Kategoria: <span>Blog</span>

Grzyby drożdżopodobne z rodzaju Candida

Candida są drożdżopodobnymi grzybami, które można znaleźć na skórze oraz w błonach śluzowych układu oddechowego i moczowo-płciowego człowieka. Są one też naturalnym, choć niezbyt licznym składnikiem mikrobioty naszego przewodu pokarmowego. U zdrowych dorosłych osób liczba ich komórek w jelicie grubym nie przekracza zwykle poziomu 103. Drożdże Candida wraz z innymi drobnoustrojami bytującymi w jelitach pomagają nam m.in. w trawieniu resztek pokarmowych. Zachwianie homeostazy mikrobioty jelit (np. w wyniku antybiotykoterapii czy kuracji lekami hormonalnymi) może jednak prowadzić do nadmiernego rozwoju tych grzybów, a w konsekwencji i do drożdżycy jelita grubego – jednostki chorobowej zwanej kandidozą. Kandydoza w odróżnieniu od innych grzybic jest więc zakażeniem endogennym (wewnętrznym, związanym z niekorzystnymi zmianami układu mikrobioty jelit). Szacuje się, że na tę chorobę cierpi nawet kilkadziesiąt procent społeczeństwa.

Read more

Bakterie gnilne z rodzaju Proteus, Morganella i Providencia

Bakterie z rodzaju Proteus, Morganella i Providencia są zaliczane do Ɣ-proteobakterii i uznawane za bakterie gnilne. Z taksonomicznego punktu widzenia należą do rodziny Enterobacteriaceae czyli tej samej, której przedstawicielami są bardzo licznie występujące w kale bakterie E. coli zwane pałeczkami okrężnicy. Proteus, Morganella i Providencia charakteryzują się zbliżonymi właściwościami fizjologicznymi. Ich najbardziej rozpoznawczą cechą jest silna aktywność proteolityczna oraz zdolność do deaminacji aminokwasów (np. fenyloalaniny), którą przeprowadzają w warunkach zarówno tlenowych jak i względnie beztlenowych. W wyniku takich przemian mogą powstawać aminy biogenne.

Read more

Bakterie z rodzaju Pseudomonas

Bakterie Pseudomonas są tlenowymi pałeczkami zdolnymi jednak do oddychania beztlenowego – azotanowego. Z uwagi możliwość wzrostu w zróżnicowanych warunkach środowiskowych oraz niskie wymagania pokarmowe (zdolność namnażania się w wilgotnym środowisku nawet w bardzo ubogich warunkach) są jedną z bardziej rozpowszechnionych w przyrodzie grup bakterii. Występują w glebie, wodach powierzchniowych, ściekach miejsko-bytowych oraz na roślinach.

Read more