwubiegunowych, a także zaburzeń nastroju czy zespołu chronicznego zmęczenia. Leczenie tych chorób wymaga wdrożenia specjalistycznego leczenia psychiatrycznego, bazującego na farmakoterapii połączonej z psychoterapią. U części pacjentów metody te prowadzą do poprawy stanu zdrowia psychicznego. Niestety u części chorych efekty farmakoterapii nie są zadowalające.


Metody wspomagające leczenie tradycyjne:

  • W sytuacjach gdy standardowo prowadzone terapia nie prowadzi do spodziewanej poprawy stanu zdrowia warto sięgnąć po metody wspomagające leczenie tradycyjne. Coraz więcej wiemy na temat silnego powiązania pomiędzy przewodem pokarmowym a ośrodkowym układem nerwowym – stąd powiedzenie, że jelito to drugi mózg.

Zalecane badania:Kup badanie:

MikroFloraScanPLUS

990,00  z podatkiem
Wysyłka: 1-4 dni robocze
Dodaj do koszyka

FoodScreen IgG/IgA USBiotek – 144 składniki badane

2500,00  z podatkiem
Wysyłka: 1-4 dni robocze
Dodaj do koszyka

FoodScreen IgG/IgA USBiotek – 96 składników badanych

1800,00  z podatkiem
Wysyłka: 1-4 dni robocze
Dodaj do koszyka

OAP (Profil Kwasów Organicznych)

1700,00  z podatkiem
Wysyłka: 1-4 dni robocze
Dodaj do koszyka

Zobacz film


Informacje szczegółowe

W sytuacjach, gdy standardowo prowadzona terapia nie prowadzi do spodziewanej poprawy stanu zdrowia warto sięgnąć po metody wspomagające leczenie tradycyjne. Coraz więcej wiemy na temat silnego powiązania pomiędzy przewodem pokarmowym a ośrodkowym układem nerwowym – stąd powiedzenie, że jelito to drugi mózg. Ośrodkowy układ nerwowy połączony jest z przewodem pokarmowym za pomocą nerwu błędnego, a dwukierunkowy szlak komunikacji między tymi dwoma układami nosi nazwę osi jelitowo – mózgowej. Dzięki przeprowadzonym badaniom wiemy już, że dysfunkcje przewodu pokarmowego, zaburzenie mikroflory jelita czy też uszkodzenie ciągłości bariery jelitowej bardzo często skutkuje pogorszeniem samopoczucia psychicznego. Co więcej, depresja bywa coraz częściej nazywana chorobą zapalną, a przewlekły stan zapalny wynika często z zaburzeń równowagi mikroflory jelitowej. Bakterie jelitowe w każdej godzinie wytwarzają szereg metabolitów, bezpośrednio wpływających na funkcjonowanie mózgu drogą osi jelitowo – mózgowej. To właśnie mikrobiom wpływa bezpośrednio na hamowanie stanu zapalnego w organizmie i bierze udział w produkcji neuromediatorów.  Zaburzenie mikroflory jest więc dyskutowane jako możliwy czynnik przyczynowy rozwoju zaburzeń neuropsychiatrycznych. Rosnącą popularnością cieszą się tzw. psychobiotyki, zwane również probiotykami na dobry nastrój.

Stymulują one oś jelitowo – mózgową, hamują stan zapalny i zwiększają syntezę serotoniny, przez co wpływają korzystnie na samopoczucie psychiczne chorego. Wykonanie badań mikroflory jelitowej umożliwi indywidualne dopasowanie probiotyków, regulujących pracę nerwu błędnego i osi jelitowo – mózgowej, a przez to istotnie wpływających na poprawę nastroju i zachowania.

Dla dobrego nastroju ważne jest też zmodyfikowanie codziennej diety. Podstawą jest to, aby była ona dobrze zbilansowana i odżywcza. Jest jednak coś więcej. U pacjentów z zaburzeniami nastroju i depresją obserwuje się często zwiększoną przesiąkliwość jelita. W konsekwencji dochodzi do przenikania do układu krwionośnego niestrawionych cząsteczek pokarmowych, toksyn, mikroorganizmów i innych czynników potencjalnie szkodliwych. W konsekwencji układ odpornościowy zostaje zaktywizowany – celem wyeliminowania substancji szkodliwych. Cel ten nie może zostać jednak zrealizowany, gdyż przyczyna – uszkodzona bariera jelitowa – nadal istnieje. W konsekwencji może dochodzić do rozwoju przewlekłego stanu zapalnego, który uznawany jest właśnie za czynnik sprzyjający rozwojowi zaburzeń psychiatrycznych. Przewlekły stan zapalny wpływa negatywnie na pracę mózgu, oddziałując najprawdopodobniej na tzw. ośrodek nagrody i kary. Opublikowano dotychczas wiele prac wskazujących na bezpośrednie powiązanie pomiędzy  uszkodzeniem bariery jelitowej, rozwojem utajonych nadwrażliwości pokarmowych i następczym rozwojem zaburzeń nastroju. Wykonanie badań na utajoną nadwrażliwość pokarmową (IgA i IgG – zależną) i dopasowane postępowanie żywieniowe może znacznie poprawić efekty leczenia.