Częstość występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) oraz zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) w populacji systematycznie rośnie. Bezpośrednia przyczyna obu zaburzeń nadal nie została ustalona i uznaje się, że wynika ona ze współdziałania wielu czynników.


Poprawa funkcjonowania:

  • Poprawa funkcjonowania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi wymaga jednoczesnego wdrożenia wielu elementów, między innymi terapii psychologicznych, wspomagania rozwoju dziecka lecz także leczenia żywieniowego oraz odpowiednio dopasowanej suplementacji.

Zalecane badania:Kup badanie:

MikroFloraScanPLUS

990,00  z podatkiem
Wysyłka: 1-4 dni robocze
Dodaj do koszyka

FoodScreen IgG/IgA 144 składniki badane

2500,00  z podatkiem
Wysyłka: 1-4 dni robocze
Dodaj do koszyka

FoodScreen IgG/IgA 96 składników badanych

1800,00  z podatkiem
Wysyłka: 1-4 dni robocze
Dodaj do koszyka

Pakiet MikroFloraScanPLUS + FoodScreen IgG/IgA 144 składniki

3310,00  z podatkiem
Pakiet umożliwa zakup badań MikroFloraScanPLUS i  FoodScreen IgG/IgA 144 składniki z dodatkowym rabatem. Materiałem do badania MikroFloraScanPLUS jest pojedyncza próba
Dodaj do koszyka

Informacje szczegółowe

Dieta jest niezwykle istotnym czynnikiem, mogącym wpływać na poprawę – lub wręcz przeciwnie – na pogorszenie zachowania pacjentów z ASD lub ADHD. Istnieje wiele protokołów żywieniowych wdrażanych w opisywanych zaburzeniach. Jednym z nich jest celowana dieta eliminacyjna. Wiadomo, iż u wielu pacjentów z ASD i ADHD niektóre składniki pokarmowe są nieprawidłowo rozkładane. Niedobór pewnych enzymów sprawia, iż gluten, kazeina i prawdopodobnie również inne pokarmy są niewystarczająco trawione, przez co powstają cząsteczki o strukturze podobnej do narkotyków opioidowych (morfiny, heroiny etc). Mówimy wówczas o egzorfinach czyli „narkotykach z żywności”. Jeśli u dziecka występuje opisywane zaburzenie enzymatyczne, po spożyciu określonych pokarmów często pojawia się nasilenie zachowań niepożądanych i pogorszenie zachowania.

Ponieważ nadal nie ustalono jakie substancje (oprócz glutenu i kazeiny) mogą być przekształcane do substancji opioidopodobnych, celowym jest wykonanie badań na utajone alergie pokarmowe IgA i IgG – zależne. Dzięki temu możliwa jest identyfikacja i eliminacja z diety wszystkich pokarmów, które mogą potencjalnie pogarszać zachowanie dziecka. Obserwacje wskazują, iż u znacznej grupy dzieci z ASD i ADHD wdrożenie diety opartej na wynikach specjalistycznych badań z krwi na alergię IgG i IgA-zależną prowadzi do spektakularnej poprawy zachowania i samopoczucia.

Dodatkowo, w ADHD i ASD obserwuje się bardzo silne zaburzenia mikroflory jelitowej. U pacjentów tych obserwuje się silny przerost bakterii patogennych (gnilnych), bakterii z rodzaju (produkujących neurotoksyny pogarszające pracę mózgu) oraz drożdżaków z rodzaju Candida. Badanie mikroflory jelitowej i markerów stanu zapalnego w jelicie umożliwia dopasowanie celowanej probiotykoterapii i przywrócenie prawidłowych stosunków bakteryjnych w jelicie.

Połączenie celowanej suplementacji wraz z celowaną dietą eliminacyjną u wielu pacjentów prowadzi do istotnej poprawy zachowania, poprawy jakości snu, redukcji problemów ze strony przewodu pokarmowego i ogólnej poprawy stanu zdrowia.