Kategoria: Wiadomości dietetyczne

Czy inhibitory pompy protonowej (IPP) wpływają na zwiększenie ryzyka rozwoju przerostu bakteryjnego jelita cienkiego (SIBO)?

Inhibitory pompy protonowej są standardową terapią stosowaną u pacjentów z chorobą refluksową przełyku (GERD). Obecnie zidentyfikowano pewne niepożądane działania stosowania tych leków, w tym zwiększenie ryzyka zakażeń jelitowych, m.in. Clostridium difficile. Najprawdopodobniej zmiany w obrębie mikrobiomu są wynikiem wzrostu pH żołądka i w konsekwencji zwiększenia przeżywalności większej liczby bakterii przyjmowanych wraz z pokarmem.

Celem opublikowanej w sierpniu 2017 r. metaanalizy obejmującej 19 badań oraz 7055 badanych osób była ocena związku między stosowaniem inhibitorów pompy protonowej (IPP) a ryzykiem rozwoju SIBO. Metaanaliza sugeruje, iż stosowanie IPP umiarkowanie zwiększa ryzyko rozwoju SIBO. Na podstawie przeprowadzonej analizy badacze wskazują, iż stosowanie inhibitorów pompy protonowej, z uwagi na potencjalne skutki uboczne, powinno podlegać większej kontroli.

Łukasz Sieńczewski

Źródło: Su T., Lai S. et al. Meta-analysis: proton pump inhibitors moderately increase the risk of small intestinal bacterial overgrowth. J Gastroenterol. 2018 Jan; 53(1): 27–36

Protokół autoimmunologiczny – pomoc w nieswoistych chorobach zapalnych jelit

U pacjentów z nieswoistą chorobą zapalną jelit prawidłowo zaprojektowana interwencja żywieniowa stanowi jeden z podstawowych elementów wpływających korzystnie na kondycję osób borykających się z tym problemem. Obecnie dużą popularnością cieszy się dieta nazwana protokołem autoimmunologicznym. Przez część środowiska dietetycznego uznawana jest ona za jeden z elementów wspomagających wprowadzanie chorób autoimmunologicznych w stan remisji. Celem opublikowanego w listopadzie 2017 r. badania było określenie skuteczności protokołu autoimmunologicznego u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Pacjenci przeszli sześciotygodniową eliminację określonych produktów żywnościowych, a następnie pięciotygodniową fazę podtrzymującą.

Wskaźniki kliniczne, stężenie biomarkerów (m.in. poziomu kalprotektyny w kale) oceniano przed rozpoczęciem interwencji oraz w szóstym i 11. tygodniu jej prowadzenia. Badanie endoskopowe wykonane zostało po upływie sześciu tygodni od zakończenia diety. Wykazano, iż wdrożona dieta wpłynęła na poprawę stanu pacjentów zarówno z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, jak i chorobą Leśniowskiego-Crohna. Jest to jedna z pierwszych analiz oceniających skuteczność tego protokołu żywieniowego. Aby mógł on być powszechnie stosowany jako część terapii nieswoistych chorób zapalnych jelit, koniecznością jest przeprowadzenie większej liczby dobrze zaprojektowanych analiz klinicznych.

Łukasz Sieńczewski

Źródło: Konijeti G.G., Kim N., Lewis J.D. et al. Efficacy of the Autoimmune Protocol Diet for Inflammatory Bowel Disease. Inflamm Bowel Dis. 2017 Nov; 23(11): 2054–2060

Wpływ mikrobioty jelitowej na przebieg cukrzycy typu 2

Od pewnego czasu wiadomo, iż mikrobiom jelitowy odgrywa istotną rolę w modulowaniu ryzyka rozwoju wielu jednostek chorobowych, takich jak choroby zapalne jelit, otyłość czy choroby sercowo-naczyniowe. Powszechnie wiadomo, iż dieta bogata we włókno roślinne wpływa korzystnie na gospodarkę węglowodanową. Niedawno opublikowane badanie wskazuje, iż ten korzystny efekt może być osiągany dzięki bezpośredniemu wpływowi na mikrobiotę jelitową. Dieta bogata we włókno roślinne promuje wzrost prozdrowotnych bakterii wytwarzających krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (SCFA), do których zalicza się kwas masłowy.

Niski jego poziom wiązany jest aktualnie m.in. z cukrzycą typu 2. Autorzy opisywanego badania podzielili losowo pacjentów z cukrzycą typu 2 na dwie grupy. Grupa kontrolna (N = 16) otrzymywała standardową dietę stosowaną w zaburzeniach glikemii, natomiast dieta grupy badanej (N = 26) była zbliżona do diety osób z grupy kontrolnej. Jednoczasowo jednak została ona wzbogacona o wiele rodzajów włókien roślinnych. Wszystkie osoby otrzymywały także lek – akarobozę – mający na celu wspomaganie kontroli poziomu glukozy we krwi. Po 12 tygodniach stosowania diety bogatej w błonnik zaobserwowano wyższą liczebność bakterii produkujących SCFA, co związane było także z silniejszą redukcją stężenia hemoglobiny glikowanej (HbA1c), niższym poziomem glukozy na czczo oraz większą utratą nadmiernej masy ciała w grupie badanej. Wnioski uzyskane z przeprowadzonego badania nie mogą być jednakże ekstrapolowane na wszystkie osoby chorujące na cukrzycę typu 2. Badacze mają w planach przeprowadzenie kolejnych analiz mających na celu identyfikację szczepów bakteryjnych najsilniej wpływających na poprawę stanu pacjentów z zaburzeniami glikemii.

Łukasz Sieńczewski

Źródło: Zhao L., Zhang F., Ding X. et al. Gut bacteria selectively promoted by dietary fibers alleviate type 2 diabetes. Science, 2018; 359 (6380): 11