Kategoria: Publikacje

The role of IgG hypersensitivity in the pathogenesis

The role of IgG hypersensitivity in the pathogenesis and therapy of depressive disorders

Depressive episodes are associated not only with changes in neurotransmission in the central nervous system, but also may lead to structural changes in the brain through neuroendocrine, inflammatory, and immunological mechanisms. The aim of this article is to present a new hypothesis connecting the
inflammatory theory of depression with IgG food hypersensitivity and leaky gut syndrome.

This new potential pathway that may mediate the pathogenesis of depression implies the existence of subsequent developmental stages. Overproduction of zonulin triggered, for example, by gliadin through activation of the epidermal growth factor receptor and protease-activated receptor causes loosening of the tight junction barrier and an increase in permeability of the gut wall (‘leaky gut’).

This results in a process allowing larger molecules that would normally stay in the gut to cross into the bloodstream and in the induction of IgG-dependent food sensitivity. This condition causes an increased immune response and consequently induces the release of proinflammatory cytokines, which in turn may lead to the development of depressive symptoms.

It seems advisable to assess the intestinal permeability using as a marker, for example, zonulin and specific IgG concentrations against selected nutritional components in patients with depression. In the case of increased IgG concentrations, the implementation of an elimination–rotation diet may prove to be an effective method of reducing inflammation. This new paradigm in the pathogenesis of depressive disorders linking leaky gut, IgG-dependent food sensitivity, inflammation, and depression is promising, but still needs further studies to confirm this theory.

The role of IgG hypersensitivity in the pathogenesis

Od jelit do depresji rola zaburzeń ciągłości bariery jelitowej

Zaburzenie ciągłości bariery jelitowej często może być konsekwencją lub przyczyną aktywacji zapalnej odpowiedzi immunologicznej z uwolnieniem prozapalnych cytokin. Istnieje ogromna liczba dowodów na kluczową rolę układu immunologicznego i cytokin w zapalnej patogenezie depresji.

Cytokiny powodują zmniejszenie dostępności serotoniny ze zwiększeniem stężenia neurotoksycznych metabolitów tryptofanu, poprzez aktywację 2,3-dioksygenazy indoleaminy (IDO). Toksyczne metabolity tryptofanu powstają także pod wpływem 2,3-dioksygenazy tryptofanu (TDO), aktywowanej pod wpływem kortyzolu, którego stężenie jest często zwiększone wdepresji. Ponadto cytokiny prozapalne nasilają neurotransmisję noradrenergiczną i aktywują oś HPA (hypothalamic-pituitary-adreno cortical axis), a także przyczyniają się do oporności receptorów glikokortykoidów.
Pojawia się coraz więcej doniesień na temat roli zespołu jelita przesiękliwego (leaky gut syndrome) w wielu chorobach przewlekłych, np. zapalnych chorobach jelit, cukrzycy typu 1, alergiach, astmie, autyzmie i depresji.

Liczne badania wskazują, że wiele z leków przeciwdepresyjnych wpływa na zmniejszenie stężenia cytokin prozapalnych, co mogłoby się przyczyniać do ich mechanizmu działania przeciwdepresyjnego. Ponadto duża grupa substancji o działaniu antyoksydacyjnym i przeciwzapalnym okazuje się wykazywać działanie przeciwdepresyjne lub poprawiać skuteczność farmakoterapii.

Celem autorów niniejszej pracy jest przedstawienie zależności pomiędzy rolą zaburzonej ciągłości bariery jelitowej, aktywacją zapalnej odpowiedzi immunologicznej, alergią pokarmową IgG-zależną (nadwrażliwością typu III) a rozwojem depresji. Wykrycie ewentualnych zależności pomiędzy alergią IgG-zależną a depresją może stanowić podstawę dla udoskonalenia schematu terapeutycznego.

Od jelit do depresji _ rola zaburzeń ciągłości bariery jelitowej

Biegunka poantybiotykowa

Terapia antybiotykami o szerokim spektrum działania często prowadzi do zaburzenia składu mikroflory jelitowej. Dochodzi do niszczenia wrażliwych na antybiotyki bakterii komensalnych w miejscu których, pojawiają się drobnoustroje patogenne m.in. Clostridium difficile. [Albrecht P.]

Następstwem dysbakteriozy są biegunki o różnorodnym obrazie klinicznym od lekkich nieswoistych dolegliwości (stolce rozluźnione i częstsze niż zwykle) poprzez biegunkę o cięższym przebiegu, aż do zapalenia jelita grubego ( w tym rzekomobłoniastego zapalenia wywołanego nadmiernym rozwojem Clostridium difficile). [Albrecht P.; Szajewska H.]

Z uwagi na skalę zjawiska (powikłania jelitowe wykazuje od 11-40 % dzieci przyjmujących doustne antybiotyki) biegunka ta stanowi poważny problem. Udowodniono, iż niezależnie od stopnia nasilenia objawów biegunki oraz podjętego leczenia, korzystne jest zastosowanie probiotyku w celu odbudowania równowagi flory bakteryjnej i zahamowania rozwoju drobnoustrojów patogennych. [Turck D., 2003]

Spośród wielu testowanych mikroorganizmów znamienną statystycznie skutecznością wykazały się przede wszystkim Lactobacillus GG oraz Saccharomyces boulardii. [Marteau, 2001; D’Souza, 2002]


Pełna publikacja

Biegunka poantybiotykowa

Alergie i nietolerancje pokarmowe u dzieci

ALERGIE I NIETOLERANCJE POKARMOWE U DZIECI – niedoceniany problem? Alergie i nietolerancje pokarmowe nazywane są plagą …

Konferencja Suplementacja w Sporcie

Konferencja sportowo-zdrowotna już 6 kwietnia w Poznaniu! Przyjdź i dowiedz się: jak prawidłowo wspierać jelita sportowca? …

Mikrobiota jelitowa – generator odporności organizmu

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ: Jaką rolę odgrywa mikrobiota jelitowa w stymulacji układu immunologicznego. Jakie szczepy …

Mikroflora jelitowa i nadwrażliwości pokarmowe

MIKROFLORA JELITOWA I NADWRAŻLIWOŚCI POKARMOWE u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – co wiemy?

Czy suplementy mają płeć, przepis na dobry seks

Zaburzenia funkcji seksualnych są powszechną dolegliwością i dotyczyć mogą zarówno kobiet, jak i mężczyzn, a liczba …

Berberyna

Berberyna cieszy się obecnie największym zainteresowaniem w grupie osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, takich …

ALKOHOL – WRÓG CZY PRZYJACIEL?

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ: Jak alkohol wpływa na organizm człowieka. Jak przebiega metabolizm alkoholu. Czy alkohol …

MIKROBIOTA DZIECKA, czyli probiotyki od pierwszych dni życia

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ: Jakie czynniki mają wpływ na kształtowanie mikroflory jelitowej dzieci. Jak stosowanie …

PROBIOTYKI GINEKOLOGICZNE – praktyczny przewodnik

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ: Jakie czynniki należą do głównych przyczyn nawracających infekcji układu moczowo-płciowego. …

Czy dieta ketogenna może wspomagać leczenie niektórych nowotworów?

W ostatnich latach naukowcy testują nową klasę leków przeciwnowotworowych, które celują w szlak sygnalizacji komórkowej …

Czy probiotyki mogą wpłynąć na wzrost gęstości mineralnej kości?

Powszechnie znany jest korzystny wpływ suplementacji probiotycznej na mikrobiotę przewodu pokarmowego człowieka. Opublikowane …