Publikacje

Markery nieswoistych chorób zapalnych jelit

Nieswoiste zapalenia jelit (NZJ) to jednostki chorobowe o nadal nieustalonej etiologii. Uważa się, że za ich wystąpienie odpowiadać może czynnik mikrobiologiczny, defekt genetyczny lub immunologiczny pacjenta. Postuluje się również współudział wymienionych parametrów w rozwoju choroby. Sprawą kluczową dla prawidłowo prowadzonej terapii jest odpowiednio wczesne i trafne postawienie diagnozy.

Diagnoza choroby opiera się przede wszystkim na połączeniu badań endoskopowych, radiologicznych, histopatologicznych i laboratoryjnych z kliniczną oceną pacjenta. Z uwagi na przewlekły charakter NZJ konieczne jest ponadto systematyczne kontrolowanie aktywności procesu zapalnego. Inwazyjność badań i konieczność wielokrotnego ich powtarzania skłania ku poszukiwaniom nowych, nieobciążających chorego i wystarczająco skutecznych parametrów diagnostycznych. Przyszłościowe, zarówno w aspekcie diagnostyki jak i monitoringu NZJ, wydają się być markery stanu zapalnego.

Dr n. biol. med. Patrycja Szachta
Stopień doktora nauk biologicznych uzyskała w trakcie studiów doktoranckich w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Autorka licznych publikacji medycznych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz rozdziałów w monografiach naukowych. Dyrektor ds. naukowych w Centrum Medycznym Vitaimmun. Posiada wieloletnie praktyczne i teoretyczne doświadczenie z zakresu utajonych nadwrażliwości pokarmowych oraz zaburzeń mikroflory jelitowej.

Pełna publikacja dostępna poniżej:

Markery nieswoistych chorób zapalnych jelit