Współpraca naukowa

Oprócz badań komercyjnych świadczonych dla lekarzy i pacjentów centrum prowadzi szeroko zakrojoną działalność naukową. Dyrektorem ds. naukowych centrum jest dr Patrycja Szachta, która uzyskała stopień doktora nauk biologii medycznej w trakcie studiów doktoranckich w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu  Medycznego w Poznaniu.

W zakresie prowadzenia projektów naukowych Centrum Medyczne VitaImmun ściśle współpracuje z Panem Prof.  zw. dr hab. med. Wojciechem Cichy, który projektuje i koordynuje zawartość merytoryczną projektów.

Prof.  zw. dr hab. med. Wojciech Cichy
Profesor pediatrii. Specjalista pediatrii, medycyny sportowej, gastroenterolog.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu w 1965 r. W 1977 roku obronił pracę doktorską, tytuł doktora habilitowanego uzyskał w 1987 r. Tytuł profesora otrzymał w 1993 r., natomiast profesora zwyczajnego w 2000 r.
Stypendysta Fundacji im. Aleksandra von Humboldta 1980-82, Getynga, Niemcy. Uczestniczył w kilkudziesięciu pobytach krótko- i długoterminowych na stażach naukowych w Europie, USA i Australii.

Kierownik Katedry Kosmetologii PWSZ Kalisz. Były kierownik I Katedry Pediatrii I Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Prezes Fundacji “Mleko dla Szkół. Mleko dla Zdrowia”.  Pełnomocnik rektora UM ds. współpracy z Uniwersytetem M. Lutra w Halle (Niemcy). Członek Senatu UM. Autor ponad 500 publikacji oryginalnych i kilku rozdziałów w podręcznikach. Założyciel Polskiej Grupy Roboczej Mukowiscydozy (1992), współzałożyciel Europejskiego Towarzystwa Mukowiscydozy, członek Fundacji na Rzecz Pacjentów z Mukowiscydozą (MATIO), współautor pierwszego w Polsce fakultetu na temat mukowiscydozy. Członek komitetów redakcyjnych wielu czasopism pediatrycznych. Uczestnik ponad 200 kongresów krajowych i międzynarodowych.
Niezależny kandydat do Parlamentu Europejskiego w 2004 r.


Prof. dr hab. n. med Iwona Ignyś

Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej  im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Specjalista II stopnia w zakresie pediatrii i gastroenterologii. Wieloletni kierownik Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego I Katedry Pediatrii; Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (PTP), członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Dziecięcej, Hepatologii i Żywienia oraz przewodniczącą Sekcji Endoskopii od 2004 roku. Jest ponadto członkiem Klubu Koloproktologii, Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i European Society of Pediatric Allergy and Clinical Immunology. Członek Założyciel Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią.

Wyróżniona licznymi nagrodami za pracę naukową. Jest autorką wielu publikacji medycznych, rozdziałów w podręcznikach i książkach oraz monografii naukowych.

Alergie i nietolerancje pokarmowe u dzieci

ALERGIE I NIETOLERANCJE POKARMOWE U DZIECI – niedoceniany problem? Alergie i nietolerancje pokarmowe nazywane są plagą …

Konferencja Suplementacja w Sporcie

Konferencja sportowo-zdrowotna już 6 kwietnia w Poznaniu! Przyjdź i dowiedz się: jak prawidłowo wspierać jelita sportowca? …

Mikrobiota jelitowa – generator odporności organizmu

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ: Jaką rolę odgrywa mikrobiota jelitowa w stymulacji układu immunologicznego. Jakie szczepy …

Mikroflora jelitowa i nadwrażliwości pokarmowe

MIKROFLORA JELITOWA I NADWRAŻLIWOŚCI POKARMOWE u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – co wiemy?

Czy suplementy mają płeć, przepis na dobry seks

Zaburzenia funkcji seksualnych są powszechną dolegliwością i dotyczyć mogą zarówno kobiet, jak i mężczyzn, a liczba …

Berberyna

Berberyna cieszy się obecnie największym zainteresowaniem w grupie osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, takich …

ALKOHOL – WRÓG CZY PRZYJACIEL?

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ: Jak alkohol wpływa na organizm człowieka. Jak przebiega metabolizm alkoholu. Czy alkohol …

MIKROBIOTA DZIECKA, czyli probiotyki od pierwszych dni życia

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ: Jakie czynniki mają wpływ na kształtowanie mikroflory jelitowej dzieci. Jak stosowanie …

PROBIOTYKI GINEKOLOGICZNE – praktyczny przewodnik

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ: Jakie czynniki należą do głównych przyczyn nawracających infekcji układu moczowo-płciowego. …

Czy dieta ketogenna może wspomagać leczenie niektórych nowotworów?

W ostatnich latach naukowcy testują nową klasę leków przeciwnowotworowych, które celują w szlak sygnalizacji komórkowej …

Czy probiotyki mogą wpłynąć na wzrost gęstości mineralnej kości?

Powszechnie znany jest korzystny wpływ suplementacji probiotycznej na mikrobiotę przewodu pokarmowego człowieka. Opublikowane …