Depresja, schizofrenia i inne zaburzenia psychiatryczne

Przyczyny depresji, schizofrenii i innych zaburzeń psychiatrycznych są intensywnie badane od wielu lat i nadal nie ustalono ostatecznego czynnika wywołującego chorobę. Wiadomo, iż w przypadku opisywanych jednostek chorobowych występuje zaburzenie równowagi biochemicznej w mózgu, nie ustalono jednak co jest elementem bezpośrednio wywołującym owe zmiany. Wiadomo, że mogą być one warunkowane genetycznie, ale także wynikać z przewlekłego stanu zapalnego w organizmie. Aktualnie w świecie naukowym obserwuje się trend, który łączy coraz częstsze występowanie zaburzeń psychiatrycznych z dietą – tzw. zachodnią, bogatą w tłuszcz i cukier, a ubogą w błonnik. Tego typu dieta, w połączeniu z szeregiem innych czynników: nadużywaniem leków, stresem, nałogami – silnie uszkadza połączenia pomiędzy komórkami jelita cienkiego, prowadząc do rozwoju zespołu jelita przesiąkliwego. Utrata sprawnie działającej bariery jelitowej prowadzi do przenikania do układu krwionośnego niestrawionych cząsteczek pokarmowych, toksyn, mikroorganizmów i innych czynników potencjalnie szkodliwych. W konsekwencji układ odpornościowy zostaje zaktywizowany – celem wyeliminowania owych substancji szkodliwych. Cel ten nie może zostać jednak zrealizowany, gdyż przyczyna – uszkodzone jelito – nadal istnieje. W konsekwencji dochodzi do rozwoju przewlekłego stanu zapalnego, obejmującego stopniowo kolejne tkanki i organy.

Opisywany stan zapalny (miejscowy bądź ogólnoustrojowy) uznawany jest właśnie za czynnik sprzyjający rozwojowi zaburzeń psychiatrycznych, a naukowcy znajdują coraz większą liczbę dowodów na poparcie tej tezy (tzw. hipoteza zapalna depresji).

Stan zapalny objawia się podwyższeniem poziomu określonych mediatorów, tzw. cytokin prozapalnych. Analizy przeprowadzone wśród pacjentów ze schizofrenią i depresją wykazały, że wzrost stężenia cytokin prozapalnych jest silne skorelowany z występowaniem epizodów choroby. Jednocześnie u osób zdrowych, bez opisywanych zaburzeń, cytokiny te nie występowały w ogóle. Wskazuje to na silny związek pomiędzy stanem zapalnym, a rozwojem depresji i schizofrenii. Innymi słowy, przewlekły stan zapalny wpływa negatywnie na pracę mózgu, oddziałując najprawdopodobniej na tzw. ośrodek nagrody i kary.

Depresja rozwija się także u pacjentów otrzymujących leki, które stymulują wydzielanie cytokin prozapalnych. Jest to często obserwowane u pacjentów onkologicznych, w trakcie terapii przeciwnowotworowych oraz u osób leczonych z uwagi na jednostki autoimmunologiczne.

Jednoczasowo, gdy u pacjentów poddawanych terapii z powodu problemów psychiatrycznych wraz z terapią antydepresantami wdroży się leczenie przeciwzapalne, efekty są znacznie szybsze i bardziej zadowalające.

Z tego względu sposobem zapobiegania, a także wspomagania leczenia zaburzeń psychiatrycznych powinno być uszczelnienie bariery jelitowej oraz zastosowanie celowanej diety, co prowadzi do eliminacji zarówno przyczyn jak i objawów stanu zapalnego.

Opublikowano dotychczas wiele prac wskazujących na bezpośrednie powiązanie pomiędzy  uszkodzeniem bariery jelitowej, rozwojem alergii IgG – zależnej, aktywacją reakcji zapalnej i następczym rozwojem depresji. Wykonanie badań na utajoną nadwrażliwość pokarmową (IgA i IgG – zależną) i dopasowane leczenie dietetyczne może w istotny sposób udoskonalić leczenie w opisywanej grupie pacjentów.

Nie należy zapominać o roli mikroflory jelitowej w utrzymywaniu odpowiedniej szczelności jelita. Co więcej bakterie jelitowe, wytwarzające szereg metabolitów, bezpośrednio wpływają na funkcjonowanie mózgu drogą osi jelitowo – mózgowej. Jest to dwukierunkowa sieć łącząca jelita i bytującą w nich mikroflorę jelitową z ośrodkowym układem nerwowym. To właśnie opisywany ekosystem jelitowy wpływa bezpośrednio na poziom cytokin prozapalnych, na produkcję neuromediatorów (czynników wpływających na pracę mózgu), wytwarzając jednocześnie szereg substancji uszczelniających barierę jelitową. Zaburzenie mikroflory jelitowej jest więc dyskutowane jako możliwy czynnik przyczynowy rozwoju zaburzeń neuropsychiatrycznych. Wykazano, że odpowiednio dobrane szczepy probiotyczne (tzw. psychobiotyki) istotnie wpływają na poprawę nastroju i zachowania.

U pacjentów z zaburzeniami psychiatrycznymi rozważyć należy wykonanie oceny szczelności bariery jelitowej (zonulina), następczych nadwrażliwości pokarmowych (IgA i IgG – zależnych) aktywujących stan zapalny oraz mikroflory jelitowej. Wdrożenie celowanej diety eliminacyjnej i probiotykoterapii ogranicza stan zapalny w organizmie, przez co może poprawiać stan pacjentów.

W przypadku depresji, schizofrenii i innych zaburzeń psychiatrycznych zaleca się wykonanie:
MikroFloraScan Plus
FoodScreen IgG/IgA USBiotek (112 składników pokarmowych)

Resweratrol jako element terapii cukrzycy typu 2?

Przewlekły stan zapalny o niskim stopniu nasilenia jest jednym z charakterystycznych elementów współwystępujących wraz …

Magnez niezbędnym pierwiastkiem dla prawidłowego wykorzystania witaminy D?

Powszechnie wiadomo, iż utrzymanie prawidłowego stężenia 25(OH)D3 w surowicy krwi jest jednym z podstawowych elementów …

Hiperglikemia a funkcjonowanie bariery jelita cienkiego

Prawidłowo funkcjonująca bariera jelitowa stanowi element chroniący organizm przed elementami potencjalnie szkodliwymi …

Czy zakażenie wirusem Epsteina-Barr może wpływać na rozwój określonych jednostek autoimmunizacyjnych?

Wirus Epsteina-Barr (EBV) jest jednym z najpowszechniej występujących wirusów wśród ludzi (dotyczyć może nawet do …

NIESWOISTE CHOROBY ZAPALNE JELIT

NIESWOISTE CHOROBY ZAPALNE JELIT – czy probiotyki mają znaczenie? Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ: Jaki jest mechanizm rozwoju …

ŁAGODZENIE objawów atopowego zapalenia skóry u dzieci

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ: Jakie są najczęstsze objawy atopowego zapalenia skóry u dzieci. Jakie czynniki determinują …

POLIPROBIOTYKI – ratunek dla uszkodzonej bariery jelitowej

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ: Czym jest bariera jelitowa i jak jest zbudowana. Jakie funkcje pełni bariera jelitowa oraz …

NIETOLERANCJA HISTAMINY

NIETOLERANCJA HISTAMINY – diagnostyka oraz postępowanie żywieniowe Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ: Czym jest histamina …

Czy inhibitory pompy protonowej (IPP) wpływają na zwiększenie ryzyka rozwoju przerostu bakteryjnego jelita cienkiego (SIBO)?

Inhibitory pompy protonowej są standardową terapią stosowaną u pacjentów z chorobą refluksową przełyku (GERD). Obecnie …

Protokół autoimmunologiczny – pomoc w nieswoistych chorobach zapalnych jelit

U pacjentów z nieswoistą chorobą zapalną jelit prawidłowo zaprojektowana interwencja żywieniowa stanowi jeden z podstawowych …

Wpływ mikrobioty jelitowej na przebieg cukrzycy typu 2

Od pewnego czasu wiadomo, iż mikrobiom jelitowy odgrywa istotną rolę w modulowaniu ryzyka rozwoju wielu jednostek chorobowych, …

JAK POPRAWIĆ ODPORNOŚĆ

JAK POPRAWIĆ ODPORNOŚĆ, czyli probiotyki i prebiotyki jako stymulatory układu immunologicznego Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ …