Depresja, schizofrenia i inne zaburzenia psychiatryczne

Przyczyny depresji, schizofrenii i innych zaburzeń psychiatrycznych są intensywnie badane od wielu lat i nadal nie ustalono ostatecznego czynnika wywołującego chorobę. Wiadomo, iż w przypadku opisywanych jednostek chorobowych występuje zaburzenie równowagi biochemicznej w mózgu, nie ustalono jednak co jest elementem bezpośrednio wywołującym owe zmiany. Wiadomo, że mogą być one warunkowane genetycznie, ale także wynikać z przewlekłego stanu zapalnego w organizmie. Aktualnie w świecie naukowym obserwuje się trend, który łączy coraz częstsze występowanie zaburzeń psychiatrycznych z dietą – tzw. zachodnią, bogatą w tłuszcz i cukier, a ubogą w błonnik. Tego typu dieta, w połączeniu z szeregiem innych czynników: nadużywaniem leków, stresem, nałogami – silnie uszkadza połączenia pomiędzy komórkami jelita cienkiego, prowadząc do rozwoju zespołu jelita przesiąkliwego. Utrata sprawnie działającej bariery jelitowej prowadzi do przenikania do układu krwionośnego niestrawionych cząsteczek pokarmowych, toksyn, mikroorganizmów i innych czynników potencjalnie szkodliwych. W konsekwencji układ odpornościowy zostaje zaktywizowany – celem wyeliminowania owych substancji szkodliwych. Cel ten nie może zostać jednak zrealizowany, gdyż przyczyna – uszkodzone jelito – nadal istnieje. W konsekwencji dochodzi do rozwoju przewlekłego stanu zapalnego, obejmującego stopniowo kolejne tkanki i organy.

Opisywany stan zapalny (miejscowy bądź ogólnoustrojowy) uznawany jest właśnie za czynnik sprzyjający rozwojowi zaburzeń psychiatrycznych, a naukowcy znajdują coraz większą liczbę dowodów na poparcie tej tezy (tzw. hipoteza zapalna depresji).

Stan zapalny objawia się podwyższeniem poziomu określonych mediatorów, tzw. cytokin prozapalnych. Analizy przeprowadzone wśród pacjentów ze schizofrenią i depresją wykazały, że wzrost stężenia cytokin prozapalnych jest silne skorelowany z występowaniem epizodów choroby. Jednocześnie u osób zdrowych, bez opisywanych zaburzeń, cytokiny te nie występowały w ogóle. Wskazuje to na silny związek pomiędzy stanem zapalnym, a rozwojem depresji i schizofrenii. Innymi słowy, przewlekły stan zapalny wpływa negatywnie na pracę mózgu, oddziałując najprawdopodobniej na tzw. ośrodek nagrody i kary.

Depresja rozwija się także u pacjentów otrzymujących leki, które stymulują wydzielanie cytokin prozapalnych. Jest to często obserwowane u pacjentów onkologicznych, w trakcie terapii przeciwnowotworowych oraz u osób leczonych z uwagi na jednostki autoimmunologiczne.

Jednoczasowo, gdy u pacjentów poddawanych terapii z powodu problemów psychiatrycznych wraz z terapią antydepresantami wdroży się leczenie przeciwzapalne, efekty są znacznie szybsze i bardziej zadowalające.

Z tego względu sposobem zapobiegania, a także wspomagania leczenia zaburzeń psychiatrycznych powinno być uszczelnienie bariery jelitowej oraz zastosowanie celowanej diety, co prowadzi do eliminacji zarówno przyczyn jak i objawów stanu zapalnego.

Opublikowano dotychczas wiele prac wskazujących na bezpośrednie powiązanie pomiędzy  uszkodzeniem bariery jelitowej, rozwojem alergii IgG – zależnej, aktywacją reakcji zapalnej i następczym rozwojem depresji. Wykonanie badań na utajoną nadwrażliwość pokarmową (IgA i IgG – zależną) i dopasowane leczenie dietetyczne może w istotny sposób udoskonalić leczenie w opisywanej grupie pacjentów.

Nie należy zapominać o roli mikroflory jelitowej w utrzymywaniu odpowiedniej szczelności jelita. Co więcej bakterie jelitowe, wytwarzające szereg metabolitów, bezpośrednio wpływają na funkcjonowanie mózgu drogą osi jelitowo – mózgowej. Jest to dwukierunkowa sieć łącząca jelita i bytującą w nich mikroflorę jelitową z ośrodkowym układem nerwowym. To właśnie opisywany ekosystem jelitowy wpływa bezpośrednio na poziom cytokin prozapalnych, na produkcję neuromediatorów (czynników wpływających na pracę mózgu), wytwarzając jednocześnie szereg substancji uszczelniających barierę jelitową. Zaburzenie mikroflory jelitowej jest więc dyskutowane jako możliwy czynnik przyczynowy rozwoju zaburzeń neuropsychiatrycznych. Wykazano, że odpowiednio dobrane szczepy probiotyczne (tzw. psychobiotyki) istotnie wpływają na poprawę nastroju i zachowania.

U pacjentów z zaburzeniami psychiatrycznymi rozważyć należy wykonanie oceny szczelności bariery jelitowej (zonulina), następczych nadwrażliwości pokarmowych (IgA i IgG – zależnych) aktywujących stan zapalny oraz mikroflory jelitowej. Wdrożenie celowanej diety eliminacyjnej i probiotykoterapii ogranicza stan zapalny w organizmie, przez co może poprawiać stan pacjentów.

W przypadku depresji, schizofrenii i innych zaburzeń psychiatrycznych zaleca się wykonanie:
MikroFloraScan Plus
FoodScreen IgG/IgA USBiotek (112 składników pokarmowych)

Przewód pokarmowy w zdrowiu i w chorobie

Szkolenie dla lekarzy, dietetyków, osób świadomych żywieniowo Pobierz wersję PDF – Przewód pokarmowy w zdrowiu …

Alergie i nietolerancje pokarmowe – diagnostyka, leczenie, perspektywy

Alergie i nietolerancje pokarmowe To co jemy w znacznym stopniu wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie. Alergia pokarmowa, …

Bezpłatne badania i probiotyki dla dzieci

Zapraszamy do udziału w badaniu naukowym dotyczącym wpływu napojów probiotycznych na łagodzenie objawów zaparć czynnościowych …

NOWE OBLICZE AUTYZMU

Zapraszamy na nowe szkolenie w Poznaniu na temat NOWE OBLICZE AUTYZMU. Grzyby, bakterie, pasożyty i nietolerancje pokarmowe …

Nowatorskie metody leczenia nadwagi i otyłości

Czy jesteście gotowi na największe żywieniowe wydarzenie tego roku? 22 października 2016; Multikino Złote Tarasy, Warszawa! …

Czy miewasz zaparcia, wzdęcia, gazy?

Może czujesz bulgotanie i przelewanie w brzuchu? A może jesteś kobietą która od wielu lat bezskutecznie walczy z infekcją …