Współpraca naukowa

Oprócz badań komercyjnych świadczonych dla lekarzy i pacjentów centrum prowadzi szeroko zakrojoną działalność naukową. Dyrektorem ds. naukowych centrum jest dr Patrycja Szachta, która uzyskała stopień doktora nauk biologii medycznej w trakcie studiów doktoranckich w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu  Medycznego w Poznaniu.

W zakresie prowadzenia projektów naukowych Centrum Medyczne VitaImmun ściśle współpracuje z Panem Prof.  zw. dr hab. med. Wojciechem Cichy, który projektuje i koordynuje zawartość merytoryczną projektów.

Prof.  zw. dr hab. med. Wojciech Cichy
Profesor pediatrii. Specjalista pediatrii, medycyny sportowej, gastroenterolog.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu w 1965 r. W 1977 roku obronił pracę doktorską, tytuł doktora habilitowanego uzyskał w 1987 r. Tytuł profesora otrzymał w 1993 r., natomiast profesora zwyczajnego w 2000 r.
Stypendysta Fundacji im. Aleksandra von Humboldta 1980-82, Getynga, Niemcy. Uczestniczył w kilkudziesięciu pobytach krótko- i długoterminowych na stażach naukowych w Europie, USA i Australii.

Kierownik Katedry Kosmetologii PWSZ Kalisz. Były kierownik I Katedry Pediatrii I Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Prezes Fundacji “Mleko dla Szkół. Mleko dla Zdrowia”.  Pełnomocnik rektora UM ds. współpracy z Uniwersytetem M. Lutra w Halle (Niemcy). Członek Senatu UM. Autor ponad 500 publikacji oryginalnych i kilku rozdziałów w podręcznikach. Założyciel Polskiej Grupy Roboczej Mukowiscydozy (1992), współzałożyciel Europejskiego Towarzystwa Mukowiscydozy, członek Fundacji na Rzecz Pacjentów z Mukowiscydozą (MATIO), współautor pierwszego w Polsce fakultetu na temat mukowiscydozy. Członek komitetów redakcyjnych wielu czasopism pediatrycznych. Uczestnik ponad 200 kongresów krajowych i międzynarodowych.
Niezależny kandydat do Parlamentu Europejskiego w 2004 r.


Prof. dr hab. n. med Iwona Ignyś

Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej  im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Specjalista II stopnia w zakresie pediatrii i gastroenterologii. Wieloletni kierownik Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego I Katedry Pediatrii; Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (PTP), członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Dziecięcej, Hepatologii i Żywienia oraz przewodniczącą Sekcji Endoskopii od 2004 roku. Jest ponadto członkiem Klubu Koloproktologii, Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i European Society of Pediatric Allergy and Clinical Immunology. Członek Założyciel Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią.

Wyróżniona licznymi nagrodami za pracę naukową. Jest autorką wielu publikacji medycznych, rozdziałów w podręcznikach i książkach oraz monografii naukowych.

Resweratrol jako element terapii cukrzycy typu 2?

Przewlekły stan zapalny o niskim stopniu nasilenia jest jednym z charakterystycznych elementów współwystępujących wraz …

Magnez niezbędnym pierwiastkiem dla prawidłowego wykorzystania witaminy D?

Powszechnie wiadomo, iż utrzymanie prawidłowego stężenia 25(OH)D3 w surowicy krwi jest jednym z podstawowych elementów …

Hiperglikemia a funkcjonowanie bariery jelita cienkiego

Prawidłowo funkcjonująca bariera jelitowa stanowi element chroniący organizm przed elementami potencjalnie szkodliwymi …

Czy zakażenie wirusem Epsteina-Barr może wpływać na rozwój określonych jednostek autoimmunizacyjnych?

Wirus Epsteina-Barr (EBV) jest jednym z najpowszechniej występujących wirusów wśród ludzi (dotyczyć może nawet do …

NIESWOISTE CHOROBY ZAPALNE JELIT

NIESWOISTE CHOROBY ZAPALNE JELIT – czy probiotyki mają znaczenie? Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ: Jaki jest mechanizm rozwoju …

ŁAGODZENIE objawów atopowego zapalenia skóry u dzieci

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ: Jakie są najczęstsze objawy atopowego zapalenia skóry u dzieci. Jakie czynniki determinują …

POLIPROBIOTYKI – ratunek dla uszkodzonej bariery jelitowej

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ: Czym jest bariera jelitowa i jak jest zbudowana. Jakie funkcje pełni bariera jelitowa oraz …

NIETOLERANCJA HISTAMINY

NIETOLERANCJA HISTAMINY – diagnostyka oraz postępowanie żywieniowe Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ: Czym jest histamina …

Czy inhibitory pompy protonowej (IPP) wpływają na zwiększenie ryzyka rozwoju przerostu bakteryjnego jelita cienkiego (SIBO)?

Inhibitory pompy protonowej są standardową terapią stosowaną u pacjentów z chorobą refluksową przełyku (GERD). Obecnie …

Protokół autoimmunologiczny – pomoc w nieswoistych chorobach zapalnych jelit

U pacjentów z nieswoistą chorobą zapalną jelit prawidłowo zaprojektowana interwencja żywieniowa stanowi jeden z podstawowych …

Wpływ mikrobioty jelitowej na przebieg cukrzycy typu 2

Od pewnego czasu wiadomo, iż mikrobiom jelitowy odgrywa istotną rolę w modulowaniu ryzyka rozwoju wielu jednostek chorobowych, …

JAK POPRAWIĆ ODPORNOŚĆ

JAK POPRAWIĆ ODPORNOŚĆ, czyli probiotyki i prebiotyki jako stymulatory układu immunologicznego Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ …