Bakterie gnilne z rodzaju Proteus, Morganella i Providencia

Bakterie z rodzaju Proteus, Morganella i Providencia są zaliczane do Ɣ-proteobakterii i uznawane za bakterie gnilne. Z taksonomicznego punktu widzenia należą do rodziny Enterobacteriaceae czyli tej samej, której przedstawicielami są bardzo licznie występujące w kale bakterie E. coli zwane pałeczkami okrężnicy. Proteus, Morganella i Providencia charakteryzują się zbliżonymi właściwościami fizjologicznymi. Ich najbardziej rozpoznawczą cechą jest silna aktywność proteolityczna oraz zdolność do deaminacji aminokwasów (np. fenyloalaniny), którą przeprowadzają w warunkach zarówno tlenowych jak i względnie beztlenowych. W wyniku takich przemian mogą powstawać aminy biogenne.

Czytaj dalej

Bakterie z rodzaju Pseudomonas

Bakterie Pseudomonas są tlenowymi pałeczkami zdolnymi jednak do oddychania beztlenowego – azotanowego. Z uwagi możliwość wzrostu w zróżnicowanych warunkach środowiskowych oraz niskie wymagania pokarmowe (zdolność namnażania się w wilgotnym środowisku nawet w bardzo ubogich warunkach) są jedną z bardziej rozpowszechnionych w przyrodzie grup bakterii. Występują w glebie, wodach powierzchniowych, ściekach miejsko-bytowych oraz na roślinach.

Czytaj dalej