dr n. biol. Patrycja Szachta

Stopień doktora nauk biologicznych uzyskała w trakcie studiów doktoranckich w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Autorka licznych publikacji medycznych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz rozdziałów w monografiach naukowych. Dyrektor ds. naukowych w Centrum Medycznym Vitaimmun. Posiada wieloletnie praktyczne i teoretyczne doświadczenie z zakresu utajonych nadwrażliwości pokarmowych oraz zaburzeń mikroflory jelitowej.

tel.: 606 950 225

e-mail: pszachta@vitaimmun.pl


Bezpłatne konsultacje telefoniczne dla pacjentów

Od listopada
poniedziałki 10:30-12:30
czwartki 10:30 – 12:30

telefon: 606 950 225